Uzávěra Šanghaje skončila, město se pomalu probouzí k životu

Počátkem června byla v Šanghaji ukončena uzávěra ve všech oblastech s nízkým rizikem výskytu nákazy nemocí covid-19, což představuje až 90 % obyvatel tohoto města.

I když nadále panují obavy z možného uzavření kancelářských budov, šanghajská ekonomika zažívá pomalý restart. Od 1. 6. mohou všechny firmy obnovit činnost bez nutnosti vyřizovat speciální povolení, jak tomu bylo po dobu uzávěry.

Ilustrační fotografie

Ve městě také začal pozvolný návrat zahraničních pracovníků. Pozitivní zprávou je obnovení provozu šanghajského přístavu v podstatě na běžnou úroveň. Kamionová doprava a dostupnost skladů zaznamenala také zlepšení, nicméně stále nedosahují potřebných kapacit. Obnovení výroby po uzávěře a přeprava zpožděného zboží bude navíc vyžadovat dodatečné kapacity, což může krátkodobě vést k dalším zdržením, případně i růstu cen přepravy.

Ve městě stále panuje nejistota a obavy z možných lokálních výskytů nemoci covid-19, které pro firmy představují hrozbu případného uzavření kancelářských budov a karantény zaměstnanců. Obavy vyvolává především možnost opětovného výskytu nákazy v hlavních průmyslových oblastech, kde se koncentrují výrobní závody. Část firem se proto rozhodla vyčkat se zrušením tzv. closed loop režimu, v rámci něhož nemohou zaměstnanci opustit výrobní prostory.

Český aplikátor Tugi zlomí strach lidí z injekcí

Nejistota přetrvává

Trvající politika nulové tolerance vnáší do ekonomiky města Šanghaj i celé Číny značnou nejistotu. Vláda se snaží případné výskyty nákazy covid-19 co nejdříve odhalit, izolovat a zamezit dalšímu šíření tak, aby nedošlo k nutnosti uzávěr větších oblastí. Tento postup je však vhledem k vysoké nakažlivosti velmi obtížný a situace se může velmi náhle změnit, což ostatně ilustroval nejen případ uzávěry města Šanghaj.

S cílem urychlit restart ekonomiky a podpořit firmy zasažené uzávěrou vydala vláda města Šanghaj řadu opatření. Jsou velmi podobná těm z roku 2020, jedná se především o následující opatření:

Odložení plateb pojištění a do bytového fondu pro firmy z nejvíce zasažených odvětví včetně stravování, maloobchodu, cestovního ruchu, civilního letectví a železniční, vodní a pozemní dopravy

Pro měsíční a čtvrtletní plátce daní se prodlouží lhůta pro konečné zúčtování daně z příjmů právnických osob v roce 2021.

Mikropodniky, malé podniky a jednotlivé průmyslové a komerční domácnosti, které si pronajímají státní domy k výrobní a obchodní činnosti, budou osvobozeny od placení nájemného po dobu 6 měsíců. Dále budou poskytnuty dotace nestátním vlastníkům domů nebo správcům domů, kteří poskytnou tříměsíční slevu na nájemném podnikům, které pronajímají jejich nemovitosti.

Ilustrační fotografie

Podniky získají 10 % dotaci na platby za plyn, vodu a elektřinu za tři měsíce.

Politika vracení daní se bude vztahovat na více průmyslových odvětví, včetně například výroby, vědeckého výzkumu a technologických služeb, výroby a dodávek elektřiny, tepla, plynu a vody, softwaru a informačních technologií, ekologické a environmentální správy, dopravy, skladování a poštovních služeb

Automobilový průmysl, integrované obvody nebo biomedicína jsou klíčová odvětví, kterým je třeba věnovat zvláštní podporu.

Za účelem stabilizace zahraničního obchodu dojde ke zvýšení slev na vývozní dani a pojištění vývozních úvěrů. Kromě toho vláda vyzve přístavní a lodní společnosti, aby snížily nebo zrušily poplatky za skladování nákladu a poplatky za zdržení.

Lhůta k předkládání výročních zpráv společností za rok 2021 bude prodloužena z 30. června na 30. září 2022.

Export-Import Bank of China zřídila speciální úvěrovou linku ve výši 150 miliard jüanů (22 mld. USD) pro import a export, od které se očekává, že povede ke snížení kapitálových nákladů šanghajských firem o 1 miliardu jüanů (150 mil. USD).

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Šanghaji (Čína). Autor: Lukáš Svatek, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme