Úřady mají obíhat dokumenty, ne podnikatelé. MPO má plán digitalizace

Digitální ekonomika a společnost. To je název koncepce digitalizace českých úřadů, na níž pracuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. „V moderním světě občané a podnikatelé nemají obíhat úřady. Úřady by si dokumenty měly vyměňovat samy a maximum služeb poskytovat elektronicky,“ říká ministryně Marta Nováková.Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) aktuálně pracuje na koncepci „Digitální ekonomika a společnost“, která bude součástí strategie „Digitální Česko“. Tu má naopak na starosti rezort vnitra.

Na Setkání lídrů veřejné správy 2018 to potvrdila ministryně Marta Nováková. MPO v současné době připravuje například výpis ze živnostenského rejstříku prostřednictvím Portálu občana a elektronické podání dokumentů živnostenským úřadům.

Registr živnostenského podnikání by se měl s Portálem občana propojit do konce roku 2018. Podnikatelům má usnadnit život i to, že se data do Jednotného registračního formuláře automaticky přeberou z veřejné části živnostenského rejstříku a ze základních registrů. Podnikatel je tedy nebude muset vyplňovat. Ohlásit živnost či požádat o koncesi má být jednodušší.

Priorita? Snížit byrokracii v podnikání

„Logické a žádoucí je také propojení živnostenského rejstříku s rejstříkem plátců daně,“ domnívá se ministryně průmyslu a obchodu.

„Mou prioritou je s pomocí digitalizace co nejvíc snížit byrokracii firem, jde mi o funkční digitální ekonomiku. Český průmysl, energetika a stavebnictví přitom musí včas zachytit moderní trendy, a tím zajistit další prosperitu naší země,“ dodává Marta Nováková. Česká republika, která má v digitalizaci ekonomiky co dohánět, má jednu z nejprůmyslovějších ekonomik v Evropě. V průmyslu se vytváří přibližně třetina HDP.

Elektronicky v kontextu s podnikáním už fungují například Elektronický systém Licenční správy (ELIS) či zmíněný živnostenský rejstřík (IS RŽP), ve kterém se letos v pololetí evidovalo celkem 2 486 840 podnikatelů (z toho bylo 2 018 841 fyzických a 467 999 právnických osob) a 582 263 provozoven.

BIM: Od teorie k praxi

MPO pracuje také na uplatnění metody BIM (Building Information Modelling) v praxi. Jde o informační modelování staveb, které se zavádí na základě vládou schválené „Koncepce BIM“ a v souladu s dříve zmiňovaným dokumentem „Digitální Česko“ a materiálem „GeoInfoStrategie“. Od roku 2022 se bude muset BIM povinně používat pro nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce financované z veřejných rozpočtů. Nejen proto v současné době vzniká nový web KoncepceBIM.cz, připravují se vzorové materiály a konají se různé vzdělávací akce jako například srpnová konference BIM od teorie k praxi

Doporučujeme