Už žádné obaly. Český projekt předchází vzniku odpadů, získal mezinárodní cenu

Již na podzim roku 2018 se v Praze objeví první obchody využívající technologie MIWA. Namísto obalů propagující značku a poskytující informace o výrobku počítá systém s displeji a plnícími kapslemi, ze kterých si zákazníci odeberou zboží do přinesených nádob.Obaly představují jeden z největších problémů současného životního prostředí. Jen málokdo ví, že na celkovém množství odpadů, které produkují domácnosti, se obaly z nejrůznějších výrobků podílejí přibližně z 80 procent. Přitom celkový podíl plastů na produkovaném množství odpadu, dosahuje 60 až 80 procent.

Není divu, že plasty plní odpadkové koše, skládky i oceány. Dlouhodobým řešením není ani recyklace, protože umožňuje použít surovinu jen jednou a pak se stejný problém vrací znovu. Na technologii, které předchází vzniku obalů, a tím i vzniku odpadů, se zaměřil český projekt MIWA. Je zkratkou anglického spojení Minimum Waste (Minimalizace odpadu). Nestojí za ním žádný ekologický aktivista, ale podnikatel. Petr Báča se přes dvacet let zabýval vývojem produktových obalů pro velké značky.  

Žádný obal – dobrý obal

Poté, co se mu narodily dvě dcery, začal hledat cesty, jak své podnikání posunout k větší odpovědnosti vůči životnímu prostředí, a přišel na řešení jménem „precyklace“ (viz box) . Přístup, který sníží či zabrání vzniku odpadu ještě dříve, než má šanci vzniknout, ho zaujal. Petr Báča tak došel k přesvědčení, že nejlepší produktový obal je… žádný obal. Dal dohromady mezinárodní tým profesionálů z různých oblastí a do vývoje takzvané precyklační technologie, která zajistí bezodpadovou cestu zboží od výrobce až k zákazníkovi, investoval téměř 26 milionů korun.

Cílem technologie je změnit návyky distributorů, prodejců i zákazníků a snížit celosvětové množství odpadu na minimum. „Když jsem před zhruba čtyřmi lety začal myšlenku MIWA rozvíjet, první rok jsem základní obrysy systému vymýšlel sám, pak jsem začal postupně oslovovat odborníky na jednotlivé oblasti systému, ať už šlo o technologie, IT nebo retailové řešení. Podařilo se mi postavit velmi kvalifikovaný mezinárodní tým, který zformoval systém do dnešní podoby a připravil MIWA pro vstup na trh,“ vzpomíná Petr Báča.

Systém minimalizuje vznik obalového a transportního odpadu v celém dodavatelském řetězci vytvořením uceleného obchodního modelu, který zajišťuje dopravu zboží v opakovaně použitelných transportních kapslích.

„MIWA vnímám jako přirozený vývoj v obalové branži, který vychází vstříc požadavku firem i spotřebitelů po udržitelném způsobu podnikání. Roli značky, identity a designu považuji i nadále za nezastupitelnou, jen se z jednorázových obalů přesouvá přímo na místo prodeje a z velké části také do online prostoru,“ doplňuje Petr Báča, který je (zároveň?) majitelem mezinárodní brandingové agentury Cocoon.

Dávkování z kapslí

 Nakupování s technologií MIWA je podle Petra Báči inovativní a ekologické. Opakovatelně použitelné kapsle se přepraví do obchodů, kde budou umístěny na prodejní ploše do speciálních skladově – výdejových stojanů. Ty umožňují zboží z kapslí v libovolném množství dávkovat do různých typů obalů podle preference nakupujícího. Po vyprázdnění se pak kapsle vrací zpět k výrobci k novému plnění.

V prodejně si zákazník bude vybírat zboží pomocí mobilní aplikace nebo scanneru z prezentačního displeje, který po informační a estetické stránce nahradí současné obaly a také ukážou reálný vzorek zboží. Naskenováním kódu zákazník získá přístup ke všem potřebným informacím o zboží, jeho původu, vlastnostech a použití. Zároveň může zvolit přesné množství, které potřebuje. Ale i obal, do kterého chce zboží zabalit. Systém počítá s využitím vratných obalů, vlastních nádob nebo obalů z ekologicky šetrného materiálu. Pokud bude zákazník chtít, může svůj nákup z aplikace hned zaplatit a vyhnout se tak frontám u pokladen i vykládání zboží na pás.

Projekt zdokonalí v Silicon Valley

Petr Báča, MIWA. Foto: MIWAZa svůj projekt získali autoři na podzim 2017 mezinárodní ocenění nazvané New Plastics Economy Innovation Prize. S oceněním je spojená výhra 200 tisíc dolarů, tedy asi 4,4 milionu korun, a roční akcelerační program v Silicon Valley, který projekt může posunout na celosvětovou úroveň. „Jsme velmi rádi, že budeme součástí takového programu. Chceme se potkat s investory, kteří nám pomohou rozvinout nový podnikatelský model se společenským a enviromentálním dopadem,“ komentoval Báča získání prestižní ceny.

Odborná porota ho vybrala ze 600 soutěžních návrhů a zařadila jej mezi tři nejlepší projekty na poli celosvětového řešení likvidace plastových obalů. V porotě zasedli zástupci předních korporátních společností jako Google, NIKE, Unilever, PepsiCo, Marks & Spencer, Danone i vědeckých ústavů jako University of Michigan či University of the Arts London. „Ti podrobili náš projekt několikakolovému, opravdu důkladnému zkoumání z pohledu globálního dopadu, ekonomických ukazatelů i realizovatelnosti. Uznání těchto kapacit je pro nás velmi důležité a potvrzením toho, že to děláme dobře,“ konstatuje Petr Báča.

Soutěž iniciovala The Ellen MacArthur Foundation s The Prince of Wales’s International Sustainability Unit. Společně usilují zejména o to, aby plast byl především v oběhové ekonomice, nikoliv v mořích. Prostředky z výhry budou použity na rozvoj prvních obchodů s technologií MIWA.

Od výrobce po zákazníky

Prosadit takto revoluční změnu v obchodu přitom nebude jednoduché. Zejména korporátní společnosti nebývají právě příliš flexibilní a zavádění novinek je u nich velmi zdlouhavé, protože vzhledem k počtu jejich poboček vyžaduje každá inovace obrovskou investici.

„Nejde pouze o obchodníky, ale MIWA musí zajistit celý logistický řetězec toku zboží. V praxi to znamená vytvoření obchodního ekosystému, který bude zahrnovat výrobce, případné distributory, obchodníky a také informované zákazníky. Vstup na trh bude pozvolný,“ vysvětluje Petr Báča.

Přesto bude nástup novinky poměrně rychlý. V první fázi podle něj vznikne takzvaný demonstrační projekt na regionální úrovni. Ta bude zahrnovat Prahu a území o rádiusu 150 kilometrů.

Revoluce odstartuje na podzim

Na jaře 2018 projekt otevře v Praze informační centrum. To bude sloužit pro závěrečné testování a doladění nákupní aplikace. „Zároveň se bude aktivně věnovat osvětě v oblasti možností a metod předcházení vzniku odpadů, tedy precyklaci. Na podzim 2018 bude následovat spuštění prvních obchodů v rámci takzvaného demonstračního projektu, tedy propojení výrobců a obchodníků do prvního ekosystému MIWA,“ popisuje Petr Báča. V dalších letech pak poroste počet obchodů i zapojených dodavatelů v tuzemsku i zahraničí.Regionální obchodní model, se kterým projekt začíná, počítá s tím, že MIWA provozuje všechny části logistického systému. „Pro velké retailery je vhodnější model odlišný, ve kterém je MIWA dodavatelem technologie a procesního systému, samotnou logistiku a dodavatelskou síť si retailer řeší sám. To je model, který si každý provozovatel bude moci upravit podle svých potřeb,“ podotýká Petr Báča.

Do systému by se mohly zapojit i bezobalové obchůdky, které v posledních letech vznikají přirozeně, cestou zdola. „Principiálně řešíme naprosto stejný problém jen trochu jinou cestou. Pro nás jsou bezobalové obchody přirozeným partnerem, ať již pro využití naší technologie, dodavatelské sítě, tak i pro společné šíření myšlenky precyklace,“ zmiňuje Petr Báča.

Pro obě varianty použití však MIWA zůstává základem v eliminaci obalového odpadu a možnosti snadného a hygienického prodeje a nákupu zboží bez obalu. Právě šíře záběru by měla být velkou předností nového systému. „MIWA se adaptuje kdekoliv – od malých obchodů až po velké supermarkety, pokrývá kompletní dodavatelský řetězec od výrobců po finální zákazníky,“ vysvětluje Hynek Balík z realizačního týmu.. „Naší ambicí je dostát toho, aby se tento druh nakupování stal nakupováním budoucnosti a abychom otevřeli nový druh podnikání,” dodává Hynek Balík.

Méně obalů, méně nákladů

Pro výrobce i prodejce by mělo být atraktivní, že nový systém je také úsporný po ekonomické stránce. „Z našeho pohledu však odstraňujeme náklady na obaly, jejich potisk, zjednodušujeme obchodní i výrobní procesy ve firmách, zlevňujeme marketingovou komunikaci, což vše představuje ve finále úsporu pro podnikatele uvnitř našeho ekosystému,“ upozorňuje Petr Báča. Výrobci a prodejci by tak mohli dosáhnout vyšších marží, případně zákazníci levnějších cen. Vše bude záležet na tom, jak jednotlivé společnosti promítnou novou technologii do své obchodní politiky.  

Výsledek bude závislý na tom, jak se nové řešení prosadit v praxi. „Koncept precyklace sice zatím není rozšířený, nicméně dává smysl. Naším úkolem je zbavit veřejnost i podnikatele předsudků, aby si mohli nové precyklační návyky osvojit,“ uzavírá Petr Báča. Bez zásadní změny se přitom společnost bude s odpady potýkat stále více. Světová banka odhaduje, že do roku 2100 mají lidé vyprodukovat třikrát více odpadu, než v současnosti.

Dalibor Dostál

Co je to precyklace

Precyklace je technika redukce odpadu předcházením jeho vzniku. Podle americké Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) jde o vhodnou metodu nakládání s odpady, neboť omezuje objem vytvářeného odpadu přímo u zdroje.Precyklaci lze charakterizovat také jako rozhodovací proces, neboť spotřebitel provádí při výběru mezi výrobky informované rozhodnutí o míře odpadu, který bude zvolením daného výrobku vyprodukován. U výrobků tak lze posuzovat, zda je znovupoužitelný, odolný či opravitelný, zda je vyroben z obnovitelných či neobnovitelných surovin, zda není zabalen ve zbytečně mnoha obalech. Zdroj: Wikipedie

 

• Oblasti podnikání: Služby | Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme