Ústecký kraj spouští nový web pro podnikatele

Ústecký kraj ve spolupráci s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Krajskou hospodářskou komorou Ústeckého kraje a Inovačním centrem Ústeckého kraje připravil jednotné kontaktní místo v podobě webového portálu One Stop Shop.

Smyslem webového portálu One Stop Shop je nejen nabídnout podnikatelům v regionu efektivní podporu a pomoc při vzniku a rozvoji jejich činnosti, ale i usnadnit běžnou agendu. One Stop Shop poskytuje ucelený přehled služeb zaměřených na podnikatelskou činnost, které zajišťují regionální organizace působící v oblasti podnikání.

Pro přehlednost jsou jednotlivé služby rozčleněny do několika oblastí. Každá uvedená služba obsahuje podrobný popis, název organizace, která se danému tématu věnuje a kontaktní formulář, prostřednictvím kterého má každý návštěvník možnost položit v rámci dané služby dotaz nebo si sjednat osobní schůzku. Odpověď nebo potvrzení schůzky mu bude následně odesláno na uvedený email případně vyřízeno telefonicky.

• Teritorium: Česká republika | Ústecký kraj

Doporučujeme