Unie má historicky největší program pro výzkum. Horizon Europe slibuje miliardy i pro vědce a firmy z ČR

Evropský parlament přijal nový rámcový program EU pro výzkum a inovace pro období 2021-2027 s názvem Horizon Europe.

  • Jedná se o historicky největší program na podporu vědy a výzkumu v EU, který disponuje rozpočtem ve výši 95,5 miliard eur.
  • Nabídne zajímavé příležitosti pro české vědce a umožní rozvíjet nápady malých a středních podniků a startu-upů.

„Máme za sebou úspěšné hlasování o bezpochyby nejzásadnějším zdroji financí pro naše vědce a také průmysl a podniky. Je pravda, že v Evropském parlamentu jsme si uměli představit ještě ambicióznější rozpočet, ale myslím, že s 95,5 miliardami eur můžeme být spokojeni – je to více než v předchozích sedm letech. Navíc skutečná hodnota programu Horizon Europe je nevyčíslitelná,“ uvedla k dnešnímu hlasování v Evropském parlamentu česká europoslankyně Martina Dlabajová (nezávislá za ANO, Renew Europe), která byla při vyjednávání o podobě i objemu programu stínovou zpravodajkou za politickou frakci Renew Europe.

Horizon Europe je již 9. rámcovým programem pro výzkum a inovace v evropské sedmadvacítce a naváže na stávající program Horizon 2020, který je považován za úspěch EU. „Nový Horizon Europe je postavený tak, aby co nejlépe reagoval na potřeby průmyslu, životního prostředí a společnosti jako celku a aby díky skloubení znalostí a talentu dostal z našich vědců a podniků to nejlepší. Postarají se o to tzv. ‚mise‘ a ‚evropská partnerství‘, která umožní úzkou spolupráci partnerů z veřejné a soukromé sféry,“ vysvětluje europoslankyně M. Dlabajová, která dále vítá zřízení zcela nové Evropské rady pro inovace.

Datová zpráva 2021: jižní Morava má nejvyšší koncentraci firem s vlastním výzkumem

„Horizon Europe se i díky tomu ještě více otevře zejména malým a středním podnikům včetně těch z České republiky. Evropská rada pro inovace bude podporovat inovativní projekty, a to i takové, které by jinde kvůli vyššímu riziku jen těžko sháněly podporu. Na malé a střední firmy je připraveno 70 % jejího rozpočtu,“ doplňuje česká europoslankyně.

Rámcové programy pro výzkum a vývoj jsou programy EU, které určují priority v oblasti výzkumu a technologického rozvoje, a to vždy na sedm let. Prostředky z rámcových programů podporují kromě rozvoje výzkumných kapacit také mobilitu vědců nebo mezinárodní vědeckou spolupráci. Do těchto programů je možné se hlásit na základě vyhlašovaných výzev.

Více informací o programu Horizon Europe nabízejí např. webové stránky Technologického centra Akademie věd ČR.

Redakčně upravená tisková zpráva europoslankyně Martiny Dlabajové

• Teritorium: Česká republika | Evropa | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme