V Botswaně se otevírají příležitosti v oblasti těžby mědi a stříbra

Botswana je proslulá svými bohatými zásobami diamantů. V zemi se však nacházejí také významná a často neprobádaná ložiska mědi a dalších vzácných kovů. Z důvodu zvýšené poptávky a rostoucích cen nerostů po loňském propadu se relativně nedávno objevená ložiska stávají zajímavá pro soukromé investory.

Dokladem je investice australské společnosti Sandfire Resources do jednoho z měděných nalezišť v kalaharské poušti. Zájem na zhodnocení svého podzemního bohatství projevila také botswanská vláda, která nabízí investorům daňové úlevy a sektorové pobídky v oblasti těžby a zpracování nerostů. V současné době probíhají jednání mezi příslušnými ministerstvy na české a botswanské straně o možné spolupráci v oblasti těžby a zelených technologií a případném zapojení českých firem.

V oblasti tzv. kalaharského měděného pásu (tzv. Kalahari Copper belt) se podle odborníků nalézají zásoby mědi a stříbra na příští desetiletí. Od roku 2016 po krachu státní botswanské společnosti BCL Limited přitom v Botswaně těžba mědi neprobíhala. Kvůli dopadům pandemie covid-19 došlo v roce 2020 v Botswaně k poklesu těžebního sektoru o 25 %. V současnosti však dochází k obnově aktivit v rámci odvětví mj. v souvislosti se stoupajícími cenami nerostů a zvýšenou poptávkou.

V prosinci loňského roku oznámila australská společnost Sandfire Resources investici v hodnotě 259 mil. USD do jednoho z nalezišť v kalaharské oblasti. Povrchový důl nazvaný T3 Project se nachází přibližně 80 km severovýchodně od Ghanzi na západě země. Během příštích 5 let firma plánuje těžit až 150 000 t mědi ročně. Na jiném nalezišti v Khoemacau zahájila své aktivity americká společnost Cupric Canyon, jež nedávno podepsala se státní energetickou společností Botswana Power Corporation smlouvu o připojení oblasti do elektrické sítě. V Khoemacau se má těžit kolem 60 000 t mědi ročně.

Zájem na zhodnocení svého podzemního bohatství má i botswanská vláda, ta nabízí zahraničním investorům pobídky ve formě udělení těžební licence, propůjčení pozemku, daňových úlev, zajištění přívodu elektřiny apod.

V březnu 2021 uspořádal ekonomický úsek českého velvyslanectví v Pretorii česko-botswanský podnikatelský seminář v Gaborone. V rámci svého vystoupení na akci výkonný ředitel botswanské státní agentury na podporu investic p. Keletsositse Olebile informoval o státních pobídkách v těžebním sektoru. Podrobnosti jsou zveřejněny taktéž na stánkách webu agentury Botswana Investment and Trade Centre (BITC).

V současné době probíhají jednání o uzavření Memoranda o spolupráci v oblasti těžby a zelených technologií mezi ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a ministerstvem přírodních zdrojů, zelených technologií a energetické bezpečnosti Botswany. Cílem jednání je zpřístupnění uvedených příležitosti v Botswaně také pro české firmy z oblasti těžebního sektoru a souvisejících oborů jako např. geologického průzkumu, zelených technologií, energetiky aj.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Pretorii (Jihoafrická republika). Autor: Mgr. Viktor Dolista, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Afrika | Botswana | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Nerostné suroviny a polotovary

Doporučujeme