Ústecký kraj ve znamení energie, chemie a příležitostí

Významnou podporou nových projektů je ekosystém inovačních center. Některá jsou velmi aktivní. Mezi ta se chce zařadit i Inovační centrum Ústeckého kraje (ICUK).

Inovační centrum založily v roce 2015 společně Ústecký kraj, Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Od roku 2019 je vede ředitel Martin Mata, s nímž jsme hovořili o tom, jak ICUK vyrostl, kde se dnes nachází a jaké má další plány.

Ilustrační fotografie

V  České republice funguje několik inovačních center. Jaká byla potřeba založit inovační centrum v Ústeckém kraji?

Vnímání města Ústí nad Labem a vlastně i celého kraje bylo historicky negativní, a to ve všech aspektech. Záměrně však používám minulý čas, protože tohle vnímání se mění. Nejen díky krásné přírodě a úžasným místům, kde lze trávit volný čas, ale i díky změnám, které přinášejí instituce a nadšenci jako my.

Na začátku stála potřeba změny myšlení a vnímání města a kraje jako oblasti na severu Čech, která stojí za změnu, revitalizaci, zkulturnění, zmodernizování. Ústecký kraj má obrovský potenciál pro transformaci a my jsme jedna z institucí, která se na této transformaci spolupodílí.

Jak vypadalo těch prvních šest let?

První tři roky existence spočívaly nejdřív v zapojení se do stávajících regionálních a národních institucí a platforem, které se věnují podpoře podnikání a výzkumu, vývoje a inovací. Zároveň to byly roky prvních projektů a organizování prvních akcí pro začínající i stávající podnikatele.

Zmíním projekt autonomní mobility a následné testování bezpilotních aut, dále inkubační programy pro začínající podnikatele, založení sdílených kanceláří a obecně větší zacílení na již zavedené malé a střední podniky. Rozběhli jsme rozvojový program Platinn, který je dnes transformován na Ynovate, a také spolupráci s velmi aktivním Jihomoravským inovačním centrem. Připravili jsme klíčové strategické dokumenty pro Ústecký kraj, vlastní expertní činností jsme se podíleli na tvorbě akčních plánů programu Re:start…

Rok od roku je vidět, kam se kraj posouvá, zejména v oblasti inovací, vědy, výzkumu a nových technologií. Pokud vás zajímají čísla, za šest let existence jsme zorganizovali více než 200 akcí pro více než 8 800 účastníků, podpořili bezmála 90 startupů, rozdali přes 70 inovačních voucherů a provedli přes 1 500 odborných konzultací pro firmy. Díky nám vzniklo přes 35 nových firem a 500 pracovních míst v kraji. Je to kumulativní výčet a rok od roku máme stále vyšší cíle, které se nám daří naplňovat.

Nelze však opomenout významný podíl ICUK na přípravě Plánu spravedlivé územní transformace, který už v tomto roce v Ústeckém kraji počítá se stovkami milionů korun pro malé a střední podniky na jejich inovace v rámci takzvaných grantových schémat.

Ilustrační fotografie

Jsou firmy, kterým jste pomohli, a které vám utkvěly v paměti?

Za úspěšné startupy zmíním společnost Stavario se startupem Vím o všem, který v roce 2019 patřil do TOP10 nejlepších startupů podle CzechInvestu a Nadace Vodafone Nápad roku. Produktem Josefa Beneše a jeho týmu byla digitalizace ve stavebnictví mimo jiné s pomocí online stavebního deníku. Za zavedené firmy, které prošly naším programem Platinn, zmíním IT firmu SAMOHYB, dnes GoodAccess poskytující VPN služby. Její řešení již využívají firmy ve 120 zemích světa. A takových firem je skutečně celá řada.

Na vaší webové stránce svítí jednoduchý slogan Ústecký kraj #nový start. Je to ten projekt, kterým měníte kraj?

Je to značka, ke které patří dodatek: Je to energie talentovaných lidí, je to chemie kraje, který si vás podmaní, je to příležitost začít znovu. V těchto dvou větách je vlastně obsaženo vše. Je tam tradice kraje v těžebním a chemickém průmyslu a zároveň energie, která se v průmyslu skrývá a přeneseně je právě ona hnací sílou pro nový začátek, nové průřezové obory, jako jsou nanotechnologie nebo vodík.

Značka #nový start také marketingově označuje velký projekt Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II (Smart II – ÚK), kterého je ICUK spoluřešitelem. Navazuje na předchozí projekt a cílem je zkvalitnit podnikatelské prostředí pomocí inovací, podpořit podnikatele a rozšířit spolu[1]práci mezi firmami a odborníky. Nutné je však říct, že tohle není jediný velký projekt, který přispívá k transformaci kraje.

Rád bych zmínil dotační program Inovačních voucherů Ústeckého kraje s cílem podpořit firmy k inovacím nebo otevřenou datovou platformu Portabo, která publikuje na jednom místě a v jednotné formě data z různých oblastí kraje. Na tomto projektu spolupracoval kromě ICUK i Ústecký, kraj, ČVUT, Univerzita J. E. Purkyně a města Děčín, Litoměřice a Ústi nad Labem. Projektů, kde spolupracujeme s více institucemi a organizacemi v rámci kraje, je skutečně hodně.

Budova Inovačního centra Ústeckého kraje | ICUK

A plány pro budoucnost?

Pro rok 2022 máme celkem ambiciózní plán v počtu plánovaných akcí a aktivit, které chystáme pro začínající i stávající firmy. Pouštíme se do nových projektů a oblastí jako zdravotnictví či kulturní a kreativní průmysl, který je návazně spjatý s využitím brownfieldů. Od konce roku se víc zaměřujeme na naši vlastní propagaci. V dohledné době chystáme novou grafiku a webové stránky ICUK. Hned potom nás čeká vytvoření zcela nové identity kraje.

Vzniknou nové webové stránky, podobně jak má například Moravskoslezský kraj – hrajemskrajem.cz – nebo Pardubický kraj – paradnikraj.cz. A pak budeme novou identitu propagovat, takže o nás nejen v tomto roce hodně uslyšíte. V druhé polovině roku by měl být vyhlášen již v pořadí třetí projekt pro podporu a rozvoj inovačního prostředí, kde budeme opět spolurealizátorem. Čeká nás spousta práce, kterou máme v ICUK rádi, baví nás, motivuje a posouvá dál, a hlavně mění náš kraj k lepšímu místu pro život, studium a podnikání.

Převzato z časopisu Komora. Autorka článku: Tamara Klein

• Teritorium: Česká republika | Ústecký kraj
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme