V červenci v Česku mírně vzrostla nezaměstnanost

Úřad práce ČR evidoval k 31. červenci 2022 celkem 240 706 uchazečů o zaměstnání, o 9 397 více než v předchozím měsíci a o 31 472 méně než loni.

Podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 3,3 %. To je o 0,2 p. b. více než v červnu a o 0,4 p. b. méně než před rokem. Míra nezaměstnanosti byla podle posledních dostupných dat  EUROSTATU (za červen) nejnižší v celé EU, a to 2,4 % (průměr EU 5,9 %).

Žena drží CV na pracovním pohovoru, Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Situace na pracovním trhu aktuálně odpovídá jak dlouhodobému vývoji, tak ročnímu období. V červenci došlo k očekávanému sezónnímu výkyvu.  

„Ačkoli pozorujeme určitý mírný nárůst nezaměstnanosti, stále se jedná o velmi nízké číslo, dokonce nejnižší v celé Evropské unii. To navíc platí dlouhodobě, můžeme proto mluvit o skutečně dobrém výsledku. V současnosti tak jde o velmi pozitivní ukazatel. Všem zaměstnavatelům a firmám, kteří dávají lidem práci, také patří poděkování,“ říká ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. 

„Za mírným nárůstem nezaměstnanosti stojí snížená aktivita firem v letním období v oblasti přijímání nových zaměstnanců z důvodů celopodnikových dovolených a v menší míře každoročně se opakující příchod části zaměstnanců ze školství do evidence Úřadu práce ČR,“ shrnuje generální ředitel ÚP ČR Viktor Najmon.  

V menší míře se do evidence uchazečů o zaměstnání začali hlásit i čerství absolventi škol, prozatím ale nezaměstnanost výrazně neovlivňují. Příchod hlavní vlny očekává ÚP ČR v září. A nezvýšil se ani počet uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 16 let. V evidenci ÚP ČR se objevují jen sporadicky.  

    07/2022  07/2021   07/2020 
Podíl nezaměstnaných osob v ČR  3,3 % 3,7 % 3,8 % 
Počet uchazečů o zaměstnání 240 706 272 178 279 673 
Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání 218 189 252 995 261 685 
Míra nezaměstnanosti dle EUROSTAT (červen) 2,4 % 2,7 % 2,6 % 
Zdroj: ÚP ČR

Zaměstnavatelé mají stále zájem o pracovníky ve výrobě a na dělnických pozicích, ale i sezónní pracovníky. Firmám dlouhodobě chybí kvalifikovaní řemeslníci, ale také třeba odborníci v informačních technologiích. V  nižším počtu nabízejí zaměstnavatelé „brigádnická“ místa pro pomocné síly v pohostinství, gastronomii, obchodě, pomocníky ve výrobě, uklízeče, v rekreačních resortech (pro pokojské, číšníky, servírky), případně na koupalištích, obsluhu stánkového prodeje, v lesnictví či zahradnictví. V některých regionech se objevují pozice ve strojírenství.  

„Vývoj v následujících měsících bude záviset na průběhu válečného konfliktu na Ukrajině, počtu nově evidovaných uchazečů o zaměstnání z řad občanů Ukrajiny, dopadech energetické krize na zaměstnavatele, trvající vysoké inflaci, kvůli které rostou náklady na výrobu, či aktuální epidemické situaci,“ doplňuje generální ředitel ÚP ČR.  

Ukrajina 

Podle dostupných zdrojů získalo v ČR od vypuknutí konfliktu do konce července práci celkem 97 238 občanů Ukrajiny (zhruba ¾  – 68 870 – z nich jsou ženy). Někteří se už vrátili zpět domů nebo ze zaměstnání odešli.

K 31. 7. 2022 pracovalo na území ČR 73 908 občanů Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou. Nejvíce ve Středočeském (11 603 osob) a Plzeňském kraji (10 239 osob) a dále v Praze (8 773 osob). Nejčastěji jako montážní dělníci výrobků a zařízení nebo pomocníci ve stavebnictví, výrobě a v dopravě. Jejich příchod český pracovní trh dosud nijak výrazně neovlivnil. Nastupují zpravidla na dlouhodobě neobsazené pozice. Případně našli uplatnění v oblasti sezónního zaměstnávání.

