V Brazílii se v roce 2020 uskuteční Agro Expo International

Veletrh Agro Expo International se uskuteční mezi 16. a 18. listopadem 2020 v metropoli São Paulo. Záměrem iniciativy je podpořit obchodní vztahy, přilákat investice a vytvořit nová pracovní místa v zemědělských odvětvích tohoto státu.

Sao Paulo, Brazílie
Sao Paulo, Brazílie

Dle vyjádření guvernéra státu São Paulo, současná vláda klade důraz na zemědělství jako jednu ze svých priorit. São Paulo není pouze industriálně rozvinuté středisko současné brazilské ekonomiky, ale má historicky blízko k zemědělství, které tvoří jeden z jeho důležitých sektorů. V současnosti se tento jižní stát federace podílí na 22 % celé zemědělské produkce Brazílie, poptávka po pracovní síle v sektoru vzrostla o 9 % k říjnu 2019 a ambicí současné vlády je dostat se na 15 % v roce 2020.

Pořadatelé, kteří se inspirovali mezinárodními networkingovými akcemi, předpokládají během třídenní událost účast 100 vystavovatelů, 4,5 tisíce kvalifikovaných návštěvníků a 90 přednášek o současných tendencích a globálních výzvách v zemědělství. Program  se skládá z pěti segmentů, které budou během návštěvních dnů synergicky rozvíjeny. Jsou jimi:

  • suroviny a výzkum;
  • Agro Global – produktivita v dialogu s cirkulární ekonomikou a udržitelným rozvojem;
  • Agro 5.0 – nové technologie a vzájemná propojenost;
  • řízení, správa a podpůrné programy;
  • startupy.

Posilování vazeb v zemědělství 

Z důvodu velké koncentrace průmyslu a investic by stát São Paulo mohl perspektivně převzít štafetu a stát se významnou mezinárodní referencí v určování trendů současného agro-businessu (např. v modernizaci, inovacích, trvalé udržitelnosti aj.), a proto je ze strany vlády kladen důraz na internacionalizaci. K tomuto účelu byla vybrána jako hostující země EXPO Čínská lidová republika, s níž tento stát udržuje významné obchodní vztahy.

V této souvislosti lze zmínit nedávnou inauguraci první obchodní kanceláře InvestSP v Šanghaji a zhruba jedenáct uzavřených memorand o spolupráci v různých odvětvích. Kromě Číny vláda usiluje o dialog v oblasti zemědělství také s USA, zeměmi EU a Blízkého východu.

Ačkoliv brazilská ekonomika zažívá celkové ochromení kvůli následkům celosvětové pandemie, dle zveřejněné prognózy banky Bradesco bude nejméně postiženým sektorem právě zemědělství, které by mělo ztratit pouze 4,3 % svého výkonu. Podobný scénář již bylo možné sledovat po roce 2014, kdy bylo zemědělství navzdory krizi jedním ze stabilních odvětví, které rychle začalo vykazovat růst (13 % v roce 2017). Aktuálně je zemědělství zodpovědné za 21,4 % celkového HDP Brazílie, představuje významný exportní i importní potenciál v rámci diverzifikovaného výrobního a dodavatelského řetězce.

Pro české subjekty účast na veletrhu představuje příležitost pro bližší seznámení s aktuálním stavem agrobusinessu státu São Paulo a navázání přímých kontaktů. V konkrétní rovině by se mohlo jednat o společnosti, které se specializují na inovativní řešení v rámci nových technologií, digitalizace aj. Dále společnosti, které se neomezují pouze na export, ale jejichž aktivity mají spíše investiční charakter. V neposlední řádě se otevírá příležitost pro spolupráci v oblasti výzkumu, kterou stát São Paulo dlouhodobě podporuje. V případě zájmu je generální konzulát připraven být nápomocný a maximálně součinný v poskytnutí informací (a případných změn v rámci probíhající pandemie).

Více informací naleznete na stránkách Agro Expo International.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v São Paulo (Brazílie). Autor: Filip Vavřínek.

• Teritorium: Brazílie
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme