Ústecká Sociální agentura – příběh neziskovky, která uspěla v tržním prostředí

Přes 20 let řeší zaměstnanost osob se zdravotním postižením a jejich uplatnění na trhu práce. Když před pár lety začali také nabízet své služby jako zaměstnanecký benefit pro firmy, nikdo z nich nečekal, že jim budou velké firmy doslova klepat na dveře.

Svou firemní Help linkou objevili díru na trhu. A jak už to tak bývá, velká příležitost může mít svá rizika. I proto se tehdy ředitel ústecké neziskové organizace Sociální agentura Jaromír Licek a koordinátorka firemních Help linek Barbora Rychtaříková obrátili na Inovační centrum Ústeckého kraje (ICUK), aby využili mentorské služby programu Platinn.

Nezisková organizace Sociální agentura využila mentorské služby programu Platinn | ICUK

Sociální agentura začala v roce 2001 jako ambulantní sociální služba. Už tehdy reagovala na trh, resp. na nedostatek ze strany státu – chyběly totiž služby pro lidi se zdravotním postižením a s duševním onemocněním, kteří se snažili začlenit zpět do pracovního procesu, vrátit do běžného života.

V podstatě pomáháme a radíme při řešení sociálních záležitostí, dluhových pastí, exekucí, rozvodů, důchodů, sociálně právní problematiky etc. Dále dokážeme pomoci se zprostředkováním zaměstnání, nalezením pozice na míru, ale také s problematikou pracovních rehabilitací, rekvalifikací včetně aktivizace a motivace našich klientů. To jsou v podstatě také dva neziskové pilíře našich služeb v sociální a pracovní oblasti,” vysvětluje Barbora Rychtaříková ze Sociální agentury.

Nebýt závislí na jednom zdroji

Pro projekty v oblasti sociálního podnikání jsou dotace podstatným zdrojem financování. Pokud tedy dojde ke snížení nebo konci programovacího období dotačního titulu, bývají tyto organizace ohroženy jako první. Tohoto faktu si byli velmi dobře vědomi v Sociální agentuře, a tak začali usilovně pracovat na dalším pilíři financování. Pilíři, který by posílil jejich vlastní hospodářskou činnost a učinil by je alespoň z části nezávislým na dotacích.

Firemní Help linka – benefit pro zaměstnance, nezávislost pro agenturu

Takovým pilířem se pro Sociální agenturu stala firemní Help linka pro zaměstnance. Komerční služba, která jí postupně pomohla (a stále pomáhá) nebýt ze 100 % závislý na dotačním financování a pro zaměstnavatele představuje skvělý nástroj, jak dát svým zaměstnancům užitečný benefit. Benefit, který si např. zaměstnanci AGC Automotive zvolili jako druhý nejužitečnější (hned po stravenkách).

Ilustrační fotografie

Benefit, který vyhrál cenu HR projekt roku v soutěži Zaměstnavatel roku (2017) a v roce 2022 jej ocenil hejtman Ústeckého kraje, když vyhlásil firmu Aperam za společensky odpovědnou firmu. Ale především se jedná o benefit, který zaměstnancům opravdu pomáhá. A to jak proaktivně (vzdělávání), tak i reaktivně, když zaměstnanec např. skončí v exekucích.

Udržujeme zaměstnance motivované, i když jsou v problémech

Firemní Help linka je dnes velmi variabilní služba uzpůsobená na míru konkrétní firmě. Zahrnuje dluhové poradenství, sociálně právní poradenství, sociálně zdravotní poradenství – např. při umísťování rodinných příslušníků do hospice, při obstarání kompenzačních pomůcek a dále psychologické poradenství – odborná pomoc při stresu nebo v osobní krizi.  Je na každé firmě, s čím přesně potřebuje pomoci.

„Nejčastěji naše firemní Help linka řeší dluhovou problematiku zaměstnanců. Pro firmu má řešení tohoto problému hned dvě výhody. Zaprvé, snižujeme pro firmu administrativní zatížení, neboť pomáháme se snížením počtu zaměstnanců v exekucích. A zadruhé, když zaměstnanec aktivně řeší své finanční potíže, je stále motivovaný, chce pracovat a nespadne do „šedé zóny“, odkud je cesta zpět už velmi náročná,“ doplňuje koordinátorka firemních Help linek Barbora Rychtaříková a dodává: „U některých velkých výrobních firem je okolo 20 % zaměstnanců v exekucích. To už je velká zátěž pro mzdové účetní oddělení. Když se podaří toto číslo snížit, byť jen o pár procent, jedná se o velkou úlevu pro celý chod firmy.”

Kvalita, ne kvantita

Každá firma dříve či později dospěje k rozhodnutí, zda chce držet kvalitu svého produktu a nebude přibírat nové klienty, anebo chce expandovat a posílit kvantitu, ale často musí z kvality slevit. Na tuto otázku si museli odpovědět i v Sociální agentuře.

Báli jsme se tzv. „startupového“ přehřátí. A tak jsme se chtěli zastavit, rozhlédnout se. Zkrátka dostat se z toho tunelového vidění. Také jsme chtěli mít naši službu zaměřenou více regionálně. Jsme patrioti, a tak rádi pomáháme firmám z našeho regionu. A je to i naše výhoda, protože v místě našeho podnikání budujeme pevné vazby s partnery, známe je,” popisuje ředitel Sociální agentury Jaromír Licek.

Ilustrační fotografie

Náš mentor v programu Platinn nám během schůzek hodně pomohl. To díky němu jsme přežili toto složité období a taky po těchto konzultacích jsme se rozhodli, že chceme jít ve spolupráci s firmami především do hloubky, tedy zvolili jsme si cestu kvality, ne kvantity. I přesto se nám po absolvování programu Platinn podařilo zvýšit tržby o 20 %,” doplňuje Jaromír.

A že se cesta kvality vyplatila, potvrzují už samotní klienti Help linek s více než 10 000 zaměstnanci v několika velkých firmách, se kterými spolupracují mnoho let. Fluktuace zákazníků je tak u dané služby minimální a spíše samotné firmy přicházejí s dalšími návrhy, jak celou spolupráci posunout dále. Sociální agentura tak díky úspěchu firemní Help linky může více podporovat své další neziskové aktivity.

• Teritorium: Česká republika | Ústecký kraj
• Témata: Inovace a startupy
• Oblasti podnikání: Zdravotní a sociální služby

Doporučujeme