V určitých oblastech tak zaměstnavatelé získali zaměstnance, které potřebovali. Zároveň ale platí, že do ČR přicházejí/přicházely především ženy, což v praxi znamená, že většinou vykonávají fyzicky nenáročné činnosti. Navíc dávají přednost krátkodobým pracovním příležitostem a s ohledem na děti také práci na jednu směnu.  

Ke konci července bylo v evidenci ÚP ČR 5 947 občanů Ukrajiny pod dočasnou ochranou, kteří podali žádosti o zaevidování jako zájemci (4 533 osob) nebo uchazeči (1 414 osob) o zaměstnání. Celkem se od vypuknutí krize na Ukrajině zaevidovalo na ÚP ČR do konce července 13 423 občanů Ukrajiny pod dočasnou ochranou. Úřad jim nabízí mimo jiné i pomoc s financováním kurzů českého jazyka.  

Veškeré aktuální informace spadající v této souvislosti do agendy ÚP ČR jsou k dispozici na jeho webových stránkách.  

Vzhledem k poklesu poptávky a pravděpodobné recesi v české ekonomice počítáme pro další měsíce se zvýraznění nepříznivých trendů, které byly pozorovatelné na trhu práce v červenci. Od listopadu zřejmě uvidíme i meziročně vyšší počet nezaměstnaných.

Pavel Sobíšek, UniCredit

Nezaměstnanost v regionech 

Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob byl v červenci v Ústeckém kraji (5 %) a Moravskoslezském kraji (4,8 %). Tyto regiony měly nejvyšší podíl nezaměstnaných osob i loni. Což odpovídá jejich dlouhodobé ekonomické situaci. Naopak nejnižší nezaměstnanost zůstává v Pardubickém kraji (2,3 %). Meziročně se situace nejvíce změnila na Karlovarsku, kde podíl nezaměstnaných osob poklesl oproti červenci 2021 o 1,4 p. b. na 3,6 %.

V okresech jsou rozdíly ještě více patrné. Nejnižší nezaměstnanost byla ke konci předchozího měsíce v okrese Praha-východ (1,2 %), Praha-západ a Pelhřimov (1,6 %), Jindřichův Hradec a Benešov (1,7 %). Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných hlásí okres Karviná (8,1 %), Most (6,5 %), Chomutov (6,1 %) a Bruntál (5,7 %).  

Volná pracovní místa 

Ke konci předchozího měsíce nabízeli zaměstnavatelé prostřednictvím ÚP ČR celkem 313 250 volných pracovních míst, o 6 158 méně než v červnu a o 44 902 méně než před rokem. Na jedno volné pracovní místo připadá v ČR v průměru 0,8 uchazeče o zaměstnání. U přibližně 71 % z těchto volných pracovních míst zaměstnavatelé poptávají uchazeče se základním či nižším vzděláním, 71,3 % pak tvoří volná místa vhodná i pro cizince.

Český pracovní trh podle nás lze nadále považovat za silně utažený, přičemž jej významně nerozhodilo ani citelné množství uprchlíků z Ukrajiny. Situace se ovšem může začít proměňovat v průběhu podzimu, přičemž chlad by mohl dorazit ze zpracovatelského sektoru.

Vít Hradil, CYRRUS

Zaměstnavatelé mají zájem o dělníky v oblasti výstavby budov, obsluhu vysokozdvižných vozíků, montážní dělníky, řidiče nákladních automobilů a tahačů, zedníky, pomocníky ve výrobě nebo kuchaře a uklízeče. Nejvyšší poptávka po nových zaměstnancích je v Praze (76 207 míst) a ve Středočeském kraji (57 098 míst).  

V předchozím měsíci nahlásili zaměstnavatelé celkem 15 598 nových volných pracovních míst, což je o 32 387 méně než ve stejnou dobu loni. Odchodem zaměstnanců se uvolnilo 1 634 míst. ÚP ČR naopak obsadil a následně z evidence vyřadil 23 390 volných pracovních míst.  

Redakčně upravená tisková zpráva ÚP ČR, doplněno o komentáře ekonomů

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme