Úroveň ochrany údajů je ve Spojeném království stejná, jako v EU, uvádí Komise

Evropská komise zahájila proces přijetí dvou rozhodnutí o přiměřenosti týkajících se předávání osobních údajů mezi EU a Spojeným královstvím, jednoho podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů a druhého pro směrnici o prosazování práva.

K přijetí rozhodnutí je zapotřebí souhlasné stanovisko Evropského sboru pro ochranu osobních údajů a od výboru, jehož členy jsou zástupci členských států. Komise v návrzích rozhodnutí uvádí, že ochrana osobních údajů je ve Spojeném království v podstatě na stejné úrovni, jako v EU a navrhuje přijmout rozhodnutí o přiměřenosti na dobu čtyř let. Pokud by úroveň ochrany byla i poté stejná, došlo by k prodloužení rozhodnutí. Momentálně tok údajů mezi EU a Spojeným královstvím zajišťuje prozatímní režim, který byl dohodnut v rámci dohody o spolupráci. Platit bude do 30. června tohoto roku. 

• Teritorium: Evropa | Velká Británie | Zahraničí
• Témata: Právo | Právo a politiky EU

Doporučujeme