Úspěšná firma 21. století: Národní centrum Průmyslu 4.0 a jeho partneři se představí na MSV 2023

Potřeba digitalizovat je jasná, ale jak na to? Jak můžeme co nejlépe využít stávající potenciál firmy? I na tyto otázky najdou odpovědi návštěvníci expozice Úspěšná firma 21. století.

Tu na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně představí Národní centrum průmyslu 4.0 ve spolupráci s výzkumným pracovištěm CIIRC ČVUT v Praze – RICAIP Testbedem pro Průmysl 4.0 a společnostmi Siemens, T-Mobile, Česká spořitelna, DEL, SICK a evropským inovačním společenstvím EIT Manufacturing. Unikátní spolupráce napříč akademickou a komerční sférou v oblasti digitalizace průmyslu umožní zástupcům firem získat nezávislý pohled na sebe samé a také inspiraci, jakým směrem se dále ubírat.

Ilustrační fotografie

Expozice Národního centra Průmyslu 4.0 a jeho partnerů zaujala veletržní hosty již v loňském roce. Letos představí na více než dvou set metrech čtverečních ve dnech 10.–13. října řešení pro efektivní, udržitelnou a inovativní průmyslovou výrobu, bez které se neobejde žádná úspěšná firma 21. století.

Společný výstavní projekt je výsledkem řady let předchozí úspěšné spolupráce a dlouhodobého budování funkčního ekosystému Národního centra Průmyslu 4.0 a infrastruktury experimentálních průmyslových testbedů v rámci centra RICAIP. Českým výrobním společnostem i start-upům se díky tomu nabízí pomoc s adaptací na současné ekonomické podmínky směřující ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti.  

„Na MSV 2023 neukazujeme technologie, ale skutečná řešení tak, jak se podle konkrétních potřeb zavádí do firem. Umíme pomoci v každé fázi inovačního cyklu, tedy od analýzy stavu a identifikace příležitostí až po ověření konceptu či testování před uvedením do ostrého provozu. S pomocí funkčního propojení na české a zahraniční projekty i komerční firmy lze zajistit také financování nebo finální realizaci projektu u klienta. To ocení zejména malé a střední podniky,“ říká Alena Nováková, manažerka komunikace Národního centra Průmyslu 4.0, která společnou prezentaci koordinuje.  

Letošním veletržním tahákem bude robotická buňka demonstrující flexibilní modulární výrobu, a to na příkladu zmenšených modelů baterií z elektromobilů v procesu jejich oprav pro opětovné použití. Po demontáži a úpravě mohou autobaterie dále sloužit ještě jinde. Jedná se nejen o příklad udržitelného řešení, ale také o projekt, který je realizován pro slovenskou společnost ZTS Výskum a vývoj ve spolupráci se společností DEL.

Mezinárodní strojírenský veletrh MSV 2023

Během veletrhu na této buňce budou demonstrována inovativní řešení s nasazením celé škály různých technologií. Návštěvníci uvidí ukázky využití digitálního dvojčete, virtuální a rozšířené reality, sběru dat přes 5G, datové analytiky a vizualizace, strojového vidění, a samozřejmě kolaborativní robotiky. Důležitou částí je využití „edge computing“ na platformách T-Mobile a Siemens, což umožňuje kombinovat rychlý sběr dat a náročné výpočty.

„My neříkáme firmám, kolik robotů nebo moderních strojů si musí nakoupit, aby byly inovativní. Faktem ale je, že využití moderních technologií je už dnes v průmyslu nevyhnutelné, protože zefektivňují procesy, pomáhají firmám adaptovat se na nepředvídatelné změny a rychlé cykly výroby nebo kompenzovat nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců,“ vysvětluje Pavel Burget, ředitel RICAIP Testbedu pro Průmysl 4.0, který technologická řešení pro veletrh ve spolupráci s partnery připravil.

„Vytváříme řešení, která plně vyhovují potřebám firem. Díky rozvinuté infrastruktuře je můžeme otestovat ještě před implementací a pomoci podnikům vyhnout se tak řadě potíží nebo neefektivním investicím,“ dodává Burget. 

Robotická buňka bude doplněna propojenými speciálními pracovišti, na kterých budou díky technologiím SICK a T-Mobile v rozšířené realitě zaškoleni pracovníci na nové technologie, nebo díky digitálnímu dvojčeti buňky realizované ve spolupráci se společností DEL pomůžeme v rozšířené realitě naplánovat výrobu a přizpůsobit ji změnám.

