Uzbekistán získal grant Světové banky na zelenou ekonomiku

Uzbekistán podepsal dohodu se Světovou bankou, která mu umožní inovovat energetický sektor a využívat inovativní zdroje uhlíku.

Projekt vzbuzuje velká očekávání a zemi umožní také investice do zelených technologií. Projekt bude realizován v celostátním měřítku v letech 2023–2028.

Ilustrační fotografie

Podobně jako jinde ve světě se uzbecká vláda snaží snížit množství emisí produkovaných zemědělskou a průmyslovou výrobou. S cílem přechodu na „zelenou“ ekonomiku a zajištění „zeleného“ růstu do roku 2030 a nízkouhlíkového rozvoje národního hospodářství, zejména v průmyslu, proto uzbecká vláda schválila usnesení o projektu „Využití inovativních zdrojů uhlíku k zajištění reforem v energetickém sektoru“ (iCRAFT) za účasti Světové banky.

ExportMag.cz: Česká firma uspěla v Turecku s dodávkami pro plynovody

Za tímto účelem bude zřízeno „Projektové centrum zelené ekonomiky“, podléhající Ministerstvu ekonomiky a financí Uzbekistánu, a budou vyčleněny finanční prostředky na zřízení doplňkových sedmi pracovních míst pro technickou podporu od Světové banky. Společně s uzbeckými odborníky tak vznikne tým, jehož zadáním bude implementace projektu. Zároveň bude vytvořena online platforma GREEN, která bude sloužit jako databáze pro sběr informací v rámci systému Monitoring, Reporting and Verification (MRV). Do 1. července 2024 se plánuje zavedení „zeleného“ systému taxonomie, který umožní ekologicky klasifikovat typy činnosti ekonomických subjektů.

Projekt umožní obchodovat s emisemi

Účast v tomto programu umožní Uzbekistánu získávat takzvané „uhlíkové kredity“ a prodávat je na mezinárodních trzích s emisními povolenkami. Tento projekt bude první podobnou iniciativou v Uzbekistánu a Střední Asii v rámci Pařížské dohody, která zemi poskytne přístup k mechanismům trhu s uhlíkem.

V celosvětovém měřítku nejsou emise skleníkových plynů generované Uzbekistánem až tak vysoké. Uzbekistán však patří mezi státy s nejvyšší energetickou náročností, což emise skleníkových plynů zvyšuje. Tato situace je zapříčiněna vysokými dotacemi na výrobu a dodávky energie (Uzbekistán patří mezi 25 zemí na světě, které poskytují největší dotace). Výsledkem této praxe jsou nízké tarify na elektřinu a plyn, které nemotivují k úsporám energie, ani nestimulují zavádění opatření ke zvýšení energetické účinnosti v domácnostech a soukromém sektoru.

Projekt se Světovou bankou pomůže Uzbekistánu splnit jeho mezinárodní závazky vyplývající z Pařížské dohody snížit emise skleníkových plynů a získat přístup na mezinárodní trhy s uhlíkem. Do roku 2028 je plánováno každoroční přidělování grantových prostředků Uzbekistánu výměnou za výsledky probíhajících reforem, prokázané v podobě potvrzeného snížení emisí. Podle předpovědí se Uzbekistánu během realizace projektu podaří snížit emise asi o 60 milionů tun oxidu uhličitého.

V příštích letech se tak budou v Uzbekistánu nejen v rámci tohoto projektu nabízet příležitosti pro uplatnění zelených technologií a evropských zkušeností, ať už v energetice (například zavádění obnovitelných zdrojů, modernizace stávajících kapacit), průmyslové výrobě, zemědělství či jiných odvětvích ekonomiky, tak i v domácnostech.

Ilustrační fotografie

Světová banka podporuje i závlahy

Program Světové banky v Uzbekistánu je jedním z největších v regionu Evropy a Střední Asie. V jeho rámci je v současné době realizováno 29 projektů s finančními závazky v hodnotě asi 6 miliard USD, které pomáhají provádět reformy a modernizovat různé socioekonomické oblasti, zlepšují blahobyt občanů a přispívají také k růstu ekonomiky země.

Další projekty, které jsou aktuálně implementovány Světovou bankou v Uzbekistánu, se zaměřují například na produkci solární energie soukromým sektorem, zkvalitnění závlahových systémů pro zemědělské producenty, produkci energie na řece Syrdarje, čisté energie ve stavebnictví a další.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Taškentu (Uzbekistán). Autorky: Nikola Hrušková, ekonomická diplomatka, Kumušoj Abdurachmonova, ekonomická expertka.

• Teritorium: Asie | Uzbekistán | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme