Nezaměstnanost v červenci mírně vzrostla, jde o očekávaný sezónní výkyv

Úřad práce ČR evidoval k 31. červenci 2023 celkem 258 933 uchazečů o zaměstnání, o 9 141 více než v předchozím měsíci a o 18 227 více než loni. Podíl nezaměstnaných osob mírně vzrostl – meziměsíčně o 0,1 p. b., meziročně pak o 0,2 p. b. Ke konci července činil 3,5 %.

V mezinárodním srovnání se míra nezaměstnanosti drží stále na předních příčkách. Podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za červen) dosáhla 2,7 % a byla druhá nejnižší v rámci celé Evropské unie (průměr EU 5,7 %).

Ilustrační fotografie

Situace na pracovním trhu aktuálně odpovídá jak dlouhodobému vývoji, tak ročnímu období. „Je povzbudivé, že se nezaměstnanost v České republice stále drží na velmi nízké úrovni. Dokonce je nadále  jedna z nejnižších v rámci celé EU. Velké poděkování patří především podnikatelům a firmám, kteří pracovní místa vytvářejí. Budeme podporovat trh práce tak, abychom tento pozitivní trend udrželi i do budoucna,“ uvádí ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

„V červenci jsme zaznamenali očekávaný sezónní výkyv. Za mírným nárůstem nezaměstnanosti stojí mírně snížená aktivita firem v letním období v oblasti přijímání nových zaměstnanců z důvodů celopodnikových dovolených a také každoročně se opakující příchod části zaměstnanců ze školství do evidence ÚP ČR. V menší míře se začali hlásit i čerství absolventi škol, prozatím ale nezaměstnanost výrazně neovlivňují. Příchod hlavní vlny očekáváme v září,“ shrnuje zastupující generální ředitel ÚP ČR Karel Trpkoš.

   07/2023  07/2022  07/2021
Podíl nezaměstnaných osob v ČR3,5 %3,3 %3,7 %
Počet uchazečů o zaměstnání258 933240 706272 178
Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání236 058218 189252 995
Počet volných pracovních míst285 627313 250358 152
Míra nezaměstnanosti dle EUROSTAT (červen)2,7 %2,4 %2,7 %
Zdroj: Úřad práce ČR

Zaměstnavatelé mají stále zájem o pracovníky ve výrobě a na dělnických pozicích. Firmám dlouhodobě chybí kvalifikovaní řemeslníci, ale také třeba odborníci v informačních technologiích. Pokud jde o sezónní činnosti – zaměstnavatelé aktuálně poptávají pracovníky zejména ve stavebnictví, v zemědělství, lesnictví, rybářství, v živočišné a potravinářské výrobě, ale také v cestovním ruchu, v pohostinství, prodeji a ve službách.

V rámci letních brigád zaměstnavatelé většinou hledají krátkodobé pracovníky prostřednictvím inzerce, pracovních portálů, sociálních sítí nebo přes své stálé zaměstnance. Aktuálně nabízejí prostřednictvím ÚP ČR v menší míře „brigádnická“ místa pro pomocné síly v pohostinství, gastronomii, obchodě, pomocníky ve výrobě, uklízeče, v rekreačních resortech (pro pokojské, číšníky, servírky), případně na koupalištích, obsluhu stánkového prodeje, v lesnictví či zahradnictví. V některých regionech se objevují pozice ve strojírenství.

V následujícím měsíci by nezaměstnanost mohla stagnovat nebo mírně klesnout. V dlouhodobějším horizontu pak situaci na pracovním trhu ovlivní, stejně jako každý rok, postupné ukončování sezónních prací. Promítnout se mohou i případné ekonomické a sociální změny či válečný konflikt na Ukrajině.

Nezaměstnanost v regionech

Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob byl v červenci v Ústeckém (5,4 %) a Moravskoslezském kraji (4,9 %). Tyto regiony měly nejvyšší podíl nezaměstnaných osob ve stejném období i loni, což je dlouhodobý stav nezaměstnanosti v těchto regionech.

Naopak nejnižší nezaměstnanost byla v kraji Jihočeském (2,6 %), Zlínském, Kraji Vysočina a kraji Pardubickém (shodně 2,7 %).Meziročně se situace nejvíce změnila na Karlovarsku, kde podíl nezaměstnaných osob vzrostl oproti červenci 2022 o 0,5 p. b.

