V Bosně a Hercegovině proběhne průzkum nalezišť ropy a zemního plynu

V Bosně a Hercegovině probíhá tendr na koncese na průzkum a těžbu nalezišť ropy a zemního plynu, do kterého se uchazeči mohou hlásit do podzimu 2020. V budoucnu je možné očekávat rozvoj celého odvětví a investice do související infrastruktury.

Bosna a Hercegovina je země bohatá na nerostné suroviny. Nachází se zde i naleziště ropy – první z nich byla objevena již na konci 19. století. Přestože v minulosti probíhal průzkum nalezišť těžebními společnostmi, nikdy nebyl dokončen a neprobíhala komerční těžba ropy. V sousedství Bosny a Hercegoviny se přitom ropa těží. Na jižním cípu Panonské nížiny jsou naleziště např. v Chorvatsku a Maďarsku.

Nyní se Bosna a Hercegovina připravuje naleziště ropy a zemního plynu prozkoumat a ekonomicky využít. Vláda Federace Bosny a Hercegoviny, jedné ze dvou entit, ze kterých se stát Bosna a Hercegovina skládá, vypsala tendr na průzkum nalezišť na čtyřech územních blocích. Termín pro podávání nabídek byl původně stanoven na 27. května 2020, v souvislosti s pandemií koronaviru byl však odložen na třetí čtvrtletí (přesné datum bude upřesněno).

Tři z těchto územních bloků se nacházejí na severovýchodě země v Posavském a Tuzlanském kantonu. Tento region je vhodný pro menší těžební společnosti. Jedná se o dobře prozkoumaná, avšak menší ložiska v dobře přístupném terénu. Předpokládá se, že těžba bude spojná s menšími riziky. Čtvrtý územní blok leží na jihozápadně země v oblasti Dinárských hor. Průzkum a těžba budou probíhat ve složitých geologických podmínkách a vzhledem k předpokládané technické a finanční náročnosti jsou vhodné spíše pro velké těžební koncerny. Ložiska jsou zatím méně prozkoumaná, neexistují např. spolehlivé odhady jejich rozsahu.

V současné době již probíhá průzkum nalezišť ropy a zemního plynu ve druhé entitě Bosny a Hercegoviny, Republice srbské. Od roku 2011 zde průzkum provádělo srbsko-ruské konsorcium. Zatím však neprobíhá komerční těžba. Těžba nerostných surovin v Bosně a Hercegovině nespadá do kompetence centrální vlády, ale jednotlivých entit. V obou částech země tak průzkum probíhá nezávisle a podle odlišných předpisů.

Pokud bude v Bosně a Hercegovině zahájena komerční těžba ropy, dá se předpokládat, že to povede k rozvoji celého odvětví. Bude nutné vybudovat infrastrukturu pro zpracování a přepravu ropy a zemního plynu. V Bosně a Hercegovině se výrobou paliv zabývá rafinerie Brod, menší rafinerie Modrića potom produkuje oleje a maziva. Bosna a Herecegovina má zatím omezenou kapacitu pro skladování ropy a ropných produktů. Probíhá výstavba nových zařízení. Kapacitami pro uskladnění plynu Bosna a Hercegovina zatím nedisponuje.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Sarajevu (Bosna a Hercegovina). Autor: Ondřej Picka, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Bosna a Hercegovina
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Nerostné suroviny a polotovary

Doporučujeme