Úspěšná prezentace českého obranného průmyslu v Thajsku, Kambodži a Laosu

Spolupráce v oblasti obranného a bezpečnostního průmyslu patří mezi jedny z tradičních pilířů vztahů ČR s Thajskem, Kambodžou a Laosem. Zatímco v případě Thajska jde o jednu z aktuálních priorit a probíhá řada intenzivních jednání, u Kambodže a Laosu je naším cílem spolupráci oživit a navázat na minulost.Právě v tomto kontextu se v týdnu od 18. 11. 2019 uskutečnily tři na sebe navazující projekty na podporu ekonomické diplomacie (PROPED), které měly za cíl seznámit partnery nejen v těchto třech zemích, ale i ze širšího regionu s řešeními českých firem.

V Thajsku se jednalo o účast ČR na obranně-bezpečnostním veletrhu Defense & Security 2019 a s ním spojené aktivity, vše osobně a aktivně podpořené ministrem obrany ČR L. Metnarem. Díky ní se více než 20 předních českým firmám dostalo nadstandardního přijetí a možnosti se prezentovat nejvyšším představitelům nejen Ministerstva obrany Thajska a všech thajských ozbrojených sil a policie, ale i jiných zemí, jejichž zástupci (vč. ministrů obrany) navštívili českou expozici.

Regionální kontext veletrhu byl zvýrazněn – a naší účastí i využit – díky konání veletrhu paralelně se schůzkami ministrů obrany zemí ASEAN a další partnerů a jeho zařazení na oficiální program thajského předsednictví ASEAN v t.r.

Česká účast a představení se v rámci veletrhu a na návazných akcích přitom byla efektivní a koordinovanou kombinací a propojením několika aktivit a forem prezentace v zahraničí – osobní přítomnost ministra obrany a dalších členů nejvyššího vedení rezortu, firemní mise doprovázející ministra, standardní prezentace vystavovatelů (s částečným překryvem s doprovodnou misí) v rámci české expozice v gesci CzechTrade, kterou se podařilo koordinovaně fyzicky propojit se stánkem Ministerstva obrany ČR a účastí firem na ministrových jednáních. Kromě toho ZÚ Bangkok v návaznosti na podobný počin z r. 2017 uspořádal jako doprovodnou akci veletrhu workshop „Czech Defense Industry Day“, na kterém se thajským partnerům představily všechny firmy participující na doprovodné misi ministra a na českém stánku.

Jednání s thajskými protějšky potvrdila výrazný zájem o spolupráci s ČR a českými firmami, stejně jako její potenciál. To vše s důrazem na rozvoj nových forem, vč. obranně-průmyslové spolupráce, která otvírá nové příležitosti i pro firmy, které jsou již v Thajsku často etablovány. O to důležitější je, že přítomnost ČR na veletrhu zapadá do procesu rozvoje této spolupráce využívajícího rámec memoranda o spolupráci MO ČR a Thajska a podpořeného i jednáními na úrovni premiérů obou zemí.

Součástí procesu je i příprava činnosti bilaterální skupiny pro česko-thajskou obranně-průmyslovou spolupráci pod záštitou MO obou zemí. Toto bylo potvrzeno i podpisem MoU o spolupráci mezi společnostmi Tatra Trucks, místním partnerem FTEC a státním podnikem Defence Technology Institute, resp. jednáními s nejvyšším vedením Defence Industry and Energy Centre – obě posledně jmenované instituce spadají pod MO Thajska.

Kambodža a Laos jsou v porovnání s Thajskem z pohledu posledních dekád menšími partnery, ale to neznamená, že by zde nebyl relevantní potenciál pro spolupráci a uplatnění českých firem a řešení. Určité možnosti ukázaly již návštěvy podnikatelských misí doprovázejících náměstka ministra obrany ČR v listopadu 2017 – ty ale upozornily i na potřebu oživení a udržení vzájemného dialogu a komunikace. Právě do tohoto rámce pak zapadají mise vedené velvyslancem ČR v obou zemích, které se jako projekty na podporu ekonomické diplomacie uskutečnily v návaznosti na ten v Bangkoku – dne 20. 11. 2019 v kambodžském Phnompenhu a následně dne 21. 11. 2019 v laoském Vientiane.

V obou zemích byly prezentovány společnosti Omnipol, ERA, Aero Vodochody Aerospace, Czechoslovak Group (celý holding i některé dceřiné společnosti). Prezentace proběhly na úrovni nejvyššího vedení Ministerstev národní obrany (vč. úrovně státního tajemníka), resp. generálské úrovni mající v gesci akvizice. V případě Kambodže jednání navázala i na nedávnou oficiální návštěvu kambodžského premiéra Hun Sena v ČR a jeho setkání s premiérem A. Babišem.

Mise do Phnompenhu ale pomohla identifikovat i nové možnosti spolupráce. V rámci jednání ve Vientiane byla – podobně jako při setkání ministrů obrany obou zemí o pár dní dříve v Bangkoku – mj. oceněna velmi úspěšná spolupráce při rozvoji laoského vojenského lékařství a výstavbě vojenských nemocnic.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bangkoku (Thajsko). Autor: Marek Libřický, velvyslanec .

• Teritorium: Afrika | Asie | Kambodža | Laos | Thajsko | Zahraničí

Doporučujeme