Upozornění pro vývozce k vnitropodnikovému programu pro kontrolu vývozu

Souhrn doporučení a postupů k zavádění a využívání vnitropodnikového programu pro kontrolu vývozu.Dne 5. 8. 2019 publikovala Evropská komise v Úředním věstníku EU Doporučení k vnitropodnikovým programům pro kontroly obchodu se zbožím dvojího užití (Internal Compliance Programme – ICP) podle nařízení (ES) č. 428/2009, jehož přílohou jsou Pokyny EU, které by měli pomoci vývozcům určit, řídit a zmírňovat rizika související s kontrolami zboží dvojího užití a zajistit dodržování příslušných právních předpisů EU a vnitrostátních právních předpisů.

Zavedení vnitropodnikového programu pro kontrolu vývozu je podmínkou pro to, aby mohl vývozce žádat o souhrnné vývozní povolení, tj. povolení udělené vývozci pro typ nebo kategorii zboží dvojího užití, které může platit pro vývozy určené pro jednoho nebo více určených konečných uživatelů či v jedné nebo více určených třetích zemích.

Případné dotazy adresujte na oddělení mezinárodních kontrolních režimů – e-mail: dual@mpo.cz. Další informace naleznete v Doporučení k vnitropodnikovým programům.

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme