Úspěch on-line semináře na téma modernizace a rozvoj lotyšské elektrické přenosové soustavy

Zastupitelský úřad ČR v Rize ve spolupráci se Zahraniční kanceláří CzechTrade Pobaltí uspořádal dne 28. 4. 2021 on-line prezentaci tří významných českých firem, které působí v oblasti energetiky. Akce se setkala s velkým zájmem lotyšských partnerů jak z komerční, tak státní sféry.

Seminář zahájila úvodním slovem velvyslankyně Jana Hynková a s krátkým slovem se připojili zástupce Odboru ekonomické diplomacie MZV ČR pan Stanislav Beneš, ředitelka ZK CzechTrade Pobaltí Věra Všetičková a ředitel Elektrotechnické asociace ČR pan Jan Prokš.

V hlavním bloku se pak představily české společnosti ETD Transformátory, Betonbau a ZPA Smart Energy. Jejich vystoupení sledovaly na tři desítky posluchačů z řad lotyšských firem působících v oblasti energetiky a také státních institucí, zejm. Augstsprieguma Tīkls, provozovatele lotyšské elektrické přenosové soustavy.

V Lotyšsku v současné době probíhají dva velké projekty v oblasti energetiky: synchronizace přenosové sítě s Evropou, která by měla být dokončena do roku 2025 a jejímž cílem je odstranění závislosti Pobaltí na Rusku a zároveň vyloučení odběru elektrické energie z Běloruska z důvodu trvajících pochybností o bezpečnosti provozu jaderné elektrárny Astravec.

V návaznosti na projekt synchronizace by Lotyšsko chtělo zmodernizovat a revitalizovat vlastní energetickou síť. Termínem pro tento projekt je rok 2030 a jeho cílem je zajištění stability přenosové soustavy a nepřerušované dodávky energie v požadovaném objemu. 

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Rize (Lotyšsko). Autorka: Marta Hušková, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Evropa | Lotyšsko | Zahraničí
• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme