USA zveřejnily konečný seznam položek, na něž uvalí kompenzační cla za subvence Airbusu

Po více než 15 letech paralelních sporů mezi EU a USA o subvence pro letecké společnosti Airbus a Boeing vynesli rozhodci Světové obchodní organizace (WTO) rozhodnutí. Došli ke konečnému závěru, že jak na straně Evropské unie (subvence pro Airbus), tak i na straně USA (subvence pro Boeing) byla porušena pravidla WTO.U prvého sporu byl americké straně již přiznán nárok na uvalení cel na dovozy z EU jako kompenzace újmy způsobené subvencováním Airbusu. O nároku EU na uvalení cel na dovozy z USA jako kompenzace újmy způsobené subvencováním Boeingu by mělo WTO rozhodnout na jaře 2020.

Americká administrativa dne 2. října 2019 oznámila, že na základě rozhodnutí WTO uvalí cla na zboží z EU v hodnotě 7,5 mld. USD. USA zveřejnily finální seznam položek, na něž uvalí dodatečná dovozní cla ve výši 25 procent, případně 10 procent (v případě leteckého sektoru). ČR figuruje u položek zemědělského sektoru (vč. potravinářských výrobků), v rámci přímého vývozu tak budou dodatečnými cly zatíženy jen vybrané produkty v této oblasti. USA také uvedly položky leteckého sektoru a textilního sektoru, které budou v různých modalitách zatíženy dodatečnými cly pouze v případě produktů z Francie, Španělska, Německa a Velké Británie, což je specifikováno vždy pro položku či její skupiny.

USA uvedly, že cla by měla být uvalena od 18. 10. 2019. I přesto EU nadále usiluje o dojednání smírného řešení s USA bez nutnosti vzájemného uvalování kompenzačních cel. Pokud však USA k uvalení cel skutečně přistoupí, uvalí EU příští rok cla na dovozy z USA jako kompenzaci újmy způsobené subvencováním Boeingu. Seznam položek pro opatření na straně EU byl konzultován v květnu 2019. O případném dalším vývoji budeme informovat.

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme