V centru Paříže má vzniknout klidová zóna s omezeným dopravním provozem

Francouzská metropole Paříž se stejně jako řada dalších velkých měst potýká s problémy souvisejícími s nárůstem individuální automobilové dopravy.

Ve snaze omezit tranzitní dopravu, která představuje až 50 % celkového dopravního provozu v centru města, navrhuje radnice města Paříž projekt tzv. klidové zóny s omezeným provozem. Zóna se má rozprostírat v prvních čtyřech centrálních pařížských obvodech a částech 5., 6. a 7. obvodu.

Ilustrační fotografie

 Snahou je omezit ekologickou zátěž, znečištění ovzduší v centru města a řešit problém nedostatku parkovacích míst. Zavedení zóny omezeného provozu může představovat poptávku po digitálních technologických řešeních a aplikacích, které umožní její efektivní vymáhání a kontrolu, ale také například i po alternativních způsobech dopravy nezatěžujících životní prostředí.

Klidové zóny v centru města, známé také jako zóny s dopravním omezením, již existují v  několika francouzských městech a evropských metropolích, jako jsou Madrid, Milán a Řím. Mezi jejich hlavní cíle patří obnovit rovnováhu veřejného prostoru ve prospěch chodců, cyklistů a uživatelů veřejné dopravy, snížení počtu a rychlosti motorových vozidel v dané oblasti za účelem zvýšení bezpečnosti pěší a cyklistické dopravy a usnadnění pohybu místních obyvatel, obchodníků a veřejných služeb.

Omezení vjezdu a parkování v klidové zóně se nebude týkat osob s bydlištěm nebo pracovištěm v dané oblasti, vozů taxislužby a digitálních přepravních platforem, vozů zásobování, ale také jízd soukromých osob za účelem návštěvy obchodů, nákupních center, kin a galerií, pokud budou mít u sebe příslušné potvrzení, kterým může být například účtenka nebo parkovací lístek.

Češi vybaví města budoucnosti chytrými stromy nebo multifunkčními lavičkami

Omezení se také nebude vztahovat na vozidla služeb veřejného zájmu, lékařské služby, městské hromadné dopravy a řady dalších. Naopak tranzitní doprava, tedy průjezd zónou bez zastavení, bude zakázána.

Dodržování pravidel nové zóny budou zajišťovat namátkové kontroly prováděné při výjezdu ze zóny strážníky městské policie, které by postupně měla nahradit účinná a právně zabezpečená technologická řešení a digitální aplikace.

Projekt klidové zóny je aktuálně ve fázi dopadové studie. Na podzim tohoto roku je plánováno spuštění veřejné konzultace, která umožní Pařížanům, obyvatelům širšího regionu Île-de-France a dalším zainteresovaným subjektům, jako jsou policejní prefektura a dopravní podnik města Paříž, k projektu vyjádřit své připomínky a náměty.

Poté by mělo dojít k zahájení prací, které budou obnášet mimo jiné i zavedení obousměrného provozu na jednom z nejznámějších pařížských bulvárů Saint-Germain. Finální spuštění klidové zóny je pak naplánováno na začátek roku 2024.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Paříži (Francie). Autorky: Zuzana Gamrotová, ekonomická diplomatka, a Linda Bartoncová, stážistka.

• Teritorium: Evropa | Francie | Zahraničí
• Témata: Ekonomika ve světě

Doporučujeme