University of Waterloo a CEITEC VUT uzavřeli memorandum o spolupráci

Zástupci prestižní kanadské vysoké školy University of Waterloo a CEITEC VUT (Středoevropského technologického institutu Vysokého učení technického v Brně) podepsali memorandum o spolupráci ve výzkumu nanotechnologií, mobilitě i dalších oblastech společného zájmu.

Podpis zaštítil náměstek ministra zahraničních věcí Jiří Kozák, přičemž právě vědeckotechnická spolupráce patří ve vztazích s Kanadou k prioritám bilaterálních vztahů.

Ředitel Nanotechnologického institutu Waterloo Sushanta Mitra podepisuje memorandum o spolupráci společně s ředitelem CEITEC VUT Radimírem Vrbou | MZV ČR

„Z našeho pohledu je vždy nejperspektivnější kanadské partnery zaujmout velmi konkrétními oblastmi výzkumu a postupovat takzvaně odspodu propojením konkrétních výzkumných skupin. S tím mohou pomoci naše úřady v Ottawě a Torontu, stejně jako s následným hledáním vhodných nástrojů podpory. Dnešní podpis memoranda ukazuje, že se taková spolupráce úspěšně rozvíjí a naši nanotechnologové i další výzkumníci jsou pro Kanadu perspektivními protějšky,“ uvedl náměstek Kozák.

University of Waterloo patří ke špičkovým technickým vysokým školám v Kanadě i na světě. V řadě oborů se řadí do první světové stovky dle QS Ranking pro rok 2023, přičemž v oblasti inženýrských oborů a technologií je na 37. pozici. Waterloo je známé jako inovační hub úzce propojený s průmyslem (jako jediná vysoká škola se objevuje v horní světové desítce z pohledu absolventů zakladatelů startupových jednorožců) a vysoká škola se pyšní nejúspěšnější podporou spinoffů v Kanadě. To kromě celkové podpory podnikavosti podtrhuje i fakt, že výzkumníci mají práva k výsledkům svého výzkumu. Waterloo je známé také díky zakladateli Blackberry, Miku Lazaridisovi, z jehož odkazu a finanční podpory univerzita těží doteď.

Právě v Lazaridisově centru sedí spolu s Centrem kvantového počítání také Nanotechnologický institut Waterloo, který stojí za spoluprací s CEITEC VUT a i šířeji s Českou republikou. Ředitel institutu, prof. Sushanta Mitra, podepsal osobně memorandum v Černínském paláci v rámci své cesty do Česka společně s ředitelem CEITEC VUT, prof. Radimírem Vrbou.

Ilustrační fotografie

Se Středoevropským technologickým institutem Vysokého učení technického rozvíjí prof. Mitra spolupráci již od roku 2022, přičemž zájem o společný výzkum s největším nanocentrem čistých prostor v České republice vychází jak ze společných přesahů činnosti výzkumných skupin, tak i z návštěv výzkumníků na obou stranách, které podpořil Generální konzulát ČR v Torontu a agentura CzechInvest.

Výzkumná skupina prof. Jozefa Kaisera, zaměřená na oblast pokročilé instrumentace a metody pro charakterizaci materiálů, navázala spolupráci s University of Waterloo v oblasti laserové spektroskopie již v loňském roce. Od té doby došlo zároveň ke kontaktům s dalšími výzkumníky a Waterloo jedná i s řadou vybraných českých vysokých škol.

Memorandum tak tuto spolupráci dále posílí, a to díky možným společným výzkumným projektům, mobilitě studentů i výzkumníků, odbornému rozvoji studentů i možnosti finančních nástrojů pro společné projekty. V současné době mohou výzkumníci čerpat podporu zejména z národních zdrojů, kdy na kanadské straně je k dispozici například řada programů organizace Mitacs, ale připravuje se i plnohodnotný vstup Kanady do programu Horizon Europe jako asociované země.

„Spolupráce s University of Waterloo představuje příležitost, jak úžeji propojit Česko na skutečné špičky světového výzkumu a podpořit tvorbu společných mezinárodních výsledků v oblastech excelentního českého výzkumu. Mezi ně nepochybně patří také nanotechnologie, v nichž vyniká právě CEITEC VUT. Ministerstvo zahraničních věcí bude nadále podporovat tato strategická partnerství s prestižními vysokými školami v Kanadě i dalších zemích. Zastupitelské úřady pomáhají otevírat dveře k těmto kontaktům, nabídnout můžeme také oborové mise s vědeckým zaměřením, finanční podporu účasti na světových akcích, i asistenci na míru,“ zmiňuje náměstek Kozák.

Ilustrační fotografie

„Význam Waterloo jako hubu podnikavosti může být pro Česko zajímavý i z pohledu podpory startupů a jejich internacionalizace, zároveň doufáme v prohlubování sdílení dobré praxe v oblasti spinoffů a rozvoje inovačního ekosystému, kde má Waterloo velmi dobrou reputaci,“ doplňuje Richard Schneider, manažer hubu TECH4LIFE agentury CzechInvest.

„Při návštěvě prof. Sushanty Mitry na CEITEC VUT v Brně jsme podrobně prezentovali odborné zaměření obou univerzitních pracovišť. Prohlédl si také naši velkou výzkumnou infrastrukturu CEITEC Nano a další laboratoře. Oboustranně jsme konstatovali, že máme až překvapivou shodu v mnoha oblastech společného zájmu ve výzkumu a vědě. Tento fakt byl dál potvrzen při návštěvě University of Waterloo prof. Kaiserem. V rámci prohlubující se spolupráce proběhla na University of Waterloo mj. přednáška doc. Lucy Vojtové na téma „Pokročilé nanostrukturní biomateriály: od syntézy, vztahu mezi strukturou a vlastnostmi až po zpracování a aplikace v regenerační medicíně“, která se setkala se značným zájmem a stala se základem pro navazující konkrétní výzkumné projekty. Spolupráce v nanotechnologiích a výzkumu a vývoji speciálních měřicích a analytických přístrojů bude posílena i vzájemnou výměnou studentů a postdoktorandů. Naše široké portfolio mezinárodní výzkumné spolupráce tak bude posíleno i o špičkové pracoviště University of Waterloo v Kanadě,“ vysvětluje Radimír Vrba, ředitel CEITEC VUT.

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme