Úskalí produkce vína na Ukrajině a další novinky ze sektoru zemědělství

Na Ukrajině se plocha vinic za posledních pět let snížila o 11 % a náklady na výrobu vína se oproti loňskému roku zvýšily o 48 %.

V 60. letech minulého století činila plocha vinic na Ukrajině 400 tis. hektarů. Později, v letech nezávislosti a před okupací Krymu to již bylo jen 68 tis. hektarů a v současnosti je tato plocha téměř dvakrát nižší – asi 37 tis. hektarů.

Ilustrační foto

Dlouhodobé snižování plochy vinic má negativní dopad na objem produkce hroznů: v loňském roce se vypěstovalo o 50 % méně hroznů než v roce 2018. V důsledku toho se zvýšila průměrná prodejní cena hroznů na výrobu vína, produkce se snížila, ale naopak rychle vzrostl dovoz ze zahraničí.

Rok 2021 byl pro podnikání velmi obtížný – došlo ke značnému zrychlení inflace, zejména ve druhé polovině roku 2021. V důsledku toho se index výrobních cen zvýšil na rekordních 162,3 %. Za vyššími cenami výrobců stojí vyšší ceny elektřiny, dopravy ze strany Ukrzaliznytsia (od srpna 2021) a rekordní růst cen plynu.

Problematika byla řešena na zasedání podvýboru pro hospodářskou a finanční politiku v agroprůmyslovém komplexu Výboru pro zemědělskou a pozemkovou politiku Nejvyšší rady. Diskutovalo se o možnostech státní podpory v roce 2022, která by mohla zamezit pokračování negativního vývoje v tomto sektoru.

Změna ve vedení Státní služby pro bezpečnost potravin a ochranu spotřebitele Ukrajiny

Kabinet ministrů Ukrajiny na svém zasedání dne 16. února 2022 podpořil rezignaci Vladislavy Magalecké z pozice šéfa Státní služby Ukrajiny pro bezpečnost potravin a ochranu spotřebitele kvůli jejímu zdravotnímu stavu. Dočasně tuto funkci přidělil Anatolijemu Vovnjukovi, který pracuje jako zástupce vedoucího úřadu od 23. prosince 2020 a byl zodpovědný za digitální rozvoj, digitální transformace a digitalizaci ministerstva.

Ukrajinský dovoz agrárního zboží z EU

V roce 2021 dosáhl vzájemný agrární obchod mezi Ukrajinou a Evropskou unií (včetně Spojeného království, které v současné době není členem) hodnoty 12,6 mld. USD. To je nejvyšší údaj za dobu platnosti Dohody o přidružení mezi Ukrajinou a Evropskou unií.

Hlavními evropskými partnery pro Ukrajinu jsou Nizozemsko, Polsko, Německo, Španělsko, Itálie, Francie a také Velká Británie a Belgie, které se v tomto seznamu v posledních letech pevně etablovaly. Tyto země se na celkovém domácím obchodu se zemědělsko-potravinářským zbožím s Evropskou unií podílejí 82 %.

V loňském roce Ukrajina dovezla zemědělské produkty z členských států EU v hodnotě zhruba 4,2 mld. USD, což je o téměř 19 % více než v roce 2020. Ukrajina za 484 mil. USD nakoupila v EU nápoje, většinou alkoholické a za 402 mil. USD různé potravinářské výrobky, výtažky a koncentráty.

Dodávky tabáku a tabákových výrobků z Evropy se oproti roku 2020 zvýšily o 17 % na 377 mil. USD. Již druhým rokem tvoří mléčné výrobky poměrně významný podíl (8 %) na ukrajinském dovozu z EU. Jejich dovoz v roce 2021 činil 335 mil. USD, což je o 20 % více než v roce 2020.

Růst dovozu je zaznamenáván i u různých druhů sýrů, a to z 207 mil. USD v roce 2020 na 251 mil. USD v loňském roce. V hodnotě 289 mil. USD byly dovezeny zbytky a odpad, produkty živočišného původu. Za čokoládu a čokoládové cukrovinky Ukrajina v roce 2021 vydala o 15 % více než v roce 2020, a to 262 mil. USD. V loňském roce činil dovoz masa a vnitřností na Ukrajinu 203 mil. USD.

Autor: Yegor Reshetnyk, místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Kyjevě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Evropa | Ukrajina | Zahraničí

Doporučujeme