V Bulharsku se představily firmy z oblasti železniční a kolejové dopravy

Dne 26. dubna 2023 proběhla v prostorách velvyslanectví v Sofii v Bulharsku prezentace českých firem z oblasti železniční a kolejové dopravy.

Akci společně připravily velvyslanectví a Asociace podniků železničního průmyslu (ACRI) v rámci projektu ekonomické diplomacie s financováním Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Součástí programu byla i návštěva nedávno dokončeného depa podzemní dráhy v Sofii.

Ilustrační fotografie

Prezentace se zúčastnily více než tři desítky nejvyšších představitelů vládních institucí – Ministerstva dopravy a spojů a jemu podřízené výkonné agentury Správa železniční dopravy, dále Bulharských státních drah, Národní společnosti pro železniční infrastrukturu, dopravních podniků ve vlastnictví hlavního města Sofie – Metropoliten (metro) a Stolichen elektrotransport (elektrické dráhy), oborových asociací a firem, z české strany se prezentovalo jedenáct firem.

Rozvoj železniční a kolejové dopravy v Bulharsku patří mezi vládní i municipální priority rozvoje do budoucna. Země investuje značné prostředky a využívá zejména fondy EU pro zlepšení kvality železniční infrastruktury, zvýšení bezpečnosti a rychlosti dopravy včetně propojení s okolními státy, nezapomíná ani na obnovu vozového parku.

ExportMag.cz: Digitrony slaví comeback. Český startup uspěl s technickou stavebnicí

V oblasti kolejové dopravy se hlavní město ve snaze snížit objem škodlivých emisí ve vzduchu a zlepšit dopravní obslužnost aglomerace snaží posílit jak metro, tak i tramvajovou dopravu, což by mělo ulevit přetížené silniční infrastruktuře a docílit větší plynulosti dopravy. To vše představuje zájmové okruhy pro české firmy, které disponují kvalitními výrobky a službami i potřebnými zkušenostmi z realizací na českém i mezinárodní kolbišti.

S ohledem na oboustranný zájem o posílení spolupráce v této oblasti připravilo velvyslanectví v úzké spolupráci s ACRI prezentaci českých firem ve svých prostorách, jež se uskutečnila dne 26. dubna 2023. Čeští vývozci měli možnost získat konkrétní představu o situaci v železniční a kolejové dopravě v Bulharsku a seznámili se také s chystanými projekty modernizace a rozvoje. Prezentace přednesli vedoucí představitelé Správy železniční dopravy, Bulharských státních drah, Národní společnosti pro železniční infrastrukturu a sofijských dopravních podniků Metropoliten a Stolichen elektrotransport.

Bulharsko plánuje velké investice do železniční i městské dopravy

V druhé části programu se po úvodním vystoupení ředitelky ACRI Vopálenské představily jednotlivé firmy – ŠKODA Group, AŽD, BONATRANS, BORCAD, AMiT, TTC Controls, MSV elektronika, VÚKV, VZÚ Plzeň, SVÚM a SIMEX. Jejich nabídka předvedla celou škálu výrobků a služeb, které mohou představovat zájem pro bulharské železnice a městskou dopravu.

Po skončení prezentační části měli účastníci možnost diskutovat o konkrétní spolupráci, detailech české nabídky i potřebách železničního sektoru. Následně proběhla návštěva nedávno dokončeného depa podzemní dráhy v Sofii.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Sofii (Bulharsko). Autor: Petr Vávra, zástupce velvyslance.

• Teritorium: Bulharsko | Evropa | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme