Už žádné zřícené mosty. Česká firma Gema vyvíjí s vědci unikátní monitoring koroze

Zařízení, jehož vznik inicioval Technopark Kralupy, bude sledovat vznik a postup koroze nejenom u dopravních staveb, ale také v automobilovém průmyslu nebo u kulturních památek. Vývoj potrvá tři roky.

Zřícení Trojské lávky. Systém společnosti Gema by měl podobným hrozbám zabránit. | Foto: Jan Polák / Wikimedia

Zřícení lávky v pražské Troji a dálničního mostu v italském Janově před časem ukázalo, že zanedbání údržby významných staveb přináší velká rizika a může mít tragické následky. Italské neštěstí si vyžádalo přes čtyři desítky životů.

Předcházet podobným katastrofám by mělo nové, unikátní zařízení, které vyvíjí společnost Gema ve spolupráci s výzkumníky z Technoparku Kralupy při Vysoké škole chemicko-technologické Praha. To bude určené nejen ke sledování nebezpečí vzniku koroze u dopravních objektů, ale také v automobilovém průmyslu, logistice i ochraně kulturních památek.

Na světovém trhu v současnosti není podobné řešení pro nepřetržitý korozní monitoring v atmosférických podmínkách. Unikátnost nového českého produktu spočívá v jeho citlivosti, zpracování dat, bezdrátovém připojení, velikosti zařízení i prodloužení životnosti baterie. Díky tomu je možné okamžitě reagovat a ochránit důležité objekty nebo přístroje, například za pomoci regulace klimatizace či dalších systémů.

Nebezpečná koroze

„Atmosférická koroze je způsobena kombinací vlhkosti, teploty a přítomností znečišťujících látek jako jsou oxid siřičitý, výpary kyselin nebo rozpustné soli. Pokud není korozní agresivita prostředí průběžně sledována, mohou být ztráty na materiálu, nebo i lidských životech kritické,“ říká Tomáš Prošek z Technoparku VSČHT v Kralupech nad Vltavou. „Naše zařízení lze umístit například do lodního kontejneru, datového IT centra nebo muzea, kde hrozí poškození exponátů vlivem špatné kvality ovzduší. Průzkumem trhu jsme zjistili, že o zařízení je velký zájem,“ dodává Tomáš Prošek.

Najít pro projekt vhodného partnera z firemní sféry pomohlo Středočeské inovační centrum (SIC). „Technopark Kralupy VŠCHT hledal vhodného partnera z oblasti průmyslu, který by pomohl s vývojem a především výrobou i prodejem nového zařízení. Díky naší dlouhodobé práci v terénu a znalosti středočeských firem jsme vytipovali dvě vhodné společnosti, které měly potřebné know-how a byly ochotny se do projektu zapojit. Z nich volba nakonec padla na firmu Gema z Unhoště,“ popisuje začátek spolupráce Pavel Jovanovič, manažer SIC. 

Třicet milionů na vývoj

Projekt následně podpořila Technologická agentura ČR a získal téměř 30 milionů korun v programu Trend. Cílem je dokončit vývoj zařízení a hlavně s ním poté komerčně uspět u zákazníků na trhu. „Služby SIC na úrovni vzájemného propojení akademických a soukromých firem, které navíc vychází z velmi dobré znalosti místního prostředí, považujeme za vysoce přínosné a smysluplné,“ dodává Petr Šindler, jednatel společnosti Gema.

Společnost Gama vyrábí například stojany pro benzinové pumpy. | Foto: Gema

Firmu v roce 1992 založilo pět fyzických osob, z nichž tři vedou společnost dosud. Všichni byli  elektronici, kteří pracovali ve výzkumném ústavu tehdejší Československé akademie věd. „Při zakládání firmy jsme měli v podstatě nulové zkušenosti s podnikáním a velké zkušenosti s vývojem a výrobou elektronických systémů (a) ze sféry akademického výzkumu,“ vzpomíná Petr Šindler. Pro společníky bylo podle něj ze začátku obtížné především řešení ekonomických, daňových a ostatních podnikatelských povinností souvisejících s chodem podniku.

K podnikání je podle něj přivedla shoda okolností. „Byla to v podstatě náhoda iniciovaná objednávkou vývoje desky řídící elektroniky pro takzvaný cenový transparent. Od tohoto vývoje jsme postupně přešli k výrobě elektroniky a posléze i k výrobě kovové konstrukce a ostatních komponent ukazatelů,“ pokračuje Petr Šindler. Typickým produktem společnosti je tak z dálky viditelný ukazatel před čerpací stanicí pohonných hmot, který zobrazuje ceny pro jednotlivé typy nafty a benzinu. „Z 90 procent patří mezi naše zákazníky soukromá klientela, především segment středních řetězců čerpacích stanic v tuzemsku a okolních zemích EU,“ navazuje Petr Šindler. Kromě toho firma vyrábí také další vizualizační prvky, elektronické informační panely a podobně.

Společnost, která zaměstnává zhruba pět desítek lidí, loni vytvořila obrat 135 milionů korun. Projekt monitorování koroze, jehož duchovním otcem je Tomáš Prošek z VŠCHT, otevírá společnosti Gema novou dimenzi. „Projekt byl zahájen v lednu, takže jsme na počátku – ve fázi úvodních analýz a rozvah. Vývojový projekt je na tři roky. Měl by vzniknout zajímavý výrobek, se kterým by naše firma dále výrobně i obchodně pokračovala v následujících letech,“ zmiňuje Petr Šindler.

Zkušenosti s elektronikou

Pro společnost Gema není projekt monitorování koroze prvním vykročením mimo obor reklamních prvků a informačních panelů. Vyvinula například řídící elektroniku a mechanické komponenty pro bezobslužný systém sdílení kol firmy HomePort v městských aglomeracích. Stanice se sestává z řady elektronických zámků kol, identifikačního systému kol, řídícího počítače s GSM přenosem dat do centrální databáze. Celý systém je kompletně napájen solární energií. Výrobky společnosti Gema jsou v rámci tohoto systému nasazeny v řadě měst po celém světě.

Gema vyvinula řídící elektroniku a mechanické komponenty pro systém sdílení kol firmy HomePort | Foto: HomePort.cz

Firma yyvinula také řídící elektroniku zdravotních a relaxačních masážních přístrojů Pneuven, sloužících k takzvané lymfoterapii. Spolupracovala také se společností Eltodo při vývoji proměnných dopravních značek a informačních dopravních panelů, vývoji stavebnice pro řízení laboratorních přístrojů firmy Nedform, nebo vývoji a výrobě mechanických komponent pro silniční radary firmy Gemos. Dodávala také elektroniku pro řízení inteligentních přechodů firmy PD Systems.

Hlavním oborem pro společnost ale i do budoucna zůstanou propagační zařízení. „Oblast reklamních prvků a informačních panelů pro nás představuje zatím stabilní segment činnosti naší firmy, vývojové projekty jsou řešeny v oblastech perspektivních problematik s představou zajištění budoucí prosperity naší firmy,“ uzavírá Petr Šindler.

Dalibor Dostál

Společnost Gema v kostce

Firma Gema působí na trhu od roku začátku devadesátých let. Za dobu působení na trhu realizovala tisíce projektů nejen v Evropě, ale i mimo ni. Její stěžejní aktivitou je konstrukce, výroba a montáž elektronických zobrazovacích zařízení, zejména takzvaných cenových totemů pro čerpací stanice. Dále dodává zobrazovací panely pro dopravní terminály, průmysl, sport, reklamu a další podobné aplikace. Kromě toho se zaměřuje na vývoj a výrobu zákaznických elektronických zařízení, zejména z oblasti řízení a měření.

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Inovace a byznys

Doporučujeme