Ural je motorem ruského průmyslu

Drsný Ural je také dynamicky se rozvíjející region. V poslední době láká stále více zahraničních firem a investorů, kteří jsou si vědomi jeho ohromného potenciálu.

Podle statistik se zvyšuje podíl exportu z ČR do ruských východních regionů, tedy na Sibiř, Dálný východ a Ural. Přičemž poslední jmenovaný si v tomto ohledu vede nejlépe. Pro mnohé naše firmy je však východní část Ruska stále velkou neznámou.

Potenciál modernizace průmyslu

Ural je v současnosti motorem ruského průmyslu. Velké zásoby nerostného bohatství byly impulsem k mohutnému rozvoji, a to především v metalurgii, strojírenství, petrochemii, zemědělství a chemii. Zpracovává se zde ve velkém například měď, nikl, hliník, zinek či titan. Průmyslová základna na Urale je opravdu ohromná, potřebuje však z velké části modernizovat. A právě to je příležitost pro české firmy.

České výrobky jsou na Urale vnímány velmi dobře, jsou známé vysokou kvalitou a příznivou cenou. Dodnes zde například jezdí československé tramvaje, automobily Škoda jsou velice populární a mnohé české firmy sem dodaly stroje a zařízení, které se osvědčily.

Vydejte se tam osobně

Velkou výhodou je znalost ruštiny, ale také zkušenosti a dobré reference, jež si naše firmy od dob Československa vybudovaly. Některé české společnosti se v regionu rozhodly pro založení společného podniku, např. v oblasti výroby elektroizolačních materiálů, obráběcích strojů nebo dobývací techniky. Především je ale důležité se do regionu vydat osobně. Místní mohou sice zpočátku působit nedůvěřivě, ovšem s firmou je potřeba komunikovat a časem se ledy prolomí. Také je potřeba obrnit se notnou dávkou trpělivosti, protože obchod neproběhne hned.

Pokud chce firma na trhu působit intenzivněji, měla by zvážit nalezení místního zástupce, rozhodně nestačí mít pro celé Rusko jediného obchodního partnera. Musí se jednat o člověka, který má zkušenosti a také potřebné kontakty, protože velká část obchodů se často uskuteční díky osobním vazbám. Na jednání je potřeba být velmi dobře technicky připraven, protože se jedná o průmyslový region a místní mají v této oblasti značné zkušenosti.

Pomůžou veletrhy a obchodní cesty

Určitě je dobrou volbou zúčastnit se letního průmyslového veletrhu Innoprom. Jde o jednu z nejvýznamnějších mezinárodních průmyslových výstav v Rusku vůbec a je na ní možné potkat zástupce těch nejdůležitějších podniků z celého Uralu. Na Innopromu se česká firma může přesvědčit, že úroveň průmyslu je zde vysoká a šance velké.

Další vhodnou možností je organizace obchodní cesty, během které zástupci firmy podle zadání navštíví každý den dva až tři podniky. Mají tak možnost si na vlastní oči ověřit aktuální situaci a zjistit, jaké můžou nabídnout technologické řešení. Obchodní cesty v podobném duchu organizuje zahraniční kancelář CzechTrade v Jekatěrinburgu docela často a mezi firmami je to oblíbená a finančně atraktivní služba.

Webové stránky místních firem jsou někdy ve špatném stavu. A byť se může jednat o obrovský podnik, který bez problémů funguje, není výjimkou, že na nich nenajdete aktuální kontakty. Získat spojení na tu správnou osobu tak může být opravdu oříšek.

V dnešní době, kdy ve vzduchu visí „importozameščenie“, tedy politika náhrady importovaného zboží, je dobré jít na obchod trochu jinak. Nejen prodávat, ale také nabízet řešení, které zákazníkovi opravdu pomůže nebo mu ušetří peníze. Velmi důležitá je komunikace. Pokud potenciální zákazník na Urale zpočátku neprojeví zájem, není dobré se vzdávat. Je naopak potřeba s ním zůstat v kontaktu, čas od času se připomenout, zaslat aktuální nabídku. Za rok může být situace úplně jiná.

CzechTrade Ural (Jekatěrinburg)
Bc. Petr Slowik, vedoucí zahraniční kanceláře

T: +73432173571
M: +79630353593

Gorkogo 45A, 620075, Yekaterinburg, Russian Federation

petr.slowik@czechtrade.cz
www.czechtrade.cz


Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Autor článku: Petr Slowik, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Ural.
Rubrika časopisu na euro.cz

• Teritorium: Asie | Rusko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme