Univerzita zakládá s dalšími partnery centrum vzdělávání pro průmysl 4.0

Budovat efektivní systém spolupráce ve zlínském regionu v oblasti celoživotního vzdělávání se zaměřením na nové požadavky měnícího se trhu práce. Nejen to si klade za cíl nově založené Centrum vzdělávání pro Průmysl 4.0.

Partnery jsou Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Krajská hospodářská komora Zlínského kraje a odborné poradenské společnosti TREXIMA, spol. s r.o. a CE-PA, spol. s.r.o. V Baťově vile byly 14. 9. 2021 podepsány zakládací listiny.

Univerzita Tomáše Bati

Cílem založení společného centra je řešit problémy v oblasti nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců na regionálním trhu práce. Na základě poptávek firem se budou připravovat vzdělávací programy na míru, které povedou ke zvyšování kvalifikace zaměstnanců pro nově vznikající pracovní obory.

Již v rámci přípravy založení nového centra byly zmapovány potřeby vzdělávání ve firemním sektoru. Od září se tak mohou zaměstnanci firem ve Zlínském kraji vzdělávat v oblastech jako je zpracování technické dokumentace s využitím SW pro tvorbu technických výkresů, vytváření prostorového modelu programem na tvorbu 2D a 3D objektů, programování a seřizování CNC strojů v oblasti strojírenství a plastikářské výroby, mechatronika pro automatizovanou průmyslovou výrobu a další.

„Celoživotní vzdělávání je jednou z priorit Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro následující období 2021+. Projekt Centra vzdělávání pro Průmysl 4.0 zapadá do naší strategie a bude jedním z nástrojů naplňování této priority. Chceme výrazně rozšířit naše možnosti celoživotního vzdělávání směrem veřejnosti a k firemnímu sektoru, současně chceme naše služby profesionalizovat,“ popisuje rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Vladimír Sedlařík a dodává: „Ve spolupráci s partnery vznikne systém koordinace dalšího vzdělávání modelovaného přímo na potřeby firemního sektoru v oblasti Průmyslu 4.0 se zapojováním odborných kapacit univerzity“.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

„Dlouhodobě se věnujeme rozvíjení spolupráce s firmami pro efektivní budování systému firemního vzdělávání. Založení Centra vzdělávání pro Průmysl 4.0 je nezbytným a důležitým krokem pro nastavení základních podmínek budoucí konkurenceschopnosti regionu,“ dodává Jaroslav Škývara, zakladatel společnosti CE-PA, spol. s.r.o a první ředitel centra.

„Společnost TREXIMA má zkušenosti z budování celostátních systémů jako je například Národní soustava kvalifikací. Tři desítky let také napomáháme firmám zlepšovat jejich procesy rozvoje zaměstnanců. V poslední době se zaměřujeme i na podporu spolupráce středních odborných škol s podniky. Založení Centra vzdělávání pro Průmysl 4.0 pro nás představuje příležitost propojit tyto oblasti a vytvořit ve Zlínském kraji fungující prostředí, kde lidé budou mít šanci získat i v dospělosti nové dovednosti, které ocení zdejší zaměstnavatelé“, komentuje založení ústavu Jaromír Janoš, jednatel poradenské společnosti TREXIMA.

Partnerem se stala také Krajská hospodářská komora Zlínského kraje, která pomáhá svým členům řešit otázky spojené s podnikáním. Dlouhodobým tématem je zaměstnanost v regionu.

Redakčně upravená tisková zpráva Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

• Teritorium: Česká republika | Zlínský kraj
• Témata: Průmysl 4.0

Doporučujeme