V okresech jsou rozdíly ještě více patrné. Nejnižší nezaměstnanost byla ke konci července v okrese Praha-východ (1,6 %), Pelhřimov a Praha-západ (shodně 1,7 %). Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných hlásí okres Karviná (8,2 %), Most (7,1 %) a Chomutov (6,4 %).

Struktura uchazečů o zaměstnání

Z celkového počtu evidovaných uchazečů bylo 146 142 žen a tvořily 56,4 % z celkového počtu uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných mužů vzrostl na 3 % a u žen na 4,1 %.

V uplynulém měsíci hledalo práci 36 164 osob se zdravotním postižením (OZP) – 14 % z celkového počtu nezaměstnaných. Zaměstnavatelé jim nabízeli prostřednictvím ÚP ČR celkem 10 646 volných pracovních míst.

V meziročním srovnání v červenci mírně vzrostl podíl nezaměstnaných osob ve věkové skupině do 29 let a ve skupině 30-49 let. Naopak v kategorii 50 plus klesl, a to o 1,4 p. b. (v absolutním vyjádření jde ale o nárůst o 3 367 osob). V evidenci ÚP ČR bylo k 31. 7. 2023 celkem 94 979 uchazečů nad 50 let a tvořili 36,7 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Bez práce byli nejčastěji uchazeči o zaměstnání s nižší kvalifikací, především s vyučením bez maturity a se základním vzděláním. Změny ve struktuře nezaměstnaných podle stupně vzdělání ukazují, že k nejvyššímu meziročnímu nárůstu došlo v případě evidovaných uchazečů se základním vzděláním (o 7 135) a uchazečů se vzděláním vysokoškolským (o 4 822).  Pokud jde o rozdělení podle profesí, ke konci července bylo v evidenci ÚP ČR nejvíce pomocných a nekvalifikovaných pracovníků, a to 77 693.

Ilustrační fotografie

Jak už bylo uvedeno – v menší míře se do evidence uchazečů o zaměstnání začali v červenci hlásit čerství absolventi škol, prozatím ale nezaměstnanost neovlivňují. V tomto ohledu tedy v meziročním srovnání k výrazné změně nedošlo. Ke konci předchozího měsíce evidoval ÚP ČR 9 928 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Meziměsíčně je to více o 416 osob, meziročně pak více o 482 lidí. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 3,8 % (červen – 3,8 %, červenec 2022 – 3,9 %). Z celkového počtu absolventů a mladistvých bylo ke konci července v evidenci ÚP ČR 5 859 jen absolventů.

Za posledních 12 měsíců se změnila struktura uchazečů o zaměstnání podle délky setrvání v evidenci ÚP ČR. V meziročním srovnání klesl podíl těch, kteří jsou bez práce déle než 12 měsíců, na celkovém počtu nezaměstnaných o 2,6 p. b. na 29,1 %. Tedy celkem na 75 415 osob. Průměrná délka evidence ve srovnání s červnem klesla o 12 dnů na 497.

Volná pracovní místa

Ke konci předchozího měsíce nabízeli zaměstnavatelé prostřednictvím ÚP ČR celkem 285 627 volných pracovních míst, o 1 063 méně než v červnu a o 27 623 méně než před rokem. Na jedno volné pracovní místo připadá v ČR v průměru 0,9 uchazeče o zaměstnání. Z toho nejvíce v okresech Karviná (10,2), Bruntál (5,1), Most (4,4) a Ústí nad Labem (3,6).

Na přibližně 71,9 % z nahlášených volných pracovních míst zaměstnavatelé hledají uchazeče se základním či nižším vzděláním, 70,4 % pak tvoří volná místa vhodná i pro cizince. Zaměstnavatelé mají zájem o dělníky v oblasti výstavby budov, obsluhu vysokozdvižných vozíků a skladníky, montážní dělníky, řidiče nákladních automobilů a tahačů, kuchaře, uklízeče nebo zedníky, kamnáře a dlaždiče.

Nejvyšší poptávka po nových zaměstnancích je v Praze (83 644 míst) a ve Středočeském kraji (54 063 míst).

V předchozím měsíci nahlásili zaměstnavatelé celkem 17 491 nových volných pracovních míst, což je o 1 893 méně než ve stejnou dobu loni. Odchodem zaměstnanců se uvolnilo 1 801 míst. ÚP ČR naopak obsadil 3 151 volných pracovních míst.

Informace o vývoji nezaměstnanosti jsou zveřejněny na portálu MPSV .                                             

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme