Úspěch českého výrobce nemocničních lůžek v Malajsii

Český výrobce nemocničních lůžek LINET se patří mezi nejvýznamnější dodavatele na malajsijském trhu, když v posledních osmi letech uspěl s 1000 z nich. Zakázky v řádech desítek milionů Kč jsou výrazným úspěchem českého exportu v Malajsii.

I přes poměrně dlouhý lockdown a omezení mezinárodního cestování a obchodu se firmě LINET podařilo instalovat již 1000 lůžek, z většiny dodaných do státních nemocnic na jednotky intenzivní péče. Mimochodem, lůžka od LINETu se nacházejí i na Papui Nové Guineji, která rovněž spadá pod působnost Velvyslanectví České republiky v Kuala Lumpur.

Ilustrační fotografie

Trhy zemí jihovýchodní Asie se nacházejí ve fázi křivky demografického vývoje definovanou nástupem stárnoucí populace. Svou roli i zde hrají sociologické změny a přenos tradiční zodpovědnosti z rodiny na stát a sociální systém. Na vše toto chce být významný světový výrobce nemocničních lůžek, firma LINET , připravena již v předstihu. Zákazníky v tomto ohledu představují nejen nemocniční zařízení, ale také ústavy sociální péče a akademická, vědecká a výzkumná zařízení.

Velvyslanec České republiky v Malajsii, Milan Hupcej, vidí v úspěchu LINETu příležitost pro širší okruh firem zdravotnického sektoru: „Malajsie je známá svým vyspělým zdravotnickým sektorem i nabídkou zdravotní turistiky pro třetí země. Již takto rozvinutá infrastruktura potřebuje další vybavení, a to během období ještě umocněného největší epidemiologickou výzvou naší generace. Úspěch české firmy LINET je dokladem toho, že místní trh představuje příležitost i pro další řešení v rámci integrovaných dodávek“.

Český aplikátor Tugi zlomí strach lidí z injekcí

Výkonný ředitel LINET Asia, Alexandr Jernek, souhlasně uvedl, že „zdar společnosti LINET na malajsijském trhu je výsledkem dlouhodobého úsilí, silného distribučního zastoupení i individuálního přístupu k místním potřebám a s nabízenou podporou Asociace, velvyslanectví a ministerstev zahraničních věcí i zdravotnictví ČR jsou další perspektivy zajímavé nejen pro LINET, ale i ostatní české zdravotnické výrobce.“

Otevírá se tím prostor pro další rozvoj obchodních aktivit firem sdružených v Asociaci výrobců a dodavatelů zdravotnického zařízení na malajsijském trhu. Velvyslanectví České republiky v Kuala Lumpur se podpoře tohoto sektoru dlouhodobě věnuje a i v postpandemickém období chce navázat na poskytnutí maximální podpory. V tomto ohledu nedávno seznámilo s českou zdravotnickou technikou např. i vedení významného střediska Národního kardiologického institutu. (National Heart Institute).

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Kuala Lumpur (Malajsie). Autor: Milan Dostál, obchodní rada.

• Teritorium: Asie | Malajsie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zdravotnická technika

Doporučujeme