Uruguay průkopníkem videoherního průmyslu v Latinské Americe

Jihoamerická Uruguay se dlouhodobě snaží stát se mezinárodním hubem na poli technologického rozvoje. Jedním z oborů, na který se země zaměřuje, je i průmysl vývoje videoher.

Přestože je (i vzhledem k velikosti Uruguaye) zavedených společností relativně málo, jedná se o vyspělé odvětví, které má do budoucna slibný potenciál.

Když byl v roce 2010 na univerzitě v Montevideu otevřen bakalářský obor animace a vývoj videoher, jednalo se v té době o unikátní počin v rámci celého regionu. V prosinci 2016 byla vytvořena Uruguayská komora vývojářů videoher (CAVI), která sdružuje přibližně 20 společností a 10 nezávislých týmů.

Iniciativy, jako je LEVEL UY, podporované místní vládou a soukromým sektorem, zároveň přináší výměnu know-how a prohlubování silných stránek tohoto odvětví. Americká rozvojová banka (IDB) uvádí, že tato oblast generuje tisíce pracovních míst z různých oborů, nejen z informatiky, což dělá zemi průkopníkem a lídrem na celém kontinentu.

V posledních letech zaznamenaly úspěch hry, jako například Kingdom Rush a Iron Marines od společnosti Ironhide Game Studio, s více než 10 miliony stáhnutí. Dalšími významnými firmami jsou Rubber Duck Games (Evil Wizard), Sarnayer (Dying Breed), ARF Game Studio (GigaTropa, Bearsus) či Pomelo Games (Outlanders).

Systematická podpora vlády, která se v praxi aplikuje v podobě grantů, osvobození od daně apod., je klíčová pro to, aby byl průmysl nadále udržitelný a zdravým způsobem rostl. Vývoj videoher pro export, kterých je většina, nepodléhá dani z příjmu podnikatelů. Na vzdělávací videohry se navíc ani neuplatňuje DPH.

Uruguayské ministerstvo průmyslu, energetiky a těžby vypisuje programy na financování videoher, v roce 2018 například udělil dvě ceny v hodnotě 50 000 USD a 20 000 USD. Jednou z příležitostí pro české firmy může být například export průmyslového zboží, jako jsou například konzole a joysticky. Uruguayský dovoz joysticků a konzolí z evropských zemí od roku 2016 roste, a to především ze zemí jako je Velká Británie, Španělsko, Nizozemsko, Francie a Itálie.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Buenos Aires (Argentina). Autor: Radek Hovorka, diplomat.

• Teritorium: Amerika | Uruguay | Zahraničí

Doporučujeme