V Brazílii proběhl projekt na podporu českých firem z pivovarnického průmyslu

Marketingový projekt měl za cíl mediálně podpořit české firmy podnikající v pivovarnickém sektoru. Propagace se uskutečnila formou placených článků v časopise Revista da Cerveja.

Generální konzulát České republiky v São Paulo v úzké spolupráci s Ministerstvem zemědělství České republiky uskutečnil marketingové aktivity v zahraničí na podporu ekonomické diplomacie. V rámci projektu byly v odborně-popularizačním periodiku Revista da Cerveja mediálně podpořeny aktivity českých firem. Tento rok se projektu účastnily společnosti Bohemia Hop, Contechin, Cheops a Czech Crown, které se pravidelně účastní lokálních veletrhů a mají o teritorium dlouhodobý zájem.

Cílem projektu bylo zvýšit informovanost o českém pivovarnictví a aktuální nabídce zmíněných firem. Současně také rozvíjet obchodní vztahy a vzbudit zájem o nové technologické postupy, jež mohou vést k produkci kvalitního piva či objevení nových senzorických kombinací. V této souvislosti je důležité zmínit fakt, že v Brazílii se formuje subkultura nových konzumentů a majitelů pivovarů, kteří hledají neotřelé inspirační zdroje a spolupráci se zahraničními partnery.  

Od září 2020 do února 2021 byla publikována série popularizačních článků o zmíněných společnostech, které byly synergicky doplněny kampaní na sociálních sítích. Na stránkách časopisu byla též uveřejněna exkluzivní reportáž od českého sládka a pedagoga z VŠCHT Tomáše Kinčla o výrobě piva dekokčním způsobem – tj. způsobem, který není v Brazílii příliš rozšířený a k jehož zavedení je třeba mít specializované technické zázemí. V rámci projektu bude též publikována výzva k účasti na incomingové misi brazilských pivovarníků do České republiky, kterou generální konzulát plánuje na podzim 2021.

Tato iniciativa navázala na předchozí projekty ekonomické diplomacie na podporu českého pivovarnického sektoru, jež gesčně zaštiťuje Ministerstvo zemědělství České republiky.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Sao Paulo (Brazílie). Autor: Filip Vavřínek, ekonomický specialista.

• Teritorium: Amerika | Brazílie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Potravinářský průmysl

Doporučujeme