V červenci zbankrotovalo nejméně podnikatelů za pět let

Bankrotů fyzických osob bylo letos v červenci nejméně od července 2013. Podle zástupců CRIF – Czech Credit Bureau má na klesající počet bankrotů vliv dobrá kondice české ekonomiky.V červenci 2018 bylo vyhlášeno 60 bankrotů obchodních společností, 377 bankrotů podnikatelů a 962 osobních bankrotů. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.

Čísla z prvního prázdninového měsíce byla obdobná jako v červnu, výjimku představují právě podnikající fyzické osoby. Zbankrotovalo jich o 108 méně a vůbec nejméně za uplynulých pět let. Počet návrhů na bankrot FOP se v červenci snížil o sedmnáct. Šlo tak o druhý nejnižší měsíční počet návrhů v tomto roce.

„Ekonomická situace je pro drobné podnikatele příznivá již delší dobu. Díky dlouhodobě rostoucí ekonomice, zvyšujícím se platům a téměř plné zaměstnanosti roste poptávka po jejich službách jak z řad firem, tak z řad obyvatel. Právě to má vliv na pokles počtu bankrotů fyzických osob podnikatelů i na celkový počet lidí, kteří své podnikání ukončí,“ vysvětluje analytička CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková.

Příznivý vývoj dokazují i roční statistiky

Za uplynulý rok bylo vyhlášeno 711 úpadků obchodních společností, což je o 110 (13 procent) méně než v předchozím období. Zároveň zbankrotovalo 5 646 fyzických osob podnikatelů. I toto číslo je 1 062 (16 procent) nižší než v období 2016 – 2017.

V červenci 2018 bylo nejvíce úpadků obchodních společností vyhlášeno v obchodu (15), průmyslu (13) a ve službách převážně pro podniky (10 bankrotů). Pouze jedna firma zbankrotovala v zemědělství a dva ve stavebnictví.

Z pohledu jednotlivých krajů se celkový počet úpadků firem v období posledních 12 měsíců zvýšil pouze v Plzeňském kraji, a to o 57 %. V Pardubickém a Olomouckém kraji počet bankrotů obchodních společností meziročně stagnoval a v ostatních krajích se snížil. K největšímu poklesu došlo v Libereckém kraji (-57 %) a na Vysočině (-47 %).

Nejvíce bankrotů fyzických osob podnikatelů bylo v uplynulých 12 měsících vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (719), v Ústeckém kraji (680) a ve Středních Čechách (677 bankrotů). Nejméně naopak na Vysočině (209), na Zlínsku (213) a v Karlovarském kraji (222 bankrotů).

Z pohledu počtu bankrotů na 10 tisíc registrovaných podnikatelů na tom byl v uplynulých 12 měsících nejhůře Ústecký kraj s 49,5 úpadky na 10 tisíc FOP, s odstupem následovaný Karlovarským krajem s 37,9 bankrotu. Naopak v Praze bylo v uplynulých 12 měsících vyhlášeno 10,7 bankrotu na 10 tisíc fyzických osob.

Redakčně upravená tisková zpráva CRIF – Czech Credit Bureau

Doporučujeme