Úspěšné projekty OP PIK: Čištění a recyklace odpadních vod ve vinařském provozu

Projekt společnosti HUTIRA – VISION se zaměřil na vyčištění a opětovné využití odpadní vody z vinařských provozů.

HUTIRA – VISION je česká soukromá společnost a zároveň součástí HUTIRA Group, jejíž společnosti poskytují služby v mnoha oborech již více než 30 let. Zabývá se vývojem a výrobou technologií na úpravu, čištění a recyklaci vody pod značkou HUTIRA Crystal Clear Water (CCW). Vyvíjí nové inovativní technologie a intenzivně se pak věnuje snižování energetické náročnosti procesů a celých průmyslových provozů v těchto oblastech.

Společnost HV získala inovační voucher na základní výzkum a vývoj v oblasti čištění a recyklace odpadních vod z vinařských provozů

Popis projektu

Projekt se zaměřil na vyčištění a opětovné využití odpadní vody z vinařských provozů. Příčinou problému byl přitom fakt, že odpadní vody z vinařských provozů obsahují velké množství organických látek. Toto znečištění se projevuje především zvýšením chemické (CHSK) a biologické spotřeby kyslíku (BSK). Likvidace těchto odpadních vod je pro vinařské podniky velmi nákladná. Cílem proto bylo vytvořit návrh technologie, která by odstranila nedostatky standardních technologií a současně byla schopna docílit požadovaného vyčištění odpadní vody z vinařských závodů.

Výsledné řešení vše splnilo a je inovativní především v schopnosti odstranit nedostatky z technologií aerobních a anaerobních nádrží (snížení dispoziční náročnosti, investičních nákladů); ozonu (provozní nákladů) a také v možnosti využití odpadního tepla a snížení provozních nákladů.

V současné době firma Hutira – Vision přijímá významné množství poptávek na technologie pro zpracování odpadních vinařských vod. Řešení plně funkční technologie na zpracovávání vod z vinařských provozů tak firmě pomohlo ke zvýšení konkurenceschopnosti na trhu.

Česká úpravna vody pomáhá na Ukrajině. Představila se i zástupcům OSN

Společnost Hutira – Vision čerpala finanční podporu v programu Inovační vouchery z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Na projektu firma spolupracovala s Ústavem procesního inženýrství, FSI při VUT v Brně.

O realizaci projektu hovoří Ing. Petr Hajný, ředitel společnosti Hutira – Vision

Co projekt vaší firmě přinesl?

Jednoznačně jsou to cenné zkušenosti, ale především možnost nabídnout zákazníkům nové inovativní řešení v oblasti čištění a recyklace odpadních vod. Projekt nám přinesl nové příležitosti a výrazně zvýšil šanci, jak se na trhu prosadit. Kromě obchodního hlediska vnímáme ale také silný environmentální vliv, který přináší řešení   v podobě úspory vody a energie.  Je to cesta, jak dosahovat principů cirkulární ekonomiky.

V neposlední řadě věřím, že jsme nastartovali velmi dobrou spolupráci s výzkumníky z Ústavu procesního inženýrství, FSI při VUT v Brně. Myslím si, že je to oboustranně výhodná spolupráce, protože my známe problémy, které firmy v reálných provozech řeší. Jsme proto schopni propojit výzkumnou a firemní sféru a efektivně zacílit výzkum a vývoj tam, kde je to opravdu potřeba.

Jaké úspěchy jste už zaznamenali?

Díky projektu jsme byli schopni navrhnout a vyrobit poloprovozní jednotky, které nyní již v několika firmách testujeme v reálném provozu a výsledky použijeme pro návrh komplexní technologie.

Jaké zkušenosti si z realizace projektu odnášíte? Překvapilo vás něco v průběhu realizace?

Přínosná pro nás byla zejména nová zkušenost spolupráce s vědci a možnost dělat výzkum a vývoj na mnohem vyšší úrovni než bychom byli schopni vlastními silami. Jinak s tím, že se ve výzkumu každý detail nevyvíjí podle plánu je třeba počítat a být připraven reagovat.

Je nějaká zajímavost, kterou byste chtěl k projektu doplnit?

V možnostech spolupráce s univerzitou na výzkumu a vývoji vidím obrovský potenciál, zejména pro malou firmu, jako jsme my, která by si takovýto výzkum sama dovolit nemohla.

Základní informace o projektu

Název projektuČištění a recyklace odpadních vod ve vinařském provozu
Program podpory OP PIKINOVAČNÍ VOUCHERY
Období realizace projektu12. 5. 2021 – 10. 12. 2021
Celkové způsobilé výdaje373 000,- Kč
Dotace317 050,- Kč

• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme