Úspěšné online workshopy s kanadskými a americkými společnostmi v oblasti turistiky

V rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie PROPED proběhly ve dnech 15. a 16. prosince 2020 dva online semináře s kanadskými a americkými nákupčími v oblasti cestovního ruchu. Seminář poskytl českým subjektům možnost navázat přímé obchodní kontakty s kanadskými a americkými partnery v oblasti turistiky.

Akci uspořádalo zahraniční zastoupení CzechTourism pro USA a Kanadu ve spolupráci s Generálními konzuláty České republiky v Torontu a New Yorku. Workshopy a série B2B jednání proběhly na online platformě Eventtia, na které si účastníci workshopů zvolili partnery pro své schůzky na základě profilů a nabídky.

Akce vyvolala velký zájem na obou stranách a byla velmi pozitivně hodnocena. I když je turismus jedním z odvětví nejvíce postižených současnou pandemií, účastníci se většinou soustředí na možnosti a příležitosti, které budou spojeny s postupným a očekávaným návratem k normální situaci v roce 2021. Česká republika si přitom udržuje svou pozici a prezentaci jako atraktivní turistické destinace pro severoamerické návštěvníky.

Na české straně se účastnilo zhruba 30 společností ze všech segmentů cestovního ruchu, na druhé straně Atlantiku byl zájem ještě vyšší – kolem 80 partnerů z USA a 70 z Kanady. V rámci dvoudenního workshopu se uskutečnilo více než 230 schůzek na kanadské a 270 na americké straně.

Projekt na podporu ekonomické diplomacie PROPED, hrazený z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, pomohl v době pandemie posílení B2B spolupráce v oblasti cestovního ruchu a ukázal, že i době, kdy cestovní ruch přes Atlantik téměř neexistuje, je možné efektivně a účinně hledat nové partnery, navazovat nové vazby a připravovat se na budoucnost. To potvrzují i některé předběžné objednávky, v rámci schůzek již domluvené.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Torontu (Kanada).

• Teritorium: Amerika | Kanada | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Cestovní ruch, volný čas

Doporučujeme