USA zakážou používání potenciálně nebezpečného pesticidu

Agentura pro ochranu životního prostředí EPA zakáže používání pesticidu chlorpyrifos, který se v USA relativně hojně používá například při postřiku ovoce a zeleniny.

Chlorpyrifos je spojován s hrozbou neurologických poškození u dětí. EPA tak zvrátí jedno z nejzávažnějších rozhodnutí Trumpovy administrativy v oblasti veřejného zdraví.

Tehdejší šéf agentury Scott Pruitt v roce 2017 ponechal tento pesticid na trhu navzdory doporučení vědců agentury EPA omezit užívání vzhledem k jeho potenciálním rizikům.

Chlorpyrifos se několik dekád osvědčil jako účinný prostředek na ochranu sóje, mandloní nebo květáku před nejrůznějšími škůdci. Pěstitelé ho často nasazují, když žádný jiný pesticid už nedokáže splnit svoji funkci. V posledních deseti letech však řada ekologických a zdravotnických skupin požadovala postupné vyřazení tohoto pesticidu vzhledem k dopadům na zdraví, které dokladovaly některé vědecké studie.

Producenti si naopak vzali na mušku klíčovou studii identifikující rizika chlorpyrifosu, kterou provedla Kolumbijská univerzita, neboť podle jejich názoru není podložena ověřitelnými vědeckými poznatky. Největší nevládní zemědělská organizace American Farm Bureau Federation je toho názoru, že chlorpyrifos je cenný nástroj na ochranu plodin, který nemá žádnou adekvátní alternativu.

USA se tak nicméně vydávají podobnou cestou jako EU, kde EFSA v roce 2019 rozhodla o neprodloužení autorizace používání tohoto insekticidu a ta na počátku roku 2020 vypršela.

V současné době bude tento přípravek v USA možné používat pouze pro nepotravinářské účely, například pro pěstování bavlny nebo při údržbě golfových hřišť.

Autor: Petr Ježek. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Témata: Ekonomika ve světě

Doporučujeme