Daň z přidané hodnoty u hromadné pravidelné přepravy osob klesá z 15 na 10 procent

Dne 17. 1. 2019 byla zveřejněna ve Sbírce zákonů (částka 3, zákon č. 6/2019 Sb.) poslanecká novela zákona o dani z přidané hodnoty.V důsledku této legislativní změny dochází ke snížení sazby daně z přidané hodnoty u pozemní a vodní hromadné pravidelné dopravy cestujících a jejich zavazadel z 15 procent na 10 procent.

Tato novela nabývá účinnosti (v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů) patnáctým dnem po jejím vyhlášení, tedy 1. 2. 2019.

V rámci novelizovaného znění zákona o DPH je pozemní a vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel přeřazena z přílohy č. 2 do nově zavedené přílohy č. 2a, přičemž za předpokladu naplnění zákonných podmínek se při poskytnutí těchto služeb od 1. 2. 2019 uplatní druhá snížená sazba daně ve výši 10 procent. Snížení sazby se netýká lyžařských vleků, u kterých se nadále uplatňuje první snížená sazba daně ve výši 15 procent.

NEPŘEHLÉDNĚTE! Speciál Daně z příjmů za rok 2018.

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby

Doporučujeme