UrbanCyclers pomáhá městům přesedlat na kola, český startup zamířil do Berlína

Unikátní česká aplikace zatím nemá ve světě konkurenci. Inteligentní doprava ve spojení s jízdou na kolech může podle zakladatelů projektu změnit velká města v zelenější a příjemnější místo pro život.urbancyclers-aplikace-telefon-mobil-kolo-riditka-cyklistaVětší podíl používání jízdních kol v městské dopravě by mohl pomoci přetíženým velkoměstům zvládnout ucpané silnice. Právě tento cíl pomáhá městům a jejich obyvatelům řešit česká aplikace UrbanCyclers, za níž stojí firma Umotional.

Ta byla založena v roce 2015, ale intenzivně začala fungovat až letos. Jejím zakladatel je Michal Jakob, původně docent informatiky na ČVUT v Praze, spolu se třemi bývalými studenty a doktorandy ČVUT. K nim se postupně přidali tři další spolupracovníci a v současné době tvoří firmu sedm zaměstnanců, z toho pět v ní působí naplno.

„Neměli jsme přímou zkušenost s podnikáním. Klíčoví členové týmu ale měli dlouholetou zkušenost z aplikovaného výzkumu v oblasti inteligentních dopravních systémů a smart cities, včetně spolupráce s komerčními subjekty při nasazování výsledků výzkumu v praxi. Měli jsme tak proto určitou představu o tom, jak vypadá cílový trh a jak pro něj vyvinout vhodný produkt,“ popisuje Michal Jakob.

Vyčerpaný potenciál

Inteligentní řešení pro městskou dopravu jsou podle něj zajímavý a rostoucí trh. „S tím, jak se v rozvinutých městech postupně vyčerpává potenciál klasických infrastrukturních staveb, vzrůstá potřeba využívat při řešení dopravních problémů chytrých nástrojů a služeb na bázi informačních a komunikačních technologií. My jsme se v rámci širokého trhu inteligentních dopravních systémů přitom rozhodli soustředit na inteligentní řešení pro bezmotorovou dopravu, protože to je v současné době nejméně rozvinutá část trhu. A to přes klíčový význam, který má pěší a cyklistická doprava v plánech udržitelné mobility většiny měst,“ vysvětluje Michal Jakob.

mapa-praha-navigace-kolaUrbanCyclers tak představuje sadu inteligentních aplikací a nástrojů, které pomáhají městům a jejich obyvatelům jezdit více na kole. „Je to komplexní řešení propojující mobilní aplikace pro obyvatele měst s expertními nástroji pro města,“ podotýká Michal Jakob. UrbanCyclers podle něj systematicky působí na odstraňování třech hlavních bariér městské cyklistiky: nedostatku informací, nedostatku motivace a nevyhovujících podmínek, především nedostatečné cyklistické infrastruktury.

„Naší velkou devizou jsou pokročilé algoritmy pro cyklistickou navigaci a pro datovou analytiku nad dopravními daty. Ty jsou, i díky našemu úzkému kontaktu s vědou a výzkumem, nejpokročilejší na světě,“ vyzdvihuje Michal Jakob.

Přes unikátní know-how nebyl rozjezd firmy jednoduchý. „Nejtěžší bylo definovat vizi a dát dohromady tým, který je ochotný za ní jít – přestože to pro něj bude znamenat zpočátku investovat velké úsilí bez okamžitého nároku za odměnu,“ popisuje Michal Jakob klíčový bod zakládání řady startupů.

Startup se v prvním roce své existence soustředí hlavně na vývoj produktu a navazování vztahu se zákazníky. Prodejní cyklus na tomto trhu je poměrně dlouhý, obrat firmy byl proto loni  minimální a jeho výrazný nárůst čeká její zakladatel až v letošním roce.

Radnice jako zákazník

Hlavním zákazníkem společnosti jsou města střední a větší velikosti, která hledají nové a efektivní způsoby, jak navýšit podíl cyklodopravy, odlehčit a ozelenit svou dopravu a vytvořit prostředí příjemnější pro život. „Což je v dnešní době většina měst. Naše řešení ale nabízíme i dalším subjektům působícím v oblasti udržitelné městské dopravy, například poskytovatelům bike sharing systémů,“ podotýká Michal Jakob.

michal jakob urbancyclersAle právě tento typ zákazníků představuje pro rozjezd firmy velkou výzvu. „Veřejný sektor, a ten český zvláště, není zrovna nastaven na to, aby nakupoval inovativní řešení od sice progresívních, ale mladých a malých firem. Stále s tím bojujeme,“ doplňuje Michal Jakob.

Výhodou pro firmu je, že česká aplikace nemá v tuto chvíli na trhu plně srovnatelnou alternativu, konkurenci má jen v některých dílčích oblastech. Například u map a navigačních služeb si UrbanCyclers konkuruje s mapovými aplikacemi velkých internetových firem. „Ty ale městskou cyklistiku pokrývají spíše okrajově a jejich funkce nejsou tak propracované jako ty naše,“ porovnává Michal Jakob.

V oblasti zaznamenávání jízd a sběru dat o pohybu konkuruje českému projektu řada fitness aplikací. A pokud jde o datovou analytiku, existují na trhu zavedené nástroje a společnosti zabývající se zpracováním geografických dat a dopravním plánováním. „Naše konkurenční výhoda je ale v propojení těchto všech oblastí dohromady, což nám dává možnosti, které produkty věnující se pouze jednotlivým částem nemají,“ zdůrazňuje Michal Jakob.

Berlínská zkušenost

lide startup urbancyclersPřestože startup funguje naplno až od letošního roku, již expanduje do zahraničí, především do Berlína. „Problémy, které řešíme, existují ve většině velkých měst na světě. Berlín jsme si vybrali kvůli jeho geografické blízkosti, velkému podílu cyklodopravy a toho, že je jedním z evropských center inovací a startupů. Pro další rozvoj bychom rádi získali investora a přítomnost v Berlíně nám k tomu může pomoci,“ vysvětluje Michal Jakob.

Směr, kterým se firma ubírá, má podle něj velký potenciál. „Města a jejich obyvatelé už v současné době sbírají velké množství různých dat, ale stále mají velké rezervy v jejich využití pro efektivní a kvalitní rozhodování. Data jsou užitečná pouze do té míry, do které ovlivní vaše rozhodnutí,“ zdůrazňuje Michal Jakob.

Očekává, že se aplikace v oblasti chytré mobility budou posouvat od pouhého sběru data a jejich základního zpracování k větší podpoře rozhodování formou personalizovaných doporučení a daty podložených takzvaných what-if analýz. V řešeních pro chytrou dopravu se budou také stále více využívat i technologie umělé inteligence.

Dalibor Dostál

Jak UrbanCyclers funguje

Základem UrbanCyclers je mobilní aplikace UrbanCyclers Navigator. Ta vybírá tu nevhodnější trasu v závislosti na tom, zda se lidé potřebují dostat co nejrychleji do práce, školy či na obchodní schůzku, anebo si chtějí užít romantickou cyklovyjížďku, v klidu se kochat a zdaleka se vyhnout stresu hlavních dopravních tepen. Cyklisty nejen odnaviguje až do cíle, ale ještě jim poradí, kde mohou kolo bezpečně zaparkovat. V Navigatoru uživatelé najdou také informace o tom, kde v případě potřeby s kolem přesedlat na městskou hromadnou dopravu. Aplikace řeší také propojení UrbanCyclers s bike-sharingovými systémy a brzy ukáže, kde jsou dostupná růžová Rekola a především jak se na nich nejlépe dostat do cíle. Aplikace optimalizuje trasy a mění je na základě aktuálních dat, takže včas upozorní na problematická místa na trase, jako jsou překážky, stoupání, místa s vysokým provozem, a automaticky trasu přeplánuje. Data o problematických místech na trase sbírá také od dalších uživatelů aplikace.

• Teritorium: Evropa | Německo | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika | Služby

Doporučujeme