Úspěšné projekty OP PIK: 3Dees Industries – digitální výroba zdravotnických prostředků

Společnost 3Dees Industries využila dotaci na rozšíření svého výrobního programu. Firma čerpala finanční podporu z programu Technologie – Covid 19 v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

3Dees Industries je česká firma, která se specializuje na 3D technologie. Vedle tradičních odvětví automobilového a strojírenského průmyslu poskytuje své služby v oblasti medicíny, zpřístupnění památek a dalších odvětvích. Opírá se o zkušenosti s instalacemi prvních průmyslových 3D tiskáren v Česku a zahraničí a navazuje na odbornost a fungování Centra 3D tisku 3Dees, které poskytuje několik let služby profesionálního 3D tisku a poradenství pro výrobní firmy, univerzity a designéry.

Společnost 3Dees Industries využila dotaci na rozšíření výrobního programu společnosti. Firma čerpala finanční podporu z programu Technologie – Covid 19 v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Projekt se zaměřil na pořízení nové průmyslové 3D tiskárny s cílem zahájit sériovou výrobu ochranné masky, kterou pro 3D tisk pod názvem CIIRC RP95-3D vyvinuli odborníci Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT. Kromě toho realizace projektu umožnila výrobu také dalších částí ochranných pomůcek, jako jsou držáky ochranných štítů nebo doplňky k respirátorům. Kromě rozšíření výroby došlo i k jejímu zrychlení.

Strategickým cílem projektu pak bylo přispět k řešení koronavirové situace a zejména zajištění ochranných prostředků a jejich dodání do organizací, které je potřebují pro svou činnost. Tím přispět k soběstačnosti ČR v této oblasti.

Jaké výsledky realizace projektu firmě přinesla? Odpovídá Miloš Blaškovan, finanční ředitel firmy 3Dees Industries.

Co projekt vaší firmě přinesl?

Projekt umožnil naší společnosti rozšířit technologické vybavení pro digitální výrobu plastových dílů metodou 3D tisku. Díky skutečnosti, že nová průmyslová tiskárna využívající technologii HP Multi Jet Fusion je rezervována pro výrobu ochranných pomůcek, jsme výrazně zefektivnili organizaci výroby. Realizace projektu tak přinesla nejen navýšení výrobní kapacity, ale zejména schopnost plnit náročné termínové požadavky klientů.

Přinesl vám projekt nějaké inovativní řešení?

 Díky realizaci projektu jsme schopni zajistit překlenovací výrobu (tzv. bridge production) jakéhokoliv plastového dílu, ať už se jedná o součástku, nebo finální produkt určený pro koncové uživatele.

Projekt potvrdil silné stránky zvolené technologie Multi Jet Fusion. Vyrobené díly jsou kvalitativně plně srovnatelné s výrobky vyráběnými klasickými technologiemi výroby plastů. Schopnost okamžitého náběhu výroby, bez nutnosti vytváření vstřikovací formy považujeme za klíčovou výhodu ve světě, kde externí šok může způsobit rozpad tradičních dodavatelských řetězců.

Foto: 3dees

Jaké konkrétní úspěchy jste s rozšířenou výrobou zaznamenali?

Pořízená technologie umožňuje pružně a bez prostojů reagovat na měnící se zadání, nebo úplně nové požadavky klientů. Jakákoliv drobná, nebo i zásadní úprava v 3D modelu, který slouží jako podklad pro digitální výrobu je prakticky do druhého dne vyrobitelná bez nutnosti složitě přenastavit výrobní zařízení. Tato flexibilita, tak typická pro digitální technologie výroby, se ukázala jako klíčová ve chvíli, kdy se v průběhu roku 2021 na trhu objevil dostatek výrobních kapacit pro výrobu ochranných masek a respirátorů. V té chvíli jsme mohli velice rychle změnit výrobní program a místo masek se zaměřit na výrobu držáků ochranných štítů a dalších pomůcek.

Jaké zkušenosti si z realizace projektu odnášíte?

3Dees Industries se do projektu výroby ochranných masek vyvinutých Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky zapojila záhy pro vzniku prvních prototypů masky. Ve spolupráci s partnery z řad významných českých průmyslových podniků a univerzit jsme zajistili sériovou výrobu masek, které byly v první vlně pandemie velice rychle dodány zdravotníkům v první linii. Byla to právě zkušenost s vytvořením sítě výrobních partnerů, organizací výroby v síti, kontrolou kvality a kompletací finálního produktu, která je pro nás velice cenná a která je přenositelná i do budoucna.

Místo psacího stolu výrobní haly. 3D tisk konečně nastupuje

Základní informace o projektu:

Název projektuDigitální výroba zdravotnických prostředků
Program podpory OP PIKTECHNOLOGIE XII. – COVID-19
Období realizace projektu13. 5. 2020 – 25. 11. 2020
Celkové způsobilé výdaje10 330 711 Kč
Dotace5 165 355 Kč

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Zdravotnická technika

Doporučujeme