Úspěšná mise představitelů železničního sektoru Chorvatska do České republiky

V rámci podpory českého exportu proběhla ve dnech 9.–12. března 2020 incomingová mise představitelů chorvatského železničního sektoru do České republiky. Mise se uskutečnila v rámci projektu ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR. Cílem mise bylo představit chorvatským partnerům české firmy a jejich nejmodernější technologie a zkušenosti se zabezpečením provozu na železnici.

Chorvatskou delegaci tvořilo 8 vedoucích představitelů HŽ infrastruktury (obdoba české SŽDC), Agentury pro bezpečnost železniční dopravy (obdoba českého Drážního úřadu), státního realizátora staveb na železnici Pružne građevine a dvou soukromých firem Eligo Partner a AŽD Zagreb.

V rámci mise se velmi úspěšně prezentovaly čtyři české firmy AŽD Praha, AK Signál, Signál projekt a Starmon. Chorvatská delegace měla možnost prakticky se seznámit s nejmodernějšími technologiemi využívanými při zabezpečení železničního provozu během prohlídky Hlavního nádraží v Brně, jehož rekonstrukce byla dokončena počátkem března 2020.

Ve výrobním závodu AŽD Praha se delegace seznámila s výrobou nejmodernějších zabezpečovacích zařízení a během následných prezentací i s činností a výrobními programy všech čtyřech českých firem. S jejich zástupci měli možnost členové chorvatské delegace jednat osobně během B2B/B2G jednáních, které neformálně pokračovaly až do konce incomingové mise.

S velkým zájmem se setkala také návštěva výcvikového centra pro strojvůdce a dispečery společnosti Signal projekt, kde proběhla i praktická ukázka řízení železničního provozu na trenažeru.

Cílem mise bylo představit chorvatským partnerům kvalitní české výrobky a technologie využívané v železniční dopravě. Pro některé české firmy se Chorvatsko po vstupu do EU stalo atraktivní zemí i v oblasti železniční dopravy, zejména díky možnosti financovat tyto náročné projekty z fondů EU. Je zřejmé, že oblast železniční infrastruktury nabízí inovativním českým firmám zajímavé možnosti zapojit se do tendrů nebo stát se subdodavatelem při větších zakázkách.

Chorvatská železniční síť se během posledních desetiletí ocitla výrazně pod úrovní ostatních členských států EU a jen nutné investice do údržby železničních tratí během příštích dvaceti let jsou odhadovány na 6,7 mld. EUR. Čtvrtý železniční balíček, schválený Evropským parlamentem v roce 2016, otevírá také dveře novým velkým investicím a novým příležitostem pro obnovu zastaralé železniční infrastruktury.

Tento trend jde ruku v ruce s plány Ministerstva dopravy Chorvatska, které chce přiblížit podíl železniční nákladní dopravy ze současných 17 % k průměru EU, který je 28 % a připravuje kompletní modernizaci lokální železniční infrastruktury.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Záhřebu (Chorvatsko). Autor: Petr Kašička, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Chorvatsko
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme