Úspěch v cizině? Správná marketingová strategie

Pro vstup na zahraniční trhy je důležitá nejen znalost obchodních bariér, ale také správně nastavená marketingová strategie.Nejen informace o daném teritoriu, kulturních rozdílech či právních úpravách, ale také dobře zvolená marketingová strategie rozhodují o úspěchu při jednání se zahraničním partnerem. O tom se přesvědčili návštěvníci workshopu, který v listopadu uspořádala agentura CzechTrade.

Akce, která se zabývala komplexnějším pohledem na značku, přilákala významné osobnosti českého marketingu, jež se s příchozími podělily o zkušenosti a znalosti. Posluchači tak měli možnost podívat se na značku z různých pohledů a zároveň získat ucelený přehled o této problematice.

Osvěžte svou marketingovou strategii nápady lidí „z davu“

Akci navštívila řada majitelů a ředitelů firem, brand manažerů a marketingových specialistů. „Jednalo se o úspěšný a informačně nabitý workshop, který se nesl v duchu propojení teoretických znalostí s praktickými zkušenostmi z marketingového prostředí,“ říká generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal.

Workshop zahájil Tomáš Kostkan z AnFas branding & komunikace doporučením, jak přistupovat k tvorbě jména značky při vstupu na zahraniční trhy. Shrnul, co je důležité pro vývoj odpovídajícího loga a základní grafiky.

Tvorbu jednotného vizuálního stylu jsem také zmínila ve svém příspěvku a doplnila ji reálnými příklady komunikace značky, které jsem čerpala z konkrétních spoluprací s klienty, a představila jsem některé z netradičních B2B akcí.

Marketingový specialista Robert Peňažka na inovační crowdsourcingové platformě Future Bakery demonstroval, jakým způsobem lze pro tvorbu marketin- gové strategie využít nápady a názory lidí „z davu“ a jak je lze využít právě při vstupu na zahraniční trhy.

O své cenné zkušenosti s budováním nové značky v zahraničí se podělila také Kateřina Slezáková, marketingová ředitelka z firmy Vinolok, která je součástí skupiny Preciosa. Znalost prezentačních dovedností rozšířil Adam Mrštík ze společnosti Presentigo. Představil novodobou formu prezentací – 3D vizualizace, ve kterých lze s výrobkem hýbat, ukazovat jeho detaily a jednotlivé komponenty. Výhodou je také propojení s obchodním systémem a sběrem dat.

V neposlední řadě pak Alice Habartová z BrandCloud vysvětlila technologii využívání datových úložišť pro marketingové účely. Využití mobilních aplikací jako nástroje podpory prodeje přiblížil Jaroslav Pavlíček z United Solution.

Rady ohledně IT rizik spojených se zakládáním obchodního zastoupení v zahraničí prezentoval Petr Stinka ze společnosti Adineo. „Z komunikace se zahraničními partnery vidíme, že správně nastavená marketingová komunikace je pro úspěšný vstup na zahraniční trh klíčová. Proto bychom rádi ve vzdělávání exportérů tímto směrem pokračovali i v roce 2018,“ dodává Doležal.

Desatero úspěšné marketingové komunikace

  1. Přehledný a aktuální web
  2. Grafika – kvalitní zpracování nemusí být finančně náročné, šikovného grafika lze nalézt i mezi studenty grafických škol.
  3. Atraktivita fotografie dokáže ovlivnit konkurenceschopnost značky, věnujte pozornost pozadí, nasvícení a detailům.
  4. Video – nejdůležitější informaci je třeba sdělit v prvních dvou minutách.
  5. Vyvarujte se chyb v textu – využijte korektora či překladatele.
  6. Nepište příliš dlouhé e‐maily – vypíchněte nejdůležitější informace o výhodách svého výrobku, zkušenostech a referencích. Malé a jednostránkové souborové přílohy.
  7. Nepodceňujte přípravu na jednání.
  8. Využívejte sociální média.
  9. Vytvořte pro své klienty Whatsapp pro zjednodušení komunikace.
  10. Vytvořte nekonkurenční partnerství, které můžete využít při dopravě či expozici na veletrhu.


Převzato z časopisu Český exportér, přílohy Hospodářských novin a týdeníku Ekonom, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: Hana Štičková, vedoucí oddělení marketingu CzechTrade (hana.stickova@czechtrade.cz).

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme