Umělá inteligence v medicíně přitahuje zájemce o spolupráci s Tchaj-wanem

Stejně jako Česko musí Tchaj-wan čelit výzvám souvisejícím se stárnoucí populací a nedostatkem zdravotníků a pečovatelů. „Digitální zdraví“ se stává prioritním směrem péče o pacienty.

Umělá inteligence (AI) v medicíně a zdravotní péči je jedním z moderních oborů, který se rychle vyvíjí a přitahuje zájemce o spolupráci s Tchaj-wanem. Potvrdila to odborná konference, která propojila české a tchajwanské experty na umělou inteligenci.

Ilustrační fotografie

Nedávná virtuální odborná konference a navazující B2B setkání byly součástí projektu na podporu vědecké a ekonomické diplomacie  Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Konference se zúčastnili také zástupci tchajwanské Národní rady pro rozvoj (National Development Council).

Díky rozvoji chytré lékařské péče v posledních letech směřuje transformace ve zdravotnictví k precizní a preventivní medicíně a ke stále častějšímu využívání telemedicíny. Vývoj tímto směrem však vyžaduje regulační rámec a přístup k otevřeným datům – a to také bylo klíčové téma konference, které představili odborníci z Ministerstva zdravotnictví ČR a Národní správy zdravotního pojištění.

Češi vybaví města budoucnosti chytrými stromy nebo multifunkčními lavičkami

Nové aplikace umělé inteligence

Zakladatel Taiwan AI Labs a vice-superintendent z Taipei Veterans General Hospital se podělili o své nové aplikace umělé inteligence v medicíně a zdravotnictví, které se již používají v tchajwanských nemocnicích. Například jejich společně vyvinutý diagnostický model na bázi AI je v současné době využíván v ambulantních klinikách v oblasti neurozobrazování a vyšetření hrudníku. Vedoucí Centra analýzy biomedicínských obrazů (Masarykova univerzita v Brně) se zaměřil na využití AI v onkologii.

Posluchači profitovali nejen z představení startupového ekosystému včetně investičního prostředí, pobídek a mezinárodních programů v České republice a na Tchaj-wanu (vystoupení CzechInvest a Startup Island Taiwan Office), ale také dostali příležitost dozvědět se více o inovativních řešeních, která nabízejí české a tchajwanské hi-tech firmy. Pro ilustraci uvádíme:

  • využití internetu věcí pro prevenci pádu či monitoring životních funkcí s napojením na chytré telefony;
  • prevence kardiovaskulárních nemocí a odhalení covid-19 v raném stádiu díky speciálním hodinkám;
  • vývoj lékařské aplikace pro zjištění ADHD, deprese či demence;
  • využití machine vision pro výběr nejlepších embryí nebo konceptu digitálních dvojčat v oblasti reprodukčních schopností v rámci personalizované medicíny;
  • aplikace AI a deep learning pro neinvazivní a bezbolestný screening sítnice oka za účelem zjištění chronických onemocnění;

Nástroj pro párování ledvin od živých dárců na základě algoritmu, který z množiny několika desítek dvojic nekompatibilních dárců a příjemců ledvin dokáže vybrat optimální kombinaci transplantací zajišťující nejlepší možný výsledek ve smyslu délky a kvality života pacientů. Projekt je používán v IKEMu v rámci mezinárodního programu výměny ledvin mezi Českou republikou, Izraelem a Rakouskem.

Konference přilákala téměř stovku  českých a tchajwanských odborníků z řad firem, pojišťoven, nemocnic, univerzit a výzkumných ústavů. Na její organizaci se podílela Česká ekonomická a kulturní kancelář v Tchaj-peji, agentura CzechInvest a Hsinchu Biomedical Science Park Incubation Center.

Ilustrační fotografie

Potenciál spolupráce s Tchaj-wanem

Zavedení umělé inteligence do systému zdravotní péče – s využitím internetu věcí a sítí 5G – příznivě ovlivnilo vývoj v mnoha lékařských oborech. Umělá inteligence zlepšuje efektivitu a přesnost diagnóz a snižuje jak zátěž zdravotnického personálu, tak tu finanční. Vliv umělé inteligence můžeme rovněž pozorovat na personalizaci plánu zdravotní péče. Umělá inteligence napomáhá lékařům předvídat potenciální nemoci a předcházet vznikajícím rizikům u pacientů.

Tchajwanci mají možnost si zakoupit testovací zařízení, která například umí měřit nejen tlak, ale i odhalit včas zdravotní dysfunkce. Jiná pomáhají předcházet demenci na základě zábavních her trénujících jak mozek, tak tělo. Konkrétně jsou pestré programy zaměřeny na pozornost, rychlost reakcí, koordinaci pohybů nebo ohybnost kloubů.

Data jsou zasílána lékařům a ti mohou porovnat výsledky v čase. Tento systém je výhodný pro obě strany – umožňuje nezávislou péči o vlastní zdraví v pohodlí domova a ulehčuje práci zdravotníkům a šetří jejich čas. Flexibilní nastavení systému a spolupráce soukromé sféry s nemocnicemi či pojišťovnami je velmi inspirativní.

Databáze medicínských dat

Další nespornou výhodou je vytvoření centrální databáze medicínských dat v rámci Národní správy zdravotního pojištění (NHIA), která spadá pod ministerstvo zdravotnictví. Národní zdravotní pojištění je povinné a finančně dostupné. Pojištěnci se mohou léčit ve smluvních zdravotnických zařízeních.

O přístup k medicínským datům mohou za účelem výzkumu a vývoje požádat jen tchajwanské subjekty. Pro zahraniční subjekty se nabízí alternativní cesta ve formě spolupráce například s výzkumnou soukromou organizací Taiwan AI Labs, která má napojení na síť nemocnic, nebo se účastnit výběrového řízení do programů BE Health Ventures (viz více informací níže). Tchajwanská administrativa pracuje na propojení veřejné, výzkumné a průmyslové sféry.

Rozsáhlá databáze lékařských záznamů včetně medicínských obrazových dat slouží pro vývoj cloudových technologií a lékařské umělé inteligence, od kterých si Tchaj-wan slibuje vedoucí pozici v biotechnologiích, zdravotní péči, vysokou úroveň v oblasti přesné medicíny a rostoucí kvalitu zdravotnických služeb. Právě vývoj cloudových technologií a oblast big data jsou oblasti, ve kterých čeští odborníci mají rozhodně co nabídnout.

Firma Altron dodává na Blízký východ odolné cloudové kontejnery

Spojení databází Národní správy zdravotního pojištění, Národní imigrační agentury a Celní správy umožnilo využití umělé inteligence a analýzy velkých dat také k identifikaci lidí, kteří jsou nejvíce ohroženi covidem-19, a to na základě jejich zdravotních záznamů a cestovní historie. Rizikovou skupinou jsou především cestující, kteří přiletěli ze zahraničí.

Digitální epidemiologie

Digitální epidemiologie se stala nově rozvíjejícím se oborem, který kombinuje zpracování velkých objemů dat s metodami z medicíny, biologie, sociálních věd, statistiky a informatiky za účelem modelování, porozumění a predikci průběhu infekčních chorob, jakou je covid-19. Jednou z mocných vlastností umělé inteligence je strojové učení, které zahrnuje schopnost umělé inteligence samu sebe učit a zlepšovat se.

Právě tento rys umožňuje umělé inteligenci nakonec identifikovat složité vzorce ve velkých souborech dat, ať už textových nebo obrazových. Při správném použití může umělá inteligence překonat lidi nejen rychlostí, ale také přesností při identifikaci vzorců v údajích, které by lidé mohli přehlédnout. Systém umělé inteligence dokáže například přesně identifikovat covid-19 v rentgenech hrudníku odhalením určitých prognostických příznaků.

Výzkumný ústav průmyslových technologií (ITRI) a Taipei Medical University Hospital (TMUH) se společně podepsaly pod bezkontaktní monitorovací systém využívající obrazovou kameru a algoritmy umělé inteligence. Systém sleduje životně důležité funkce (frekvence srdce, plíce), tělesnou teplotu a dokáže upozornit personál, pokud pacient opustil lůžko. Pokud jsou zjištěny jakékoli abnormality, ošetřovatel může pomocí videokonferenčního systému hovořit s pacientem, aniž by vstoupil do místnosti.

Zařízení tak snižuje rizika infekce u zdravotnického personálu. Statistiky ukázaly, že ošetřovatelé vstupují do karanténních oddělení, kde jsou umístěni pacienti s koronavirem, 12x až 15x denně a navíc stráví před vstupem do oddělení 20 minut nasazováním osobních ochranných prostředků a po skončení se musejí dezinfikovat. Tento přístroj jim tedy ušetří nejen potřebnou energii, ale i čas.

Nelze opomenout ani využití robotů, které jsou schopné měřit tělesnou teplotu a připomínat lidem, aby si nasadili roušku v nemocnicích. Některé dokáží ničit virus pomocí ultrafialového záření a jiné se využívají k dezinfekci prostor či k testování.

Spolupráce s Tchaj-wanem je vhodná pro přenos know-how a dobré praxe i s ohledem na vznik Evropského centra excelence v AI v Praze či dalších inovačních hubů. Česká ekonomická a kulturní kancelář v Tchaj-peji je plně k dispozici pro asistenci při navázání či prohlubování spolupráce.

Ilustrační fotografie

Jak poznat trh a navázat kontakty

Pokud to epidemiologická situace dovolí, osobní návštěva a navázání kontaktů je nejlepší cestou, jak poznat lokální trh. Pro vstup a prvotní kroky v teritoriu je možné kontaktovat následující subjekty a zúčastnit se rozmanitých programů, které tchajwanská administrativa nabízí či podporuje, a které často pokrývají účastníkům z velké či menší části náklady na cestu a pobyt. Účast na veletrhu je také velmi dobrou volbou.

Další možností je podat návrh projektu do veřejné soutěže programu DELTA 2, který je administrován Technologickou agenturou ČR, a který podporuje mimo jiné česko-tchajwanskou spolupráci ve výzkumu, vývoji a inovacích. Vyhlášení letošní výzvy je směřováno na polovinu května.

Subjekty nabízející služby a programy pro startupy a firmy:

BE Health Ventures

BE Health Ventures se zaměřuje především na podporu healthtech a medtech, má výborné napojení na nemocnice a konkrétní doktory, poskytuje mentorství, dokáže zprostředkovat přístup k medicínským datům, klinický výzkum atd. Nabízí 3 základní programy pro startupy či již zaběhnuté firmy:

  • a) BE Proof Of Concept Program: Mezinárodní 20-24týdenní program je určen startupům, které potřebují získat financování a ověřit jak proveditelnost svého projektu, tak tržní poptávku po jejich produktu. Jedním z cílů je vyvinout obchodní model v nemocnici. Program také nabízí propojení startupů se správnými klinickými odděleními pro dosažení konkrétních zdravotních výsledků (chronická a kardiovaskulární onemocnění a mnoho dalších);
  • b) Proof of Business: BE pomáhá realizovat klinické studie v nemocnicích a asistuje při zapojování pojišťoven a strategických partnerů a
  • c) BE Growth Program: Zajišťuje investice, spolupráci s nemocnicemi, rozšíření trhu na Asii, pracovní a jednací prostory.

Startup Island Taiwan Project Office

Tato instituce nabízí seznámení s tchajwanským startupovým ekosystémem, zprostředkovává jednoroční podnikatelská víza a pracovní prostory, ve spolupráci se správou města Tchaj-pej propaguje granty pro zahraniční startupy. Je podporována ze strany National Development Council.

Garage+

Garage+ je inkubátor, podporovaný nadací Epoch Foundation, kterou založili klíčoví hráči v globálním dodavatelském řetězci. Spustili také „Startup Global Program“, určený pro zahraniční startupy. Jeho účelem je zejména představit obchodní příležitosti. Více než třetina startupů úspěšně nachází obchodní partnery, získává investice nebo zakládá pobočky na Tchaj-wanu díky kontaktům Epoch Foundation. Přínosem programu jsou jednání s lidmi s rozhodovací pravomocí z předních korporací, účast na výstavě COMPUTEX, zaplacení zpáteční letenky a 12denní ubytování pro 2 osoby. Podporované oblasti: AI & Data Analysis, IoT & Smart Devices, Digital Health, CarTech, 5G Technology, Robotics, Smart Energy, E-Mobility.

Ilustrační fotografie

Veletrhy

Další možností je účast na veletrzích. Mezi ty nejvýznamnější řadíme Medical Taiwan a  Healthcare+ Expo. Veletrh Medical Taiwan organizuje Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) a uskuteční se online i fyzicky v červnu 2022. Vystavovat se budou především tyto produkty/v těchto oblastech: Medical Devices,  Medical Materials, Elder Care,  Health Products, Smart Medical, Cosmetic Surgery Devices, Manufacturing & Components a Beauty. 

Výstavu Healthcare+ Expo iniciovaly nemocnice z celého ostrova a od svého začátku v roce 2017 se stala jednou z šesti největších mezinárodních veletrhů na Tchaj-wanu. V minulém roce přilákala více než 600 lokálních a zahraničních vystavovatelů, 180 tisíc návštěvníků a prezentovalo se na ní 1 850 stánků. Součástí jsou B2B jednání. Veletrh se uskuteční online i fyzicky v prosinci 2022.

Informace poskytnuta Českou ekonomickou a kulturní kanceláří v Tchaj-peji (Tchaj-wan). Autorka: Marie Leflerová, vedoucí vědeckotechnologického úseku.

• Teritorium: Asie | Tchaj-wan | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zdravotnická technika

Doporučujeme