UMPRUM jako zázemí pro experimenty a inovace

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze se dlouhodobě snaží spolupracovat s českými firmami a ctít tak umělecký průmysl jakožto zakládající prvek školy. Propojení výuky a studentů s průmyslem je proto jedním z pilířů studia. „Pro firmy může být spolupráce se studenty inspirativní a jejich návrhy bývají nezřídka dopracovány až do podoby uskutečnitelných produktů,“ vysvětluje důležitost spolupráce rektor UMPRUM Jindřich Vybíral.

Návrh autonomní tramvaje škoda transportation pro Prahu 2030 Tomáše Chludila byl prezentován na Innotrans, největším světovém veletrhu o železnici. | Spektrum SP ČR

Velikou výhodou UMPRUM je pestrost oborů, které nabízí. Na škole jsou katedry architektury, designu, volného umění, užitého umění, grafiky a teorie a dějin umění, které se dále člení na dvacet čtyři ateliérů dle své odborné specializace. Díky spolupráci mezi nimi navíc na jedné zakázce pro firmu může spolupracovat více ateliérů, díky čemuž podnik získá komplexní pohled na svůj produkt.

„Naši studenti často přicházejí s neotřelými, inovativními návrhy a nebojí se formulovat odvážné vize. Snažíme se je vést k tomu, aby o designu i světě kolem sebe uvažovali kriticky a svým přístupem podněcovali nekonvenční způsoby práce a systematická řešení problémů. Studenti tak přinášejí svěží nápady, které nepodléhají přílišným kompromisům,“ vysvětluje rektor UMPRUM Jindřich Vybíral.

Série návrhů bankovek studenta Tuana Vuong Tronga zaujala Státní tiskárnu cenin natolik, že ji vydá jako kolekci pamětních listů. | Spektrum SP ČR

Lepší propojení průmyslu s kreativními obory

Studenti a absolventi UMPRUM následně navazují na tyto kontakty a často rovnou začínají pracovat pro prestižní české i zahraniční firmy. Škola se také snaží zlepšit informovanost průmyslu o kreativních oborech. Také proto nyní organizuje sérii setkání s firmami. „Aspektů, které brzdí tvůrčí a efektivní spolupráci, je celá řada. Mnohé z toho již naše škola začala řešit, jako například zlepšení prezentačních a dalších dovedností studentů, lepší přístup k praxi, nebo výběr úkolů a spoluprací, které studenty posunou někam dál,“ říká k těmto setkáním prorektor pro vnější vztahy a zahraničí Radek Sidun.

Na jedné zakázce pro firmu může spolupracovat více ateliérů, díky čemuž podnik získá komplexní pohled na svůj produkt.

Své snahy UMPRUM prohloubila i podpisem Memoranda o spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy v loňském roce a v nedávné době získala také podporu Technologické agentury ČR pro dva výzkumné projekty. V jednom z nich je partnerem Škoda Transportation.

V oblasti kreativních průmyslů navíc funguje UMPRUM jako propojující platforma, a proto kromě spolupráce s průmyslem má škola také řadu partnerství s institucemi veřejné správy či neziskovým sektorem. Mezi ty nejnovější patří spolupráce s Dopravním podnikem hl. m. Prahy nebo se Státní tiskárnou cenin, kde studenti navrhovali nové české bankovky a osobní doklady.

Převzato z časopisu Svazu průmyslu a dopravy České republiky Spektrum (4Q/2020). Foto: Spektrum SP ČR.

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Inovace a startupy
• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme