V červnu znovu zdražily vstupy výrobcům i zemědělcům

Ceny zemědělských výrobců se v červnu zvýšily meziročně o 42,5 procenta a ceny průmyslových výrobců o 28,5 procenta. Pozitivem ale je, že meziměsíční tempo zdražování zpomaluje.

„V červnu pokračoval meziroční růst cen všech výrobců. Ceny stavebních prací meziročně vzrostly dle odhadů o 12,8 % a ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o více než 6 %,“ dodal Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Ilustrační fotografie

V zemědělství nejvíc podražily obiloviny

V oblasti zemědělství vzrostly ceny olejnin o 6,4 %, obilovin o 4,7 %, mléka o 2,7 % a skotu o 1,4 %. Vyšší byly ceny obilovin o 68,5 %, olejnin o 58,8 %, brambor o 39,2 % a ovoce o 12,5 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 23,5 %. Vzrostly ceny skotu o 32,0 %, mléka o 24,8 %, vajec o 22,9 %, drůbeže o 17,8 %.

Ceny průmyslových výrobců meziměsíčně vzrostly o 1,4 %. Zvýšily se především ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 2,2 %, z toho mléčných výrobků a mlýnských a škrobárenských výrobků shodně o 3,7 %, pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků o 3,6 %, zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 1,4 % a rostlinných a živočišných olejů a tuků o 7,7 %.

Ilustrační fotografie

Nejvíce zdražovaly energie

V odvětví elektřiny, plynu a páry byly ceny nižší o 0,8 %, z toho elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 1,1 %. Snížily se ceny těžby a dobývání o 0,3 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 0,1 %. Ceny průmyslových výrobců byly meziročně vyšší o 28,5 % (v květnu o 27,9 %). Nejvíce vzrostly ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny elektřiny, plynu a páry se zvýšily o 44,6 %, chemických látek a výrobků o 45,7 %, obecných kovů a kovodělných výrobků o 30,9 % a těžby a dobývání o 33,3 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 21,0 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin vzrostly především ceny energií o 56,5 % a meziproduktů o 29,3 %. Ceny průmyslových výrobců bez energií se meziročně zvýšily o 19,7 %.

Ilustrační fotografie

Dál podražily i stavební práce

Ceny stavebních prací se meziměsíčně dle odhadů zvýšily o 1,0 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 0,9 %. Ceny stavebních prací se meziročně dle odhadů zvýšily o 12,8 % (v květnu o 13,5 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 25,9 % (v květnu o 26,5 %).

Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně nezměnily. Vzrostly ceny za služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu o 3,3 %, za informační služby o 1,7 % a za služby v oblasti zaměstnání o 0,9 %. Klesly ceny za poradenství v oblasti řízení o 1,2 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 1,8 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,2 %. Ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 6,2 % (v květnu o 5,8 %). Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 20,3 %, za služby v oblasti zaměstnání o 17,8 % a za skladování a podpůrné služby v dopravě o 15,4 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 5,4 % (v květnu o 4,9 %).

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Analýzy a statistiky

Doporučujeme