Ústecký kraj rozdělí mezi začínající podnikatele 8 mil. Kč

V rámci programu Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2021 rozdělí Ústecký kraj finanční prostředky pro začínající podnikatele. Jedná se již o 6. ročník tohoto programu.

Cílem programu je zvýšit konkurenceschopnost Ústeckého kraje podporou malého začínajícího podnikání, rozvoj podnikatelského prostředí regionu a tvorba nových pracovních příležitostí. Jeho prostřednictvím bude podpořena činnost malých začínajících podnikatelů z Ústeckého kraje.

O dotaci pro rok 2021 může požádat každý malý začínající podnikatel (fyzická i právnická osoba), který má sídlo nebo bydliště v Ústeckém kraji, získal podnikatelské oprávnění k danému předmětu podnikání v roce vyhlášení dotačního programu nebo v roce předchozím (tj. 2020 nebo 2021) a splní podmínky programu.

Celková finanční alokace pro program je 8 010 000,- Kč. Maximální částka, kterou může podnikatel od kraje získat je 200 tisíc korun, minimální pak 50 tisíc korun. Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % celkových uznatelných investičních i neinvestičních nákladů projektu. Maximální délka realizace projektu je 12 měsíců. Příjem žádostí bude probíhat od 14. 6. 2021 do 16. 7. 2021.

Více informací naleznete na webových stránkách Ústeckého kraje.

Redakčně upravená tisková zpráva Inovačního centra Ústeckého kraje

• Teritorium: Česká republika | Ústecký kraj

Doporučujeme