Unikátní stoly usnadní transport pacientů, na jejich vývoji se podílí i Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Budou to za chvíli dva roky, co Lékařská fakulta Ostravské univerzity podepsala smlouvu o spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje, Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje a Společenstvím průmyslových podniků.

Mezirezortní platforma začíná sklízet první plody své téměř dvouleté spolupráce. Nedávno totiž uspěla se svým projektem u Technologické agentury České republiky, na jehož konci by měly být tři nové unikátní prototypy transportních stolů.

Ilustrační fotografie

„Projekt je zaměřen na technickou inovaci transportních stolů. Vzniknout by měly celkem tři prototypy. Pitevní stůl, stůl pro transport pacientů, který chceme vyvinout ve spolupráci s neurochirurgickou klinikou Fakultní nemocnice Ostrava a rehabilitační stůl. Všechny tři typy inovovaných transportních stolů by se měly následně testovat v novém simulačním centru lékařské fakulty,“ vysvětluje proděkan pro strategii a rozvoj doc. MUDr. MVDr. Jozef Škarda, Ph.D., PhD., který je vedoucím pracovní skupiny, jenž na projektu intenzivně pracuje.

Zaměřit se v něm chce zejména na vývoj prototypu nového pitevního stolu, který v budoucnu umožní snadnější transport i přesun zemřelého na pitevní stůl, a to zejména u lidí, kteří během života trpěli nadváhou. „Zkuste si na pitevní stůl přesunout člověka, který váží 130 kilogramů. Je to opravdu složité, a často je k tomu potřeba několik lidí. Proto chceme vyvinout stůl, který by nám takový transport a následný přesun významně usnadnil,“ objasňuje proděkan a přednosta Ústavu klinické a molekulární patologie a lékařské genetiky FNO Jozef Škarda.

Pomoci by mu v tom měla firma OCHI inženýring. Tato ostravská rodinná firma se totiž zabývá aplikací hydraulických, pneumatických a mechatronických systémů. A ač má bohaté zkušenosti s realizací zakázek pro hutě, ocelárny, koksárenská zařízení či divadla, chce své dosavadní know-how nyní využít i pro vývoj nových transportních stolů, které by měly v budoucnu pomáhat hlavně zdravotnickému personálu.

V rámci projektyu by měly celkem tři prototypy: pitevní stůl, stůl pro transport pacientů a rehabilitační stůl | Ostravská univerzita

Kromě pitevního stolu se chce firma OCHI inženýring společně s týmem odborníků z lékařské fakulty i ostravské fakultní nemocnice zaměřit také na vývoj stolu, určeného pro transport pacientů. Výzva to bude nelehká. Sbíhá se u ní totiž řada požadavků na to, jak by takový stůl měl vypadat.

„Určitě by měl disponovat takovými vlastnostmi, které personálu usnadní nejen převoz, ale i případný překlad pacienta ze stolu na vyšetřovací lůžko. Měl by být snadno manipulovatelný, zároveň bezpečný a komfortní pro pacienta. Nad tím vším samozřejmě v prvotní fázi projektu přemýšlíme,“ dodává Jozef Škarda.

A jasno má tým pod vedením docenta Škardy také v tom, jakými vlastnostmi by měl disponovat rehabilitační stůl. Všechny tři prototypy by se měly následně testovat v simulačním centru lékařské fakulty, tedy cvičné nemocnici, která je pro takové testování ideálním prostředím. Má výtah, do kterého se musí všechny tři typy stolů vlézt, vlastní operační sál, urgentní příjem nebo jednotku intenzivní péče.

Ilustrační fotografie

Projekt za podpory TA ČR je jedním z prvních úspěšných výsledků mezirezortní platformy, která vznikla téměř před dvěma lety, na základě smlouvy o spolupráci, kterou uzavřela lékařská fakulta společně s Krajskou hospodářskou komorou, Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského krajeSpolečenstvím průmyslových podniků Moravy a Slezska.

„Konsorcium spolupracuje s Centrem pro transfer a technologie Ostravské univerzity a poskytuje jednotlivým pracovištím a vědeckým odborným týmům naší lékařské fakulty informace týkající se možností přenosu vědeckých výstupů do praxe,“ vysvětluje děkan lékařské fakulty doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS přínos vzniklé platformy s tím, že konsorcium zároveň propojuje akademické oblasti s hospodářskou sférou včetně průmyslu.

Redakčně upravená tisková zpráva Ostravské univerzity

• Témata: Inovace a startupy
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj | Zdravotnická technika

Doporučujeme