Uspořit energie bude jednodušší. Mění se podmínky pro poskytnutí podnikatelských úvěrů od ČMZRB

Získat úvěr na projekty v kontextu s energetickými úsporami bude jednodušší. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) aktualizovaly program Úspory energie, který mohou využít podnikatelé z celé České republiky s výjimkou Prahy. 

  • U projektů do 3 milionů korun celkových způsobilých výdajů bude nově – v souvislosti s určením předpokládaných úspor energií – stačit zjednodušený výpočtový modul místo klasického energetického posudku.
  • Celková alokace výzvy, která s uvedenou změnou už počítá, bude 1,3 miliardy korun.
  • Žádosti budou od 3. března 2020 do 30. září 2023 přijímat všechny pobočky ČMZRB.

Program Úspory energie má za cíl snížit energetickou náročnost podnikatelského sektoru. A to tak, že podniky s jeho pomocí přijmou konkrétní opatření, která uspoří energii.  Firmy budou moct čerpat bezúročné úvěry například na stavební úpravy, jako je zateplení budovy určené k podnikání, výměnu osvětlení, kotlů, regulaci energie, využití odpadního tepla či obnovitelných zdrojů energie v podnikatelské činnosti apod. Základní podmínkou pro to, aby podnikatel získal zvýhodněný úvěr je, že projekt uspoří minimálně 10 % energie oproti současnému stavu.

Úvěry od 500 tisíc do 60 milionů Kč se budou poskytovat jako bezúročné, a to až do výše 70 % způsobilých výdajů, resp. až 90 %, pokud půjde o úvěr do 3 milionů korun. Nebudou zatíženy žádnými dalšími poplatky. Budou mít desetiletou splatnost s možností odkladu splátek jistiny až na 4 roky. Úvěr od ČMZRB bude možné získat pouze v případě, že firma bude současně čerpat komerční úvěr u některé ze spolupracujících finančních institucí, a to v minimální výši 20 % způsobilých výdajů projektu (pozn. tato podmínka se netýká úvěrů do 3 milionů korun, ty je možné čerpat i bez spolupracující finanční instituce).

Vedle bezúročného úvěru u ČMZRB mohou podnikatelé získat také subvenci úrokové sazby u komerčního úvěru, a to až do výše 4 milionů korun, stejně tak jako finanční příspěvek na pořízení energetického posudku, a to až do výše 250 tisíc korun.

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Dotace a financování
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme