USA zvýší výdaje na zemědělskou produkci, očekává se zájem o investice

Dle Ministerstva zemědělství USA (USDA) počet farem ve Spojených státech amerických klesá, jejich výměra však mírně roste.

V kombinaci se zprávami o rekordních výsledcích sektoru v roce 2022, tlaku environmentálních změn, zvyšování nákladů na vstupy i nedostatku pracovní síly jde o motivaci pro zvýšení objemu investic do vybavení, které farmářům poskytnou řešení a pomohou tyto tlaky překonat. Jedná se o důležité údaje a příležitost pro producenty a obchodníky se zemědělskými vstupy a technikou.

Ilustrační fotografie

Průměrná velikost zemědělského podniku ve Spojených státech je 180 ha a je tedy velmi podobná té v ČR. Obecně ekonomická situace USA v sektoru nahrává akvizici a konsolidaci zemědělských podniků, kdy ziskovost v některých oborech přispívá k expanzi. Trendu nahrává také nízký zájem o obor ze strany mladé generace, která nemá v plánu pokračovat v americké tradici rodinných farem. Pozemky a celé farmy jsou pak nabízeny na trhu.

Zemědělský sektor Spojených států je v mnohém podobný tomu českému, který se svou specifickou strukturou vymyká unijnímu průměru. Podobnost charakteru zemědělského sektoru Spojených států a ČR má potenciál zvýšit atraktivitu české zemědělské techniky a technologií u amerických farmářů.

ExportMag.cz: Odkaz Bati žije, exportéři zavádějí jeho systém vedení firmy

V roce 2022 byly v USA 2 miliony farem (oproti např. 2,02 milionu v roce 2020 a 2,2 milionu v roce 2007). V zemědělském půdním fondu bylo v roce 2022 361 milionů hektarů, což je o 9 milionů hektarů méně než před deseti lety. Průměrná velikost farem trvale mírně roste a v roce 2022 činila 180 hektarů. Nutno dodat, že průměrná výměra zemědělského podniku se zvýšila zejména v případě farem s obchodní hodnotou nad 1 milion USD a ve všech ostatních, hodnotou nižších kategoriích, se snížila nebo zůstala nezměněna.

Největší počet farem je v Texasu (téměř 250 tisíc), následovaném státem Missouri (95 tisíc) a Iowou (85 tisíc). Největší farmy co do průměrné výměry jsou však ve státech Wyoming (950 ha), Montana (860 ha) a Nové Mexiko (650 ha). Nejvíce farem s obchodní hodnotou nad 1 milion dolarů je ve státech Iowa (6,5 tisíce), Kalifornie (6,3 tisíce) a Illinois (4,4 tisíce).

Vloni dosáhl čistý příjem sektoru zemědělství nejvyšší úrovně od roku 1973. Pro rok 2023 USDA předpovídá čistý příjem farem (očištěný o inflaci) ve výši 136,9 miliardy dolarů, což představuje pokles o 25,9 miliardy dolarů oproti roku 2022. Výdaje na zemědělskou produkci by se měly v roce 2023 oproti roku 2022 zvýšit o 1,3 %.

Ministerstvo zemědělství ČR v roce 2023 podpořilo projekt na podporu ekonomické diplomacie pro prezentaci české zemědělské techniky a technologií v USA. Skupina českých firem prezentovala své stroje a služby na veletrzích ve státě Illinois a Ohio. Obě akce jsou zaměřené na praktické ukázky a prezentace nabídky a mají návštěvnost přes 150 tisíc osob v Illinois a 100 tisíc v Ohiu. V případě zájmu o účast na projektech na podporu ekonomické diplomacie v USA, případně s náměty na projekty na konkrétní veletrhy nebo individuální projekty se obraťte na kontakty, které naleznete v Proexportním okénku portálu eagri.cz.

Autorka: Tereza Černá, zemědělská diplomatka velvyslanectví ČR ve Washingtonu, D. C. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

Doporučujeme