Ilustrační fotografie

Tato buňka neboli digitální dvojče bude provozována v režimu tzv. virtuálního zprovoznění, které právě ve spojení s virtuální realitou umožní testovat různé výrobní scénáře bez jakéhokoliv zásahu do reálného provozu a tím se připravit na budoucí změny ve výrobě, nebo jenom upravit výrobu pro zvýšení kapacity. 

V rámci energetické udržitelnosti budeme také monitorovat spotřebu energie a stlačeného vzduchu na stánku, pomocí datové platformy tato data vizualizovat a navrhovat možnosti úspor.  To všechno za využití rychlého a bezpečného připojení privátní průmyslové 5G sítě, která bude na stánku instalována společností T-Mobile, a díky čemuž bude možné si vše na místě i prakticky vyzkoušet.

„Mnoho firem a jejich zástupců je stále přesvědčeno, že jsou 5G technologie v současnosti stále ve fázi vývoje, a proto nedostupné. Přitom právě nasazení privátních 5G sítí v průmyslu je důkazem toho, že to tak již dávno není. Často si také neumí představit, co vše 5G síť dokáže a jaká data a v jaké šíři umí nasbírat, a navíc v reálném čase i zpracovat,“ říká Luboš Lukasík, ředitel divize T-Business ve společnosti T-Mobile.

Siemens představí ucelené portfolio řešení a výrobků pro rychlou, efektivní a udržitelnou digitální transformaci. „Představíme i platformu Siemens Xcelerator, která usnadňuje spolupráci firem v oblasti digitalizace průmyslu prostřednictvím nové generace produktů postavených na jednotných otevřených standardech. České firmy a startupy se mohou zapojit do partnerského ekosytému a využít nové digitální tržiště k oslovení zákazníků z celého světa,“ popisuje expozici František Podzimek, vedoucí business developmentu Siemens Digital Industries.

Expozice Siemens bude obsahovat i řešení pro údržbu včetně analýzy dat, využití potenciálu dat ze strojů a zařízení, technologie pro 5G datový přenos a vzdálenou správu nebo možnosti pro retrofity. Zajímavostí je ukázka využití průmyslových technologií v moderním zemědělství – robot FRAVEBOT, který monitoruje zdravotní stav rostlin, v tomto případě jahod. 

Ilustrační fotografie | Nataliya Hora / Shutterstock.com

Díky zapojení České spořitelny se budou moci veletržní hosté na místě seznámit i s možnostmi financování. Přímo na stánku ukáží zástupci spořitelny modelové příklady financování konkrétní technologie. Chybět nebude ani demonstrace financování s využitím aktuálně dostupných grantů zejména pro start-upy a malé a střední firmy třeba prostřednictvím EIT Manufacturing, EDIH, a dalších mezinárodních projektů. Zástupci České spořitelny plánují poskytnout zájemcům komplexní poradenství směřující k posílení efektivnosti a konkurenceschopnosti firem.

„Naší ambicí je nejen podporovat firmy v implementaci různých inovativních řešení, ale zejména jim pomoci posilovat jejich konkurenceschopnost a přidanou hodnotu. Na strojírenském veletrhu se tak návštěvníci budou moci seznámit nejen s možnostmi financování. Budou si moci udělat i DigiAudit aby zjistili, jak jsou na tom s vlastní digitalizací, a také si budou moci zdarma vyzkoušet, jak funguje naše poradenství zaměřené na celkové posílení jejich finanční kondice a konkurenceschopnosti,“ zdůrazňuje Pavel Kráčmar, člen představenstva České spořitelny zodpovědný za korporátní bankovnictví.

„Propojení firem, univerzit a výzkumných institucí napříč Evropou je klíčem k udržitelnému a prosperujícímu průmyslovému sektoru. Ekosystém soustředěný kolem Národního Centra Průmyslu 4.0 a EIT Manufacturing ukazuje konkrétní výsledky otevřené inovativní komunity a nabízí možnost zapojit se a těžit ze spolupráce,“ říká David Kameš, Senior Project Manager, EIT Manufacturing.   

Návštěvu hostům dále zpříjemní třeba robovýčep, který načepuje přesnou hladinku. ČVUT pozvalo také řadu expertů z firem a akademické sféry, kteří se podívají z různých úhlů pohledu na aspekty digitalizace a zavádění inovací v rámci doprovodného programu na Digistage. Najdete je v Hale F na stánku č. 201.  

Více informaci naleznete na webu Národního centra Průmyslu 4.0.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Průmysl | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme