V Bulharsku proběhlo jednání o možných projektech

Český velvyslanec Kaucký navštívil v doprovodu svých spolupracovníků a zástupce českého výrobce dopravních prostředků SOR Libchavy druhé největší bulharské město Plovdiv, kde jednal s primátorem města Z. Dimitrovem a jeho týmem o možné spolupráci i konkrétních projektech, jako například rozvoji městské hromadné dopravy.

Velvyslanec také v doprovodu honorárního konzula ČR I. Sokolova, ředitele Městského institutu Starověký Plovdiv B. Grozeva a studentů bohemistiky i práv položil věnec u památníku českého architekta a inženýra J. Schnittera, jenž po vzniku bulharského státu pomáhal s proměnou města na moderní evropskou metropoli. Na závěr se seznámil s připravovanou výstavou, věnovanou již zmíněnému krajanovi a významnému obyvateli Plovdivu.

Český velvyslanec L. Kaucký navštívil se svými spolupracovníky v pondělí 5. října 2020 druhé největší město Bulharska Plovdiv, aby se zde setkal s primátorem města Z. Dimitrovem a jeho týmem a společně s ním projednal možnosti spolupráce jak na úrovni partnerských měst, tak i na konkrétních projektech. Plovdivský primátor připomněl, že město Plovdiv patří mezi klíčová průmyslová střediska, rozvíjí zde ekonomickou zónu, kde se postupně etablují nové a nové firmy, nebo rozšiřují ty stávající.

V této souvislosti vyzdvihl působení českého investora, firmy BTL industries, která zde působí již deset let a v současnosti chystá výstavbu nového závodu na místě bývalé koželužny (tzv. brownfield). Firma patří mezi klíčové zaměstnavatele ve městě, její činnost se velmi dobře rozvíjí, většina produkce se vyváží do zahraničí. Během koronavirové pandemie firma spustila i výrobu nových produktů – ochranných prostředků na boj s COVID-19. Z. Dimitrov také poukázal na dlouholetou historii města, které je druhým nejstarším živým městem na světě, jeho postavení jako studentského města, kulturního střediska i líhně sportovních talentů.

L. Kaucký ocenil krásu města a jeho vývoj, poděkoval za podporu českého investora a vyjádřil připravenost pomoci s realizací společných projektů na úrovni partnerských měst i konkrétních projektů. V této souvislosti využil příležitosti a představil vedení města zástupce českého výrobce dopravních prostředků SOR Libchavy E. Kimáka, jenž seznámil přítomné s historií a nabídkou firmy zejména v oblasti elektrobusů.

Česká strana pomůže městu s výměnou zkušeností a získáním informací pro přípravu projektu na rozvoj městem vlastněné hromadné dopravy, jakož i při přípravě financování. Velvyslanec na závěr vyzdvihl dosavadní kooperaci s českým honorárním konzulem v Plovdivu I. Sokolovem, jenž je zároveň ředitelem Plovdivského veletrhu.

Mimo jednání s vedením města využila česká delegace návštěvu Plovdivu, aby připomněla výročí narození významné osobnosti ve dvoustranných vztazích, českého a bulharského architekta a inženýra J. Schnittera, jenž působil ve městě jako oblastní inženýr od roku 1878 a od roku 1886 i jako hlavní architekt.

Díky jeho usilovné práci se město změnilo z orientální v moderní evropskou metropoli. J. Schnitter zde projektoval řadu soukromých i obecních staveb, městský vodovod i první regulační plán města. Po jeho smrti v roce 1914 byl pohřben v Plovdivu a v roce 2006 byl oceněn čestným občanstvím města. Velvyslanec položil spolu s honorárním konzulem I. Sokolovem, ředitelem Městského institutu Starověký Plovdiv B. Grozevem a studenty bohemistiky a práv věnec k památníku této osobnosti. Prohlédl si také chystanou výstavu k připomenutí zásluh J. Schnittera i některé jím navržené stavby ve městě.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Sofii (Bulharsko).

• Teritorium: Bulharsko
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme