Umělá inteligence v Británii sleduje dopady zemědělství na biologickou rozmanitost

Vědci z Britského centra pro ekologii a hydrologii (UKCEH) budou využívat automatické senzory a umělou inteligenci k prokázání účinnost programů obnovy životního prostředí a rašelinišť na farmách v Británii.

Studie bude probíhat v průběhu příštích čtyř let na osmi farmách v hrabství Dorset, Wiltshire, Oxfordshire a Northamptonshire.

Ilustrační fotografie

Monitorovací stanice napájené solární energií obsahující fotopasti a zařízení pro záznam zvuku budou umístěny na farmách, které zavádějí postupy ke snížení emisí, zvýšení zachycování uhlíku a k podpoře volně žijících živočichů a rostlin.

Další stanice budou umístěny na vysušených rašeliništích a také na rašeliništích, která jsou znovu zavodňována, aby podporovala biologickou rozmanitost a pohlcovala oxid uhličitý z atmosféry. Vědci pak budou pomocí softwaru s umělou inteligencí na základě fotografií a akustických nahrávek identifikovat přítomné druhy živočichů a rostlin. Technologie umělé inteligence umožní velice rychlé zpracování tisíců snímků a záznamů z monitorovacích stanic.

ExportMag.cz: Digitrony slaví comeback. Český startup uspěl s technickou stavebnicí

Studie je součástí programu, který má podpořit přechod Velké Británie na nový systém podpory v zemědělství. Výsledky monitorování mají sloužit pro získání informací o postupech udržitelného hospodaření, které mají pozitivní vliv na biologickou rozmanitost, zmírňují změnu klimatu a zároveň zvyšují produkci plodin.

Chytré technologie a umělá inteligence se uplatňují v zemědělství čím dál častěji a v budoucnu se dá počítat s jejich dalším rozvojem a zvyšující se poptávkou.

Autoři: Paul Wilkins a Tibor Angyal, místní zástupci ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Londýně. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku. Zdroj

• Teritorium: Evropa | Velká Británie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme