Unikátní úl získal 3. místo v soutěži EIT Food Innovation Prizes

Firma Apis Innovation s.r.o. vyvinula úl, který je jak příjemným domovem pro včely, tak zároveň terapeutickým zařízením, které včely léčí, a dala mu výstižný název Thermosolar Hive.

Včel dramaticky ubývá, z kvalitního medu se stává nedostatkové zboží. Mezi největší příčiny úmrtnosti včel na světě patří varoáza, infekční nemoc způsobená roztočem Varroa Destructor (kleštík včelí), která včelaře trápí čím dál víc. Tato nemoc se běžně léčí pomocí chemikálií. Účinnost chemické terapie ale není dostatečná, dlouhodobě klesá a zbytky chemikálií se po ošetření včelstva často nacházejí ve vosku a medu. Včelaři se shodují, že nejúčinnější prevencí proti úbytku včelstev je udržování včel v dobré kondici zajištěním optimálních životních podmínek.

Klíčem k zajištění takových podmínek je účinná regulace teploty v úlu, protože právě tepelný komfort včel urychluje jarní rozvoj včelstva, šetří zásoby dodané včelám na zimu a zlepšuje výnosy včelařů. Teplo včely také léčí: účinkem tepla dochází k úbytku parazitů, teplo pomáhá včelám zvládnout silné či dlouhodobé mrazy, a co je nejdůležitější, vhodně regulované teplo dokáže zcela potlačit populaci roztoče Varroa. Rychle, efektivně, šetrně, zcela bez chemikálií. 

Chytrý úl

Právě takový úl, který je jak příjemným domovem pro včely, tak zároveň terapeutickým zařízením, které včely léčí, vyvinula firma Apis Innovation s.r.o. a dala mu výstižný název Thermosolar Hive. Speciální konstrukce tohoto úlu, za kterou je téměř desetiletý vývoj vedený respektovaným odborníkem a spoluzakladatelem firmy, panem Romanem Linhartem, využívá jako zdroj tepla sluneční záření. 

Tento unikátní úl, svého druhu jediný na světě, je na trhu třetím rokem a získal si již řadu příznivců po celém světě. Léčí včely, zároveň přináší výnosy až o 75 % vyšší než standardní úly. Investice do tohoto typu úlu je proto z dlouhodobé perspektivy ekonomicky velmi zajímavá a může zcela změnit přístup k včelaření. 

K významnějšímu vstupu na mezinárodní trhy ale firma potřebuje kapitál a vhodné distribuční partnery. To byl impulz pro navázání spolupráce Technologického centra AV ČR s panem Janem Rájou, ředitelem a spolumajitelem firmy Apis Innovation. Potřeby firmy zapadly do zaměření mentoringového programu „Scale-up your business“, který kombinuje vzdělávání a špičkové poradenství na míru firmám a probíhá formou prezentací firem před expertním panelem spolu s individuální prací s firmou.

Spolupráce se vyplácí

Na společných setkáních jsme s panem Rájou diskutovali témata důležitá pro tržní úspěch firmy a připravovali jsme prezentaci pro panel expertů, kteří následně firmě poskytli velmi cennou zpětnou vazbu. Pokrok firmy jsme průběžně sledovali a pravidelně jsme definovali úkoly na další období.  Firma se díky těmto aktivitám dále rozvíjela a připravovala se na jednání s investory. 

Díky dobré znalosti firmy a prostředí rozvoje technologických firem jsme firmě doporučili zkusit štěstí v soutěži EIT Food Innovation Prizes. Pan Rája zpočátku s účastí v soutěži váhal, ale nakonec se nechal přesvědčit. A dnes rozhodnutí rozhodně nelituje: z národního kola postoupil z prvního místa (s odměnou 5 000 EUR) do kola evropského, ve kterém vybojoval krásné třetí místo a finanční odměnu 10 000 EUR, spolu s pozvánkou do prestižního akceleračního programu EIT Food Accelerator Network

Kromě příjemné finanční odměny tento výsledek přinesl firmě mezinárodní zviditelnění mezi odbornou veřejností, potenciálními zákazníky a v neposlední řadě i zajímavými investory. Tato zkušenost navíc přispěje k tomu, že v jednáních bude mít firma opět silnější pozici a bude mít lepší možnost jít naproti své vizi o lepším včelaření a přispívat k záchraně včel udržitelnou a ekologickou cestou. 

A co k naší spolupráci dodává pan Rája?: „Účast v programu Scale-up your business mne naučila umět se podívat na to, co děláme, očima investora. V týmu Technologického centra AV ČR jsme našli vnímavé partnery, kteří naslouchají, mají velký rozhled a umí nás podpořit a posunout. Přesvědčili nás, ať jdeme do soutěže. Sám jsem výsledkem příjemně překvapen. A vítězná prezentace? Ač prošla mnoha úpravami, tak základ stále vychází z prezentace, která byla vytvořena v rámci scale-up programu.“ 

Jaké jsou další plány firmy? „Nadále chceme rozvíjet komunitu včelařů kolem našich inovačních nápadů. Prezentovanou technologii chceme digitalizovat, abychom včelaření ještě lépe zefektivnili a zajistit financování pro další mezinárodní růst firmy.“, dodává pan Rája. Výsledek firmy v evropské soutěži potravinářských inovátorů jen potvrzuje, že Thermosolar Hive má potenciál stát se úlem budoucnosti. Věříme, že tento úspěch je jenom začátek budoucího úspěšného rozvoje projektu, který bude tým Technologického centra AV ČR podporovat i nadále.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme