Úspěšná evaluace ČIA

V červnu letošního roku projednala Správní rada Českého institutu pro akreditaci (ČIA) závěry evaluace provedenou European Cooperation for Accreditation (EA) v roce 2022.

Výsledkem náročného posuzování plnění požadavků mezinárodních norem a předpisů EU bylo rozhodnutí EA o setrvání ČIA v Multilaterální dohodě o vzájemném uznávání výsledků (EA MLA).

Ilustrační fotografie

ČIA je signatářem EA MLA v těchto oblastech:

  • zkušební a kalibrační laboratoře,
  • zdravotnické laboratoře,
  • různé typy orgánů provádějících inspekce,
  • orgány certifikující produkty, procesy a služby,
  • orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu,
  • orgány pro certifikaci osob,
  • orgány validující nebo ověřující skleníkové plyny,
  • poskytovatelé zkoušení způsobilosti,
  • výrobci referenčních materiálů.

Vzájemné uznávání výsledků akreditovaných subjektů, které naplňuje „Accredited once, accepted everywhere“, je významnou zprávou pro český průmysl i organizace poskytující služby. Uznávání výsledků zkoušení, kalibrací, certifikací a ostatních činností akreditovaných subjektů (kontakty www.cai.cz) umožňuje snižovat náklady na tyto činnosti a tím posilovat konkurenceschopnost českých výrobků i služeb.

Uvedený výsledek je podložen vysoce kvalitní prací stovek odborníků v oblasti akreditace a podporou ze strany MPO (zakladatele ČIA) a dalších spolupracujících subjektů.

Zdroj: Český institut pro akreditaci, o.p.s.

• Teritorium: Česká republika | Evropa
• Oblasti podnikání: Průmysl

Doporučujeme