Unikátní technologie v ČR: Kolínská nemocnice zpracovává odpad jako NATO

Společnost Ventos, která se zaměřuje na zpětné získávání tepla, jako první v České republice instalovala jedinečné řešení na zpracování infikovaného i běžného komunálního odpadu Converter.

Bezemisní technologie, kterou mimo jiné využívají složky armád Severoatlantické aliance (NATO), zcela eliminuje riziko přepravy nebezpečného nebo kontaminovaného odpadu například z nemocnic.

Jako první v České republice začala na počátku roku 2021 jednotky Converter využívat okresní nemocnice v Kolíně, pro niž celkové technické řešení realizovala společnost Ventos Energy Solutions. Druhou instalaci v ČR firma dokončila na konci června 2021. Jednalo se o velkokapacitní jednotku H2000.

„Pandemie COVID-19 s sebou bohužel přinesla i výrazné navýšení objemu kontaminovaného odpadu nejen ze zdravotnických zařízení. Tento odpad je následně převážen mnoho kilometrů do spalovny nebo na skládku, což představuje riziko pro všechny články přepravního řetězce. Řešení Converter toto riziko zcela eliminuje, protože odpad je dekontaminován přímo v místě jeho vzniku,“ popisuje Leoš Grelich, obchodní ředitel společnosti Ventos Energy Solutions.

Z injekčních stříkaček je neškodný prášek

Světová technologie, která doposud nebyla v ČR použita, byla před spuštěním do ostrého provozu testována v laboratořích Vysokého učení technického v Brně (VUT). Kromě zdravotnických zařízení je využitelná také pro zpracování směsného komunálního odpadu nebo vytříděných obalů.

Nebezpečný odpad, včetně například chirurgických nůžek nebo použitých injekčních stříkaček, je nejprve rozdrcen a zbaven ostrosti a následně je párou při teplotě převyšující 150 °C dekontaminován a zbaven infekčnosti. Výstupem se suchý recyklát o výrazně nižší hmotnosti a objemu, který je následně druhotně využit jako alternativní palivo. Tento suchý odpad lze navíc déle skladovat a je možné jej narozdíl od nebezpečného odpadu odvážet běžnými nákladními vozidly.

„Nemocnice v Kolíně produkuje průměrně 170 tun infekčního odpadu ročně. Před využitím Converteru byl odpad odvážen speciálními nákladními vozidly do 130 km vzdálené lokality k dekontaminaci. Ročně tak nemocnice díky nové technologii ušetří přes 25 000 najetých kilometrů a 15 tun CO2,“ dodává Leoš Grelich. Projekt instalace nové technologie zpracování nebezpečného odpadu v Okresní nemocnici Kolín byl spolufinancován z fondů Evropské unie, prostřednictvím Státního fondu životního prostředí.

Redakčně upravená tisková zpráva společnosti Ventos Energy Solutions